R4383-127 Mój uroczysty Ślub Bogu

Zmień język 

::R4383 : strona 127::

MÓJ UROCZYSTY ŚLUB BOGU

OJCZE nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Niech Twoje prawo coraz bardziej przenika do mego serca, a Twoja wola niech się spełnia w moim śmiertelnym ciele. Polegając na obietnicy, że Twoja łaska pomoże mi w czasie każdej potrzeby, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, składam ten ślub.

Codziennie będę pamiętać w swoich modlitwach o ogólnych korzyściach pracy żniwiarskiej, a szczególnie o udziale, jaki ja mam przywilej mieć w tej pracy oraz o drogich współpracownikach w Brooklyńskim Domu Biblijnym Bethel i wszędzie indziej.

Ślubuję jeszcze staranniej, jeśli to możliwe, badać moje myśli, słowa i czyny, aby tym lepiej móc służyć Tobie i Twojemu drogiemu stadku.

Ślubuję Ci, że będę czuwać, aby opierać się wszystkiemu, co ma związek ze Spirytyzmem i Okultyzmem i pamiętając, że jest tylko dwóch panów, będę opierać się tym sidłom we wszelki rozsądny sposób, jako pochodzącym od Przeciwnika.

Ponadto ślubuję, że z poniższymi wyjątkami, będę zawsze i w każdym miejscu zachowywać się w stosunku do osób płci przeciwnej na osobności, dokładnie tak, jak bym to czynił/a publicznie – w obecności zgromadzenia ludu Bożego, i na ile to będzie możliwe, będę unikać przebywania w tym samym pokoju z osobą płci przeciwnej, chyba, że drzwi do pokoju będą szeroko otwarte. Wyjątki stanowić będą: w przypadku braci – żona, dzieci, matka i siostry. W przypadku sióstr – mąż, dzieci, ojciec i bracia.

====================

— 15 Kwietnia 1909 r. —