R5955-258 Informacje redakcyjne i aktualności

Zmień język

::R5955 : strona 258::

KONWENCJA GENERALNA W NASHVILLE
24-27 SIERPNIA

SERDECZNE ZAPROSZENIE

Gubernator stanu Tennessee Tom C. Rye, Burmistrz Nashville Robert Ewing, Przewodniczący Biura Przemysłu Nashville Robert L. Burch i Przewodniczący Zawodowego Klubu Nashville R.B. Brannon, serdecznie zapraszają Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Biblii do zorganizowania Konwencji w ich mieście, obiecując ciepłe i hojne przyjęcie.

KORZYSTNE CENY KOLEJOWE

Trzydzieści pięć linii kolejowych na południu przygotowało wspólnie atrakcyjną ofertę, około półtora centa za mile, aby zachęcić jak najwięcej osób do uczestniczenia w tej konwencji. W każdym przypadku zapytajcie swojego Przedstawiciela z agencji kolejowej o cenę Biletu Grupowego Nr 6747.

DOBRA LOKALIZACJA

Mówi się, że Kapitol, w którym odbędą się wszystkie nabożeństwa Konwencji, znajduje się w najwyższym i najchłodniejszym miejscu w mieście. Audytorium Rymana jest najlepsze w Nashville i zostało zaoferowane za darmo przez miasto Stowarzyszeniu na pokaz największej produkcji biblijnej, FOTODRAMY STWORZENIA i ta oferta została zaakceptowana. Teatr Princess, który miasto udostępniło na publiczny wykład brata Russella, jest najlepszy do tego celu.

ATRAKCYJNY PROGRAM

DZIEŃ SPOŁECZNOŚCI: czwartek, 24 sierpnia – Brat P.S.L. Johnson, który będzie Przewodniczącym Konwencji, wygłosi pierwszy wykład „Chrześcijańska Społeczność”. Po południu krótkie przemówienia na temat Jednego Ciała, Jednego Ducha, Jednej Nadziei, Jednego Pana, Jednej Wiary, Jednego Chrztu i Jednego Boga, zostaną wygłoszone przez braci Riemer, Thorn, Jones, Toole, Stevens, Thornton i Wise.

DZIEŃ PRZEMIANY: piątek, 25 sierpnia – Pielgrzym brat Thornton przemówi na temat „Gdy się on objawi”, a Pielgrzym brat Daniel Toole – „Podobni mu będziemy”. Następnie temat „Duch ożywiający” i jego wpływ na służbę Ochotników, sług obsługujących Fotodramę, Kolporterów i Usługi Nauczania, będą przedstawiać Bracia Riemer, Jones, Thorn, Johnson.

DZIEŃ OKUPU: sobota, 26 sierpnia – Po przemówieniu brata Palmera na temat „Utrapienia Chrystusowe” (nawiązanie do 2 Kor. 1:5 – przyp. tłum.), o godzinie 11, odbędzie się Zebranie Pytań dotyczące wielkiego, podstawowego tematu o OKUPIE, które zostanie poprowadzone przez brata Russella, a po południu, będzie on przewodniczył w Zebraniu do Poświęcenia,  składającym się z Błogosławienia Dzieci, Wykładu do Chrztu i Symbolu Zanurzenia w Wodzie.

DZIEŃ WIEDZY: niedziela, 27 sierpnia – Pielgrzym brat M.E. Riemer poprowadzi tego dnia Badanie Beriańskie, a brat Russell o godzinie 11 wygłosi wykład na temat „Azaż nie wiecie […] albowiemeście drogo kupieni […]” (1 Kor. 6:19,20). Po południu przemówi on publicznie w Teatrze Princess na temat „Świat w ogniu”, a wieczorem o 19 w Kapitolu, będzie przewodniczył w zakończeniu Konwencji – Uczcie Miłości.

Spodziewamy się licznej frekwencji na tej Konwencji i wierzymy, że uczestnicy będą obficie pobłogosławieni.

—————

„ALE JEDNO” TOWARZYSTWO CZYNI

(nawiązanie do Filip. 3:14 – przyp. tłum.)

Od czasu do czasu piszą do nas Bracia, którzy pragną, aby TOWARZYSTWO BIBLIJNE I TRAKTATOWE STRAŻNICA przyłączyło się do nich i wzięło udział w rozwoju wynalazków, patentów, rozwiązań górniczych itp. – łaskawie oferując większą część udziałów we wszystkich zyskach.

Wysoko cenimy te uprzejme oferty i hojne serca, które za nimi stoją, a także miłość do Prawdy i jej służby w ten sposób okazaną. Jednak nie możemy przyjąć wszystkich tych propozycji, ponieważ Towarzystwo nie jest zainteresowane działalnością zarobkową. Jedyne finanse ograniczają się do opłacenia kosztów, jakie ponieśli Pielgrzymi, publikacji WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO itp. oraz sprzedawania ich po kosztach lub poniżej kosztów, także wydawania STRAŻNICY, MIESIĘCZNIKA STUDENTÓW BIBLII itp. i przedstawiania pokazów FOTODRAMY STWORZENIA.

Towarzystwo nie prowadzi działalności górniczej, patentowej ani ryzykownych inwestycji. Pieniądze, które posiada, należą do poświęconego ludu Pańskiego i często są to ciężko zapracowane fundusze oraz ofiarowane oszczędności. Są one używane tylko w tym celu, aby rozpowszechniać Prawdę zgodnie z najlepszym osądem oficerów wykonawczych (tak autor nazywa zespół braci, którzy pomagali mu, jak najlepiej spożytkować ofiarowane pieniądze – przyp. tłum.).

Nie oznacza to, że niechętnie doradzamy jakimkolwiek braciom w ich ziemskich sprawach i interesach. Cieszy nas, jeśli tylko możemy udzielić jakichś porad, w każdej sprawie doczesnej lub duchowej, dotyczącej interesów poświęconych świętych Pańskich.

====================

— 1 września 1916 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.