Eureka Drama (1914 r.)

The Photo-Drama of Creation

Latem 1914 roku Charles Russell wydał skróconą wersję filmu religijnego The Photo-Drama of Creation (pol. Fotodrama stworzenia), która nosiła tytuł Eureka Drama (pol. Dramat Eureka). Była ona wyświetlana w terenach wiejskich i mniej zaludnionych. Słowo „eureka” oznaczało: „Znalazłem to!” Podczas gorączki złota w Kalifornii w XIX wieku okrzyk ten można było usłyszeć, gdy któryś z poszukiwaczy natrafił na bryłkę złota. Charles Russell w ten sposób sugerował widzom, że właśnie odnaleźli coś o wiele bardziej wyjątkowego – Prawdę Słowa Bożego.

Prezentacja Eureka Drama została wydana w trzech wersjach. Zestaw „Eureca X” zawierał pokolorowane slajdy, nagrania dźwiękowe wszystkich 96 wykładów oraz płyty z muzyką. Dzięki temu, że zrezygnowano z części ruchomych obrazów, wagę tego zestawu obniżono do 14 kg, a do jego obsługi wystarczały tylko dwie osoby. Zestaw „Eureca Y” zawierał kolorowe slajdy oraz wszystkie nagrania wykładów. Natomiast zestaw „Eureca Family” był przeznaczony do użytku domowego i zawierał jedynie wykłady oraz pieśni.

Fotodrama stworzenia była epicką prezentacją dziejów świata, począwszy od stworzenia życia na Ziemi aż po ustanowienie Królestwa Bożego i przywrócenie utraconego Raju. Wydano także książkową postać pod tytułem: Scenario of the Photo-Drama of Creation (pol. Scenariusz do Fotodramy Stworzenia).

 

  • Download Now:

                                                     youtube_icon_mini youtube_icon_mini youtube_icon_mini youtube_icon_mini

 


Zobacz także:

Szczegółowy życiorys C.T. Russella


Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.