Pastor Charles Taze Russell

Witamy serdecznie w serwisie poświęconym amerykańskiemu reformatorowi religijnemu – pastorowi Charlesowi Taze’owi Russellowi. Serwis ten powstał jako wyraz wdzięczności do Najwyższego Stwórcy za dzieło, jakiego dokonał na przełomie XIX i XX wieku, posługując się ruchem Badaczy Pisma Świętego, założonym przez pastora Charlesa Russella.

Pastor Charles Taze Russell

Pastor Charles Russell

Twórcy serwisu mieli ogromne szczęście spotkać się z dziełami pastora Russella. Było to w czasie poszukiwań, które miały odkryć prawdziwe oblicze Boga, autora Biblii. Dzieła te dały wiele gotowych odpowiedzi na pytania, które zrodziły się w głowie. Choć ich waga nigdy nie dorówna samemu Pismu Świętemu pod żadnym względem, to jednak mądrość ich przesłania zmusza do refleksji.

W naszej opinii Charles Russell swoim nieocenionym dorobkiem literackim, a także gorliwym, pełnym poświęcenia i wyrzeczeń życiem dowiódł, że to właśnie w nim wypełniło się proroctwo z Ewangelii Mateusza 24:45,46: „Któryż tedy jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił Pan jego nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm na czas słuszny? Błogosławiony on sługa, którego by, przyszedłszy Pan jego, znalazł tak czyniącego”.

Obecnie w Polsce i na całym świecie jest kilka grup badaczy Pisma Świętego, dla których nauki pastora Charlesa Russella stanowią fundament ich obecnych poglądów. My jednak nie promujemy żadnej z tych grup, ale skupiamy się na tym, co zostało wydane pod jego kierownictwem, jeszcze przed podziałem (1917 r.).

Natomiast trzeba zauważyć, że dla niektórych grup powstałych po roku 1916 cenne jest tylko samo nazwisko C.T. Russell, a obecne ich nauki w niczym nie nawiązują do tego, co głosił za swego życia Charles Russell. Traktują jego nazwisko jedynie jako szyld lub znak rozpoznawczy.

Serwis ten powstał jako alternatywa dla zawierających wiele oszczerstw polskojęzycznych serwisów na temat C.T. Russella. Jest w trakcie rozbudowy, dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat treści i funkcjonalności serwisu. Prosimy też o nadsyłanie materiałów – w formie pisanej lub elektronicznej – oraz zdjęć i innych multimediów.


Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.