7 listopada

I widziałem dusze pościnanych z powodu świadectwa Jezusowego i słowa Bożego – Obj. 20:4

Chociaż to ścięcie jest symboliczne, nie literalne, ma głębokie znaczenie. Oznacza ono nie tylko śmierć własnej woli, lecz także odcięcie od wszystkich innych głów, rządów i prawodawców, a także uznawanie za głowę tylko Jezusa, którego Bóg mianował Głową Kościoła, będącego Jego Ciałem – Głową każdego jego członka. Oznacza to nie tylko odcięcie od wszystkich instytucjonalnych głów i władz, ale także zaprzestanie uznawania własnej głowy i woli, a przyjęcie w zamian zwierzchnictwa, woli naszego Pana Jezusa. Jest to ta sama myśl, na którą zwraca uwagę Apostoł w Liście do Rzymian 6:3, gdzie oświadcza, że członkowie Maluczkiego Stadka zostali ochrzczeni w Ciało Chrystusa, jako członkowie tego Ciała, pod jedną Głową, Chrystusem, przez chrzest w Jego śmierć – przez pełne poświęcenie woli oraz zupełne i wierne składanie życia aż do śmierci. (R2699-283, English)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R2844-227.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.