10 marca

Napominajcie jedni drugich każdego dnia, póki się Dziś nazywa, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu – Żyd. 3:13

Jeśli uświadomimy sobie, że w jakimkolwiek stopniu ogarnia nas duchowy letarg, niedostrzegalnie paraliżując nasze duchowe zmysły, tak że prawda traci dla nas swoją inspirującą moc, naszym pierwszym obowiązkiem jest udanie się do modlitwy i społeczności z Bogiem oraz Jego Słowem, by mogła zacząć działać jego uświęcająca moc. Uczestnikami Królestwa z Chrystusem stajemy się bowiem tylko wtedy, jeśli ufność, jaką mieliśmy na początku, zachowamy niewzruszenie do końca (Żyd. 3:14). (R3149-53, English)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R3149-53 (English).

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.