6 sierpnia

Dajcie odpór diabłu, a ucieknie od was – Jak. 4:7

Jeżeli jesteśmy stanowczy w odrzucaniu pokus, wzmacnia to siłę naszego charakteru, nie tylko na teraźniejsze, lecz także na późniejsze pokusy. Do pewnego stopnia wprowadza to w zakłopotanie naszego przeciwnika, który – widząc naszą stanowczość – dobrze wie, iż bezcelowe byłoby dyskutowanie z osobami o silnych przekonaniach i stanowczym charakterze. Podjęcie pertraktacji z pewnością doprowadziłoby natomiast do wysunięcia dalszych powodów i argumentów przez przeciwnika, jak również do niebezpieczeństwa, że zostaniemy przez niego pokonani, ponieważ – jak oświadcza Apostoł – diabeł jest przebiegłym przeciwnikiem, a „zamysły jego nie są nam tajne”. Szybkie i stanowcze posłuszeństwo Słowu i Duchowi Pana jest jedynym bezpiecznym sposobem postępowania dla wszystkich braci. (R2565-26)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5896-147.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.