18 marca

Przepasawszy biodra umysłu waszego, trzeźwymi bądźcie i do końca miejcie nadzieję na łaskę, która wam dana będzie przy objawieniu Jezusa Chrystusa – 1 Piotra 1:13

„Przepasawszy biodra umysłu waszego” do długiego, trwałego i zdecydowanego wysiłku, „trzeźwymi bądźcie”; nie pozwalajcie sobie na podekscytowanie, by pod jego chwilowym wpływem w bardzo krótkim czasie nie wyczerpać całej duchowej żywotności i następnie nie popaść w oziębłość czy zniechęcenie. Starajcie się uważnie rozważyć i przygotować na długie i cierpliwe znoszenie wszelkiego dyscyplinowania oraz prób wiary i cierpliwości potrzebnych do tego, by okazać się zwycięzcą i godnym błogosławionej nagrody obiecanej „temu, kto zwycięży”. Bieg, jaki jest przed nami, nie powinien cechować się zrywami, lecz „cierpliwym trwaniem w dobrym postępowaniu”. (R3149-53, English)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5035-177.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.