11 października

Bądźcie czystymi wy, którzy nosicie naczynia Pańskie – Iz. 52:11

Wydaje się, że Boska metoda polega na czynieniu wyraźnego podziału między sługami Boga, a sługami zła. Przywilej świadczenia o Bogu, bycia ambasadorem prawdy jest łaską zarezerwowaną tylko dla ludu Pana. On nie chce, by on złośnik, upadłe demony bądź źli mężczyźni czy kobiety byli zwiastunami dobrej nowiny. Lud Pana powinien zwracać na to szczególną uwagę i nie aprobować służby nikogo, kto nie daje dowodów jedności serca z Panem. „Bezbożnemu rzekł Bóg: Cóż ci do tego, że … bierzesz przymierze moje w usta twoje? Masz w nienawiści karność, a słowa moje rzuciłeś za siebie” (Ps. 50:16,17). (R3309-27, English)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5258-184.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.