20 grudnia

Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy – 2 Tym. 2:15

W słowach „staraj się” kryje się głębokie znaczenie i tylko pilni znajdują wąską drogę do Boskiej pochwały i akceptacji. Staraj się, byś okazał się godny przyjęcia – poznawaj doktrynę, poznawaj swój sposób postępowania, by utrzymać go w harmonii z doktryną. Staraj się działać na rzecz pokoju i dobra Syjonu, chronić siebie oraz innych przed pociskami błędu i trucizną zła, światowego ducha. Staraj się wykonywać obowiązki wiernego żołnierza krzyża, zarówno te pozornie nic nieznaczące, jak i te najdzielniejsze i najszlachetniejsze. (R3096-318)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5511-232.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.