22 lipca

Bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca,a utrapionych w duchu zachowuje. Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego, ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan – Ps. 34:19,20

Sprawiedliwy siedem razy upadnie, jednak znowu się podniesie – Przyp. 24:16

Jeżeli kiedykolwiek stwierdzimy, że obraliśmy złą drogę, która jest nie do naprawienia, możemy spodziewać się, że przyniesie ona rozczarowanie, jak przepowiedział nasz Pan. Może On jednak dozwolić, by przyniosła ona także pewne błogosławieństwa w postaci skruszonego serca, pokory przed Nim, większej gorliwości, czujności oraz wierności na przyszłość. W ten sposób nawet błędy życiowe mogą stać się stopniami do wyższych poziomów łaski i prawdy. (R3222-215)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5217-115.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.