31 stycznia

Poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej – Ps. 25:9

Takie usposobienie jest niezbędne dla tych, którzy chcieliby otrzymać mądrość pochodzącą z góry. Oni muszą posiadać pokorną ocenę swoich własnych słabości i braku mądrości, w przeciwnym bowiem razie nie mogą z łatwością i w pełni otrzymać mądrości, którą Bogu upodobało się udzielać w obecnym czasie tylko tym, których postawa serca jest w stanie ją przyjąć. Można także zauważyć, że ta pokora umysłu jest niezbędna jako podstawa ducha zdrowego rozsądku, bowiem któż mógłby myśleć sprawiedliwie, rozsądnie czy bezstronnie, jeśli przede wszystkim nie miałby pokornego usposobienia? Musimy zatem zgodzić się, że pokora jest podstawowym elementem usposobienia, umysłu Chrystusowego. (R2585-67)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5370-381.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.