R5826-7 Wiersz: „Znak mojego przymierza”

Zmień język 

::R5826 : page 7::

„ZNAK MOJEGO PRZYMIERZA”

Cóż mogę Ci dać?
Jaką cześć Ci oddać
Za wszystkie łaski jakie mi okazałeś
O Najwyższy?

Wypiję dziś kubek Zbawienia
Który Ty nalałeś. Bądź moją podporą!
Dopomóż mi, jako swojemu świętemu bym
Wypełnił moje śluby względem Ciebie

Pamiętając o Twoim Niebiańskim powołaniu
Będę się usilnie starał być szczerym wobec wszystkich.
Modlę się o łaskę bym nie odpadł
Od szczerej prawdy.

W myśli, słowie, na wszelkie sposoby
Twój święty sztandar będę wznosił,
Nie zadowalając samego siebie
Lecz niosąc cześć mojemu czcigodnemu Królowi.

Dziś, w sprawach wielkich i małych
Będę służyć Ci wiernie i czekać
na kolejne radości.
Jakże błogosławiony stan, tak Służyć Tobie!

Będę usilnie starał się „wybierać rzeczy wyższe”
I rozpraszać wszystkie niepokoje i troski,
Odpierać zniechęcenie
I być zadowolonym.

Nie będę ani szemrać ani narzekać!
Powierzę moje serce opiece Boskiej
By stało się poświęconą świątynią
W której Ty mógłbyś zamieszkać.

VIRGINIA NOBLE STEPHENSON

====================

— 1 stycznia 1916 r. —