R0093-8 Nasze wiarygodne źródło

Zmień język 

::R0093 : strona 8::

NASZE WIARYGODNE ŹRÓDŁO

Kilka faktów odnoszących się do powrotu Żydów, wspomnianych przez nas ostatnio, wskazuje na wypełnianie się proroctw związanych z ich powrotem. Niektórzy są skłonni kwestionować rzetelność naszych informacji. Brat H.A. King pisze: „na podstawie jakiego źródła twierdzisz, że Rosja uchwaliła ustawy zmuszające Żydów do opuszczenia tego kraju?” (Trafnie zauważono, że tak jak Bóg otworzył Palestynę dla Żydów, by mogli powrócić i cieszyć się wolnością, to w tym samym czasie jedna trzecia wszystkich żyjących Żydów została zmuszona opuścić Rosję). Odpowiadamy: publiczna prasa jest naszym wiarygodnym źródłem i z pewnością bezstronnym świadectwem. Na przykład: wycinek z dzisiejszego wydania (29 marca) gazety The Pittsburg Dispatch donosi:

„Zamiast spodziewanych ustępstw w związku z rocznicą wstąpienia cara na tron, sytuacja Żydów się nie zmieniła – w dalszym ciągu odczuwają nasilające się prześladowania. Aby uniknąć wydalenia z Petersburga, zmuszani są do przedstawiania siebie jako chrześcijańskich protestantów. Władze Tuły, Orła i Charkowa bezlitośnie usuwają Żydów, trudniących się od wielu lat handlem”.

====================

— Kwiecień 1880 r. —