8 stycznia

Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim – 1 Tes. 5:15

Według standardów biblijnych prawdziwy lud Boży powinien posiadać największą ogładę, być najbardziej szlachetnym, najbardziej uprzejmym, najbardziej wielkodusznym i najbardziej życzliwym ze wszystkich ludzi na świecie, i to w najpełniejszym tego słowa znaczeniu; nie w znaczeniu jedynie zewnętrznych form i pozorów uprzejmości, łagodności, itp., tak powszechnych w świecie, lecz łagodności i uprzejmości pochodzących z serca, z ocenienia Ducha Pana i ducha Prawdy, ducha miłości i sprawiedliwości. (R2877-294)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5897-149.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.