5 lutego

Albowiem taka jest wola Boża [odnośnie was], to jest, uświęcenie wasze – 1 Tes. 4:3

Kiedy udajemy się do Pisma Świętego, aby ustalić, jaka jest wola Boża, dowiadujemy się, że wielka praca, jakiej Bóg od nas wymaga, nie jest pracą dla drugich, ale pracą w nas samych, pracą ujarzmiania, zwyciężania i rządzenia sobą. Wszystko inne – nasza służba na rzecz domowników wiary, świadczenie dobra wszystkim ludziom za pośrednictwem krajowych i zagranicznych misji, itd. – jest zatem podporządkowane tej najważniejszej pracy wewnątrz nas. Jak bowiem pod natchnieniem oświadcza Apostoł, nawet gdybyśmy w pięknych słowach głosili Ewangelię drugim i całe nasze mienie oddali na żywność dla ubogich lub stali się męczennikami dla dobrej sprawy, bez miłości, będącej duchem Chrystusa i Ojca, rozwiniętej w nas jako rządzącej zasady życia, z Boskiego punktu widzenia bylibyśmy niczym. (R2411-3)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5876-99.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.