R0308-7 Odbudowa Świątyni Salomona

Zmień język 

::R0308 : strona 7::

ODBUDOWA ŚWIĄTYNI SALOMONA

Minęło trochę czasu, od kiedy Abdul Aziz, ówczesny zarządca Turcji, na zlecenie Cesarza Austrii Franciszka Józefa rozpoczął prace przy odbudowie ruin Świątyni Salomona w Palestynie. Prace posuwały się jednak wolno i ostatecznie zostały przerwane około pięciu lat temu, prawdopodobnie z powodu braku funduszy.

Niedawna pielgrzymka austriackiego arcyksięcia Rudolfa do Ziemi Świętej stała się jednak nowym impulsem dla tego przedsięwzięcia, także obecny sułtan Abdul Hamid wydał niezbędne polecenia do wznowienia prac.

Na wielkim placu przed świątynią stoi słynny meczet Omara, który przynosi zyski w wysokości około 75 000 $ rocznie z opłat pielgrzymów oraz różnych innych źródeł.

Sułtan zdecydował, aby zapewnić powodzenie przedsięwzięciu odbudowy, by odtąd wpływy te były wykorzystywane do pokrycia wydatków przy tych pracach.

====================

— Grudzień 1881 r. —