30 stycznia

Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać – Łuk. 18:1

Przychodząc do Boga, nie musimy się obawiać, że jest On zbyt zajęty sprawami większej wagi lub że nuży się, gdy zbyt często przychodzimy do Niego z drobnymi rzeczami. Aby zapewnić nas o tym, że tak nie jest, nasz Pan opowiedział przypowieść o natrętnej wdowie, która została wysłuchana z powodu swego natręctwa. Postępując w taki sam sposób, okazujemy żarliwość naszych pragnień i wiarę w to, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane, o ile nie osłabniemy na skutek braku wiary lub gorliwości, kiedy odpowiedź się opóźnia, co z konieczności często ma miejsce, ponieważ czas jest ważnym czynnikiem w całym dziele Bożym. (R1864-213)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5310-277.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.