13 stycznia

Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli; a jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego – 1 Jana 2:1

Jeśli stwierdzimy, że z powodu braku wiary lub słabości ciała zrobiliśmy zły krok, przeciwny woli Pana i naszym najlepszym duchowym interesom, ani chwili nie powinniśmy zwlekać z zawróceniem z tej drogi i wzywaniem Pana. Mamy ołtarz poświęcony drogocenną krwią Chrystusa, pod każdym względem przewyższający ten, który Abraham poświęcił krwią typicznych zwierząt, a Apostoł napomina nas: „Przystąpmy tedy z ufnością [śmiało, pełni wiary] do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli ku pomocy w czasie potrzeby” Żyd. 4:16. (R2847-232)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5491-201.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.