Convention Report – St. Louis, Missouri (1904 r.)

W dniach od 1 do 5 października 1904 roku zorganizowana została Konwencja Generalna w Saint Louis w stanie Missouri. Konwencja była skierowana głownie do mieszkańców centralnych stanów Ameryki. Była to największa ze wszystkich dotychczasowych konwencji – obecnych było 1200 osób, a w wykładzie publicznym wzięło udział 200 osób. Chrzest przyjęło 148 osób.

Później wydano sprawozdanie konwencyjne: Convention Report – St. Louis, Missouri (pol. Sprawozdanie z Konwencji – St. Louis, Missouri). Sprawozdanie liczyło 20 stron.

 

  • Download Now:

                                          pdf_icon_mini_eng

 

 


Zobacz także:

Szczegółowy życiorys C.T. Russella