15 stycznia

Czego Pan żąda od ciebie: tylko abyś czynił sąd, miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem twoim – Mich. 6:8

Wszyscy przyznają, że wymagania te są bardzo rozsądne. Oczywiste jest, że Bóg nie może wymagać mniej od tych, których przygotowuje do przyszłego sądzenia świata. Trzy zalety wymienione przez Proroka zawierają się w jednym słowie: miłość. Miłość wymaga, abyśmy sprawiedliwie postępowali wobec bliźnich, braci, rodzin i siebie samych; abyśmy starali się rozwijać w sobie uznawanie praw drugich – ich praw fizycznych, moralnych, intelektualnych, jak również ich wolności; uznając je, w żadnym znaczeniu tego słowa nie powinniśmy ich ograniczać ani odmawiać. (R3020-171)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5407-59.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.