15 lutego

Kto zachowuje słowa jego, prawdziwie się w nim miłość Boża doskonali – 1 Jana 2:5

Próbą jest posłuszeństwo. Miłość Boża jest w nas doskonalona w takim stopniu, w jakim przestrzegamy Słowa Pana. Jeśli bowiem otrzymaliśmy Ducha Chrystusowego, Ducha Świętego, Ducha Bożego, w rezultacie sprawi on, że będziemy chcieli pełnić Jego wolę i będziemy ją pełnić do granic naszych możliwości. Te możliwości powinny stale, z roku na rok, być coraz większe. Chociaż doskonałości możemy spodziewać się dopiero po wzbudzeniu z grobu i otrzymaniu nowych ciał przy zmartwychwstaniu, w duchu naszego umysłu przez cały czas możemy być w tak bliskim kontakcie z Panem, że będziemy cieszyć się ciągłą społecznością z Nim – 1 Jana 1:7. (R2235-310, English)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R4896-387.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.