Three Worlds (1877 r.)

Three Worlds, and the Harvest of This World

Three Worlds, and the Harvest of This World

W 1877 roku Charles Taze Russell sfinansował wydanie książki pt. Three Worlds, and the Harvest of This World (pol. Trzy Światy i Żniwo tego świata).

Choć na stronie tytułowej widnieją nazwiska Charlesa Russella i Nelsona Barboura, to prawdopodobnie książka została w całości napisana przez adwentystycznego kaznodzieję Barboura. Istnieją także przypuszczenia, że Russell miał wkład w napisania jakiś jej części, a Barbour ją w całości autoryzował.

Była to 197-stronicowa książka o tematyce religijnej, w której obaj autorzy zebrali i w uporządkowany sposób przedstawili ich aktualne poglądy. Wyjaśniała ona liczne proroctwa, równoległości czasowe i zagadnienia chronologii biblijnej, wskazując, że na jesieni 1874 roku rozpoczęła się niewidzialna Wtóra Obecność Chrystusa na Ziemi. Dodatkowo Charles Russell przedstawił ideę okupowej ofiary Jezusa i naukę o Restytucji świata.

 

  • Download Now:

                                           pdf_icon_mini_eng

 

 


Zobacz także:

Szczegółowy życiorys C.T. Russella


Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.