15 października

Miejcie wiarę w Boga – Mar. 11:22

Odkąd staliśmy się naśladowcami Pana, nasze codzienne doświadczenia są kierowane i strzeżone przez niewidzialną siłę, byśmy jako uczniowie w szkole Chrystusa wszyscy byli przez Niego nauczani i coraz bardziej rozwijali łaski Ducha, szczególnie wiarę. Prawdopodobnie obecnie nie jesteśmy w stanie w pełni ocenić tego, jak ważna jest wiara. Wydaje się, że jest ona tą rzeczą, której Pan szczególnie poszukuje w tych obecnie powoływanych na Jego naśladowców. Proporcjonalnie do naszej wiary będziemy mogli radować się nawet w utrapieniach. Nie możemy cieszyć się z cierpień, lecz dzięki wierze możemy cieszyć się na myśl, że są one tylko lekkim uciskiem, który wypracowuje dla nas daleko większą i wieczną chwałę. (R3324-58)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5539-282.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.