18 listopada

Zatacza obóz Anioł Pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich – Ps. 34:8

Jakże wzmocniona zostaje ufność chrześcijanina, gdy uświadamia sobie, że chociaż mogą mu się przeciwstawiać ziemskie moce, że chociaż sam może być bezsilny, by oprzeć się przeciwnikom, że chociaż może stwierdzić, iż prócz boju przeciwko ciału i krwi prowadzi także bój z duchowym złem, które jest wysoko – szatanem i jego sługami ciemności – większy jest Ten, który jest po jego stronie niż wszyscy ci, którzy są przeciwko niemu, i że wszystkie zastępy niebiańskie są poddane Boskiej woli i mogą być użyte do prowadzenia Boskiej sprawy według Boskiej mądrości! (R2139-118)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5633-55.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.