25 września

Który się nam stał mądrością od Boga, i sprawiedliwością [usprawiedliwieniem], i uświęceniem, i odkupieniem [wyzwoleniem] – 1 Kor. 1:30

Ten, który nas odkupił, czyli kupił przez ofiarę własnego życia, jako nasz Prorok i Nauczyciel, za pośrednictwem Swojej Ewangelii, daje nam mądrość, byśmy mogli ujrzeć nasz upadły stan oraz Jego jako naszego Pomocnika. Jako nasz Kapłan, On najpierw nas usprawiedliwia, potem uświęca, czyli poświęca, a ostatecznie, jako Król, zupełnie wyzwoli wiernych spod panowania grzechu i śmierci, do chwalebnego udziału w Jego Królestwie; ponieważ „Bóg i nas wzbudzi [z umarłych] przez Jezusa”. Alleluja! Co za Zbawca! Zaprawdę On jest w stanie i chce w najwyższym stopniu zbawić wszystkich, którzy przez Niego przychodzą do Boga. (R3279-435)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5506-227.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.