Syjonizm

„Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedyny”

— 5 Moj. 6:4 —

Pastor Charles Russell bardzo wcześnie zwrócił uwagę na miejsce i rolę narodu żydowskiego w rozwijającym się Boskim Planie Wieków. W poniższym opracowaniu będziemy starali się przedstawić rozwój poglądów Pastora na ten temat, zachowując przy tym chronologiczny porządek publikowanych artykułów.


Od lipca 1879 roku pastor Russell rozpoczął publikację miesięcznika Strażnica Syjonu i Zwiastun Obecności Chrystusa (Zion’ Watch Tower and Herald of Christ’s Presence). W czasopiśmie tym publikował artykuły dotyczące między innymi narodu żydowskiego (w nawiasie podajemy rok publikacji artykułu):


W 1881 roku pastor Russell opublikował książkę zatytułowaną Pokarm dla myślących Chrześcijan (Food for Thinking Christians). Zawierała ona wszystkie ówczesne jego poglądy doktrynalne. W ciągu czterech lat nakład tej książki osiągnął wielkość prawie 1,5 mln egzemplarzy, które rozprowadzono po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Wśród licznych myśli, znajdowały się także uwagi dotyczące narodu żydowskiego:


Kolejne artykuły z Strażnica Syjonu i Zwiastun Obecności Chrystusa (lata 1881-1886):


W 1886 roku pastor Russell wydał pierwszy tom Wykładów Pisma ŚwiętegoBoski Plan Wieków. Książka była długo wyczekiwana, gdyż spodziewano się, że Russell przedstawi w niej rozwinięcie myśli z wydanej w 1881 roku publikacji Pokarm dla myślących Chrześcijan. Książka stała się pierwszym podręcznikiem, który pomagał w studiach nad Słowem Bożym. Do 1919 roku osiągnęła nakład 5 mln 245 tys. egzemplarzy.


W 1889 roku pastor Russell wydał drugi tom Wykładów Pisma ŚwiętegoNadszedł czas. W książce tej Russell rozwinął tematykę narodu żydowskiego, patrząc na ten temat z perspektywy biblijnych proroctw chronologicznych.


W 1891 roku pastor Russell wydał trzeci tom Wykładów Pisma ŚwiętegoPrzyjdź Królestwo Twoje. W książce tej Russell jeszcze rozwinął tematykę narodu żydowskiego z punktu widzenia biblijnych proroctw chronologicznych.


Kolejne artykuły z czasopisma Strażnica Syjonu i Zwiastun Obecności Chrystusa (lata 1891-1897):


W 1897 roku pastor Russell wydał czwarty tom Wykładów Pisma ŚwiętegoWalka Armagieddonu. W książce tej Russell powtórzył informacje dotyczące narodu żydowskiego.


Kolejne artykuły z czasopisma Strażnica Syjonu i Zwiastun Obecności Chrystusa (lata 1897-1909):


W 1910 roku pastor Charles T. Russell opublikował cykl dwunastu artykułów skierowanych do narodu żydowskiego. Ukazały się one w Stanach Zjednoczonych na łamach magazynu Overland Monthly. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią:


Kolejne artykuły z czasopisma Strażnica i Zwiastun Obecności Chrystusa (lata 1910-1916):