29 stycznia

Początkiem mądrości jest bojaźń[cześć] Pańska – Ps. 111:10

Jest to jedyna właściwa postawa stworzenia wobec Stwórcy, Autora naszego istnienia, Stwórcy, Zachowawcy i Pana całego wszechświata. Gdy On mówi, nasze uszy powinny ze czcią słuchać Jego głosu, a wszelkie władze wewnętrzne być gotowe wypełniać Jego rozkazy. Nasze bezpieczeństwo, szczęście i ta szlachetność charakteru, która pobudza do miłości oraz wdzięczności i która niezwłocznie i mądrze zważa na pouczenie i czyni postęp w wiedzy oraz mądrości, są przede wszystkim uzależnione od naszej najwyższej czci dla Pana. Dlatego Pan pragnie pobudzać i rozwijać w nas właściwą cześć synowską, jaka należy się Jego imieniu. (R2002-155)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R3861-299 (English).

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.