19 marca

Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym – 1 Piotra 1:14,15

Niektórzy chrześcijanie błędnie mniemają, że Bóg dokonuje w nich wszelkich przekształceń, że dzieci Boże mają być bierne w Jego ręku. Tymczasem Piotr mówi inaczej. On napomina nas do kształtowania samych siebie zgodnie z Boskimi instrukcjami. Jest wiele pracy do wykonania w nas i wokół nas, a ci, którzy nie pracują, którzy biernie wyczekują, by Pan dokonywał cudów na ich rzecz, są bardzo zwiedzeni i dają przeciwnikowi wielką przewagę nad sobą, którą ten z pewnością wykorzysta, by związać im ręce i nogi oraz wrzucić w ciemności zewnętrzne, chyba że w końcu zaczną z bojaźnią i ze drżeniem sprawować swoje własne zbawienie. (R3150-55, English)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5481-184.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.