7 października

Każdy, który słucha tych słów moich, a nie czyni ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował dom swój na piasku – Mat. 7:26

Nadzieje zbudowane na obietnicach Pana, którym nie towarzyszą uczynki, są nadziejami zbudowanymi na piasku. Jest tylko kwestią czasu, kiedy nadejdzie wielka próba, która pokaże, że takie nadzieje są całkowicie bezużyteczne. Okaże się, że zwiodły one osoby je żywiące, które były pewne udziału w Królestwie. Z drugiej strony ci, którzy budują w posłuszeństwie, a ich serce i język wyznają i czczą Pana, uczynki potwierdzają ich wiarę, a ich owoce dają świadectwo bliskiego związku z Panem – przejdą przez wszystkie życiowe burze i nigdy nie zostaną poruszeni ani zachwiani, ponieważ stoją na mocnym fundamencie. (R3317-43)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5407-59.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.