17 stycznia

Samych siebie w miłości Bożej zachowajcie – Judy 21

Codziennie oraz w każdej chwili możemy zachowywać samych siebie w miłości Pana poprzez posłuszeństwo zasadom sprawiedliwości i wzrastającą miłość do nich. Powinniśmy też radować się z każdego życiowego doświadczenia – z prób, trudności, smutków, rozczarowań, itp., nie mniej niż z przyjemności – jeśli Pan, przez któryś z tych środków lub przez nie wszystkie, poucza nas i udziela pełniejszego zrozumienia naszych własnych słabości i jeszcze jaśniejszego zrozumienia doskonałego prawa wolności i miłości, które ustanowił, wymagając od nas pełnego i lojalnego poddania mu naszego serca. (R3020-171)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R3020-171.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.