Day Dawn (1880 r.)

The Day Dawn; or Gospel in Type and Prophecy

W 1880 roku Charles Russell powierzył swojemu współpracownikowi Johnowi Paton napisanie nowej książki, która w zamyśle miała zastąpić wydaną w 1877 roku wspólnie z Barbourem publikację pt. Three Worlds, and the Harvest of This World (pol. Trzy Światy i Żniwo tego świata). Russell sfinansował oraz autoryzował tę nową książkę.

Książka napisana przez Johna Patona została zatytułowana The Day Dawn; or Gospel in Type and Prophecy (pol. Brzask Dnia; lub Ewangelia w typach i proroctwach).

Liczyła ona 336 stron, na których przedstawiono lepsze zrozumienie chronologii oraz licznych tematów biblijnych, niż w poprzednim opracowaniu.

Niestety, John Paton w kolejnych latach zmienił swoje poglądy i w 1882 roku opublikował poprawioną wersję tej książki. Druga edycja zawierała liczne myśli, które nie zgadzały się ze zrozumieniem Charlesa Russella, co w rezultacie doprowadziło do zakończenia współpracy między obydwoma.

 

  • Download Now:

                                           pdf_icon_mini_eng

 


Zobacz także:

Szczegółowy życiorys C.T. Russella


Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.