R5346-335 Niektóre interesujące listy

Zmień język 

::R5346 : strona 335::

Niektóre interesujące listy

Powodzenie spotkań w Skandynawii

DROGI BRACIE RUSSELL:

Pragnę przesłać Ci wyrazy naszej wdzięczności za pomocną dla nas wizytę Braci J.F. Rutherforda i A.N. Piersona, jako Twoich przedstawicieli wysłanych do nas ostatnio. Skorzystam też z okazji, by jak najserdeczniej podziękować za okazaną mi przez Ciebie w Londynie uprzejmość w trakcie Twojej własnej choroby i za ostatni list.

Być może zainteresuje Cię raport dotyczący zebrania, za które uczyniłeś mnie odpowiedzialnym.

Od 13 sierpnia do 3 września Brat Rutherford przeprowadził osiemnaście świetnych spotkań w miastach Norwegii, Finlandii i Szwecji, w których uczestniczyło 25 800 dorosłych, a tysiące musiały odejść z powodu braku miejsc.

Wygłosił również dwadzieścia cztery zachęcające wykłady do przyjaciół Prawdy w tychże miejscach, a ponadto mieliśmy dobrą konwencję w Helsingfors w Finlandii, przy udziale około 250 przyjaciół, oraz inną w Sztokholmie, w której uczestniczyło około 400 przyjaciół.

Jednym z dowodów zainteresowania tutaj publicznymi wykładami Brata Rutherforda jest to, że w Szwecji i Norwegii sprzedano nie mniej niż 1 818 tomów WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO – 672 z nich sprzedano w ciągu jednego zaledwie niedzielnego przedpołudnia w Sztokholmie, kiedy to przybyło 3 300 osób, z których 700 zawróciło z powodu braku miejsc, otrzymawszy uprzednio darmową literaturę. Oprócz tego dostaliśmy tysiące adresów z prośbą o dalsze informacje na dyskutowane tematy. W samym tylko Orebro uczestniczyło w zebraniu 2 200 dorosłych, z czego wielu pozostało na zewnątrz, nie mogąc zmieścić się w sali; otrzymaliśmy 586 kartek z adresami. Mimo tego, że w każdym mieście wynajmowaliśmy największą z dostępnych sal, żadna z nich nie była wystarczająco duża, by pomieścić owe tłumy.

Ogłaszając spotkania z bratem Rutherfordem w Szwecji i Norwegii, rozdaliśmy 217 500 kopii MIESIĘCZNIKA STUDENTÓW BIBLII. Wiele gazet opublikowało bardzo dobre raporty z jego wykładów, docierając do kolejnych tysięcy Szwedów. Szczerze pragniemy, abyś go znowu wysłał do Szwecji na tak długo, jak to jest tylko możliwe. Obiecujemy, że każdego wieczora zapełni największe sale w całym kraju tymi, którzy zechcą go słuchać.

Tymczasem staramy się działać najlepiej jak potrafimy, aby z Pańskiej łaski kontynuować dobre dzieło, z którego otrzymaliśmy tak wiele błogosławieństw i które z każdym dniem staje się droższe dla naszych serc. Praca Kolporterska i wszystkie inne gałęzie działalności stale się dobrze rozwijają. W ciągu najbliższych pięciu tygodni organizujemy dwadzieścia wielkich zgromadzeń w największych miastach i miasteczkach północnej Szwecji, których Brat Rutherford nie mógł odwiedzić. Jeśli taka będzie wola Boża, ja będę mówcą.

Modlimy się, aby Pan Żniwa nas prowadził i udzielał mądrości oraz siły, by czynić wszystko zgodnie z Jego wolą i ku Chwale Jego imienia. Wysoko oceniamy przywilej bycia częścią Twoich modlitw w tej sprawie; nigdy nie zapominamy o Tobie w naszych prośbach przed Tronem Łaski.

Z najszczerszą chrześcijańską miłością i pozdrowieniami dla Ciebie, nasz umiłowany Pastorze i bracie, do których przyłączają się wszyscy drodzy pomocnicy w tej usłudze,

Jak zawsze uniżony Twój współpracownik w Pańskim Żniwie

AUG. LUNDBORG.

—————

 

====================

— 1 listopada 1913 r. —