17 lutego

Weźcie jarzmo moje na siebie… albowiem jarzmo moje miłe jest, a brzemię moje lekkie jest – Mat. 11:29,30

Ci, którzy noszą to jarzmo, mają zapewnienie Boskiego Słowa, że wszystkie rzeczy dopomagają im ku dobremu, że im cięższe jest brzemię, tym większe będzie błogosławieństwo i nagroda w przyszłości. Im sroższe doświadczenia w teraźniejszym czasie, tym jaśniejsza będzie ich chwała, tym bardziej świetlany będzie ich charakter, tym bardziej będą pewni tego, że są przystosowywani i szlifowani do Królestwa. Z tego punktu widzenia każde brzemię jest lekkie, miłe i rozsądne, gdyż wysoko oceniamy nasze jarzmo; jest ono lekkie także dlatego, że Pan jest w nim z nami. (R2623-134, English)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R2623-134, English

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.