R0347-2 Emphatic Diaglott

Zmień język 

::R0347 : strona 2::

EMPHATIC DIAGLOTT

Gdybyśmy szczęśliwie nie otrzymali więcej egzemplarzy tego dzieła, niż zostało ogłoszone w naszym ostatnim numerze, wiele z waszych zamówień byłoby niezrealizowanych. Jednak mamy okazję posiadać nieco uszkodzone egzemplarze, które oferujemy po 1,50 $ (przesyłka opłacona przez nas).

Powtarzamy, te książki są tylko lekko uszkodzone (nieznacznie) i wielu tego nie zauważy. Przekład ten jest zwykle sprzedawany po 4,00 $ za egzemplarz. Dowiedzieliśmy się, że pragniecie posiadać to cenne dzieło, zatem nabyliśmy cały nakład. Składajcie zamówienia, abyście mogli jak najszybciej korzystać z tej pomocnej książki. Zamówienia można składać w kilka osób, ale prosimy, aby zamówienia były składane jedynie na obecne potrzeby naszych czytelników. Jeśli zapotrzebowanie czytelników będzie mniejsze niż nasz nakład to wtedy książka ta zostanie zaoferowana reszcie społeczeństwa.

Każdy nabywający ma prawo dokonać zwrotu książki w dobrym stanie w ciągu siedmiu dni od jej otrzymania, jeśli nie będzie zadowolony z zakupu, a my zwrócimy mu pieniądze.

====================

— Maj 1882 r. —