5 marca

Co jest cnotą i godne chwały, o tym rozmyślajcie – Filip. 4:8

Możemy bezpiecznie rozmyślać o rzeczach cnotliwych i cennych, o rzeczach w jakimkolwiek stopniu godnych chwały – szlachetnych słowach, uczynkach lub uczuciach jakiejkolwiek osoby. W wyniku takiego rozmyślania będziemy wznosić się do ideałów, którymi karmi się nasze nowe serce, umysł i wola. W obecnym życiu będziemy coraz bardziej przemieniani poprzez odnawianie umysłu i coraz bardziej będziemy zbliżać się do chwalebnego podobieństwa naszego Pana i Mistrza, przemieniani z chwały w chwałę, centymetr po centymetrze, krok po kroku. Jeśli nasze myśli pozostaną w tej postawie, a nasza harmonia z Panem zostanie utrzymana, będziemy mieli udział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych, które udoskonali w nas obraz i podobieństwo Pana. (R3127-5)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5908-168.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.