R0351-5 Niezawodny test

Zmień język 

::R0351 : strona 5::

NIEZAWODNY TEST

Każdy pogląd na jakiś temat, który jest zgodny z wszelkimi znanymi faktami lub z natury je obejmuje, musi być prawdziwy co do zasady. Wszystkie najtrudniejsze i najbardziej zawiłe problemy naukowe są rozwiązywane w ten sposób. Zatem każda chrześcijańska teoria, która jest zgodna z wszystkimi jasnymi wypowiedziami Jezusa, Apostołów jak również i obyczajami Kościoła Pierwotnego, jest prawdziwa co do zasady. Jednak każda teoria, która wymaga ignorowania jasnych tekstów Pisma Świętego, jest niebezpieczna.

Więc niech wszyscy chrześcijańscy nauczyciele zastosują powyższy test w stosunku do siebie i jeśli napotkają oczywiste ustępy Pisma Świętego, które nie dadzą się pogodzić z ich przyjętą teorią, niech nie ignorują ani nie pomijają takich ustępów, lecz od razu skorygują swoją błędną teorię. Gdyby wszyscy ludzie deklarujący się chrześcijanami zastosowali tę regułę, wkrótce zakończyłoby się to obaleniem wszystkich ludzkich wymysłów i błędnych doktryn.

D. WIDNER.

====================

— Maj 1882 r. —