R6024-386 Informacje redakcyjne i aktualności

Zmień język

::R6024 : strona 386::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS STREET,
BROOKLYN, N. Y., U. S. A.

Przedstawicielstwa zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdej sprawie prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

Niniejsze czasopismo jest publikowane pod nadzorem Komitetu Redakcyjnego, z którego co najmniej trzy osoby przeczytały i zatwierdziły każdy artykuł pojawiający się na tych łamach. Nazwiska Komitetu Redakcyjnego to: W.E. VAN AMBURGH, J.F. RUTHERFORD, H.C. ROCKWELL, F.H. ROBISON, R.H. HIRSH.

—————

CENA ROCZNEJ PRENUMERATY – $1,00 (4s.) PŁATNE Z GÓRY.
PIENIĄDZE NALEŻY PRZESYŁAĆ PRZEKAZEM BŁYSKAWICZNYM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM.
Z ZAGRANICY TYLKO POPRZEZ ZAGRANICZNE PRZEKAZY PIENIĘŻNE.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Badacze Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku lub innej dolegliwości czy przeciwności losu nie będą w stanie zapłacić za to Czasopismo, otrzymają je bezpłatnie, jeśli co roku w maju prześlą kartkę pocztową z opisem swojej sytuacji i poproszą o kontynuację prenumeraty. Nie tylko pragniemy, ale wręcz nalegamy, aby wszyscy tacy stale znajdowali się na naszej liście i mieli dostęp do WYKŁADÓW itp.

—————

RÓWNIEŻ WYDANIA W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
EGZEMPLARZE OKAZOWE BEZPŁATNE.

—————

NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W BROOKLYNIE, NOWY JORK.
NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W OTTAWIE, KANADA.

————

CHRZEŚCIJAŃSKIE POZDROWIENIA BRATA RUSSELLA

Krótko przed swoją śmiercią Brat Russell przekazał instrukcje dotyczące opublikowania pięknej małej kartki przekazującej jego chrześcijańskie pozdrowienia i najlepsze życzenia dla Nowego Stworzenia, wraz z odnośnikami do pięciu ostatnich artykułów STRAŻNICY, które uważał za szczególnie aktualne i pomocne, ogłaszając również nad jego podpisem Tekst Godła na 1917 rok. Na drugiej stronie tej kartki znajduje się wybrana przez naszego Pastora wklęsłodrukowa reprodukcja słynnego obrazu „Chrystus ucisza burzę nad morzu”. Zgodnie z jego prośbą, kartki te są teraz dołączane do wszystkich zwykłych przesyłek wysyłanych z biura w celu potwierdzenia zamówień itp. W ten sposób, praktycznie wszyscy nasi zainteresowani czytelnicy otrzymają jedną kartkę. Każdy, kto jej nie otrzyma, może o nią poprosić.

Przewidując stałe zapotrzebowanie na ten obraz, zamówił on wydanie w formacie zwykłej pocztówki, z miejscem na wiadomość, którą można nabyć po 10 centów za tuzin, opłata z góry. Mamy również kilka takich samych obrazów w formacie pocztówkowym, wydrukowanych na sztywnym powlekanym papierze, z „Naszym postanowieniem porannym” na odwrocie. Można je nabyć po 6 centów za tuzin, opłata z góry.

—————

KONWENCJA W PITTSBURGHU

TOWARZYSTWO TRAKTATOWE I BIBLIJNE STRAŻNICA organizuje konwencję w Pittsburghu w stanie Pensylwania, która odbędzie się w sobotę i niedzielę, 6 i 7 stycznia 1917 roku. Kilkoro braci z Przybytku Brooklińskiego będzie obecnych na Konwencji. Sobotnie zebrania odbędą się w CARNEGIE HALL w Allegheny, a niedzielne w Lyceum Theatre w Pittsburghu.

Każdy, kto chce dokonać rezerwacji zakwaterowania, powinien skontaktować się z dr. W.E. Spill, 2509 Perrysville Ave., N.S., Pittsburgh, Pa.

—————

SPRAWDZANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA V.D.M.

Komisja Egzaminacyjna oczekuje na zakończenie prac przed końcem bieżącego miesiąca. Ale jeśli z jakiegoś powodu praca ta nieco się opóźni, radzimy, abyście wybrali kogoś, kto będzie reprezentował wasz zbór jako starsi lub diakoni, to może odbyć się na takich samych zasadach jak w Kongregacji Nowego Jorku – pod warunkiem pomyślnego sprawdzenia odpowiedzi na pytania.

—————

WSPOMNIENIE PASTORA RUSSELLA

Towarzystwo rozważa wydanie publikacji w formie książkowej, Wspomnienia Brata Russella, wraz z kilkoma jego kazaniami. Dalsze informacje zostaną ogłoszone w odpowiednim czasie.

[KONTYNUACJA NA STRONIE 396]

—————

::R6024 : strona 396::

INTERESUJĄCE TEMATY

[KONTYNUACJA Z DRUGIEJ STRONY]

LITERATURA DO PRACY OCHOTNICZEJ W 1917

Towarzystwo będzie miało ją gotową do wysyłki około 1 stycznia. Została przygotowana przez Brata Russella i jest specjalnie dostosowana do czasów, w których żyjemy. Główny artykuł to: „The World on Fire” (Świat w ogniu – przyp. tłum.). Przy zamówieniu prosimy podać: B.S.M. Tom 9, nr 1.

Zbory są proszone o składanie zamówień tak szybko, jak to możliwe, aby Towarzystwo mogło oszacować ilość do wydrukowania. W zamówieniu nie figuruje więcej niż jeden egzemplarz dla każdego anglojęzycznego domu. Tam, gdzie nie ma Eklezji, będą odbierane indywidualne zamówienia. Numery dla Ochotników są dostarczane bezpłatnie, pobierane są tylko opłaty za przesyłkę.

—————

PIEŚNI BRZASKU – WYDANIE OPRAWIONE

Obecnie posiadamy MILLENNIAL DAWN HYMNAL (Pieśni Brzasku Tysiąclecia – przyp. tłum.) (z nutami) oprawione w czarny karatol (imitacja skóry – przyp. tłum.), z wytłoczonym orientalnym liściem, zaokrąglone, czerwone brzegi: cena 50 centów; wolne od opłaty pocztowej. Jesteśmy również dobrze zaopatrzeni w zwykłe śpiewniki, w oprawie płóciennej, których cena nie została podwyższona; 35 centów wolne od opłat pocztowych. Wersja kieszonkowa, miękkie wydanie, bez nut, 10 centów za egzemplarz.

—————

TEKST GODŁA NA 1917

Jako tekst naszego Rocznego Godła, Brat Russell wybrał te słowa: „Niech ci błogosławi Pan, a niechaj cię strzeże; Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie; Niech obróci Pan twarz swoję ku tobie, a niechaj ci da pokój.” (4 Moj. 6:24-26). Cena z opłatą pocztową; 60 centów za tuzin; 10 centów za jeden.

—————

OGŁASZANIE ZEBRAŃ PUBLICZNYCH

Ze względu na bardzo wysoką cenę papieru BIBLE STUDENTS MONTHLY (Miesięcznik Studentów Biblii – przyp. tłum.) nie będzie dalej zamieszczał ogłoszeń o publicznych wykładach Pielgrzymów i innych osób. Sugerujemy, aby do tego celu użyć ulotek i ogłoszeń w prasie. Będziemy zadowoleni, jeśli będziecie, jak zwykle, dostarczać nam fragmenty tych przemówień.

—————

WZNOWIENIE PRENUMERAT STRAŻNICY

Przyjaciele są już teraz tak przyzwyczajeni do patrzenia na opakowania (koperty) z WATCH TOWER, że aby potwierdzić otrzymanie odnowienia prenumeraty, nie będziemy już wysyłać formularza zamówienia jak dotychczas. Gdy na odnowienie prenumerat zostanie wysłany dolar, data na kopercie zostanie przedłużona o kolejny rok.

—————

WIERSZE BRZASKU

Wielu przyjaciół nie zdaje sobie sprawy, że od pierwszego wydania „Poems of Dawn” (Wiersze Brzasku – przyp. tłum.) wydano drugie, zawierające dwa indeksy – alfabetyczny i tematyczny – oraz dwadzieścia jeden dodatkowych wierszy – w oprawie karatol 50 centów za egzemplarz; w oprawie skórzanej 75 centów, przesyłka opłacona.

—————

BIBLIA LEESERA

Wydawcy doradzają nam, żeby nie umieszczać więcej drogich pozycji na naszej liście. Możemy jednak zamówić większą 7×10 cali (17,8×24,5 cm – przyp. tłum.), w cenie $2,25; oprawa płócienna, przesyłka opłacona.

—————

::R6024 : strona 397::

WASZE „DOBRE NADZIEJE” NA 1917 ROK

[Zaproponowany tutaj plan określa „DOBRE NADZIEJE”, ponieważ nic rzeczywiście nie jest obiecane – tylko wasze wyrażone hojne nadzieje, oparte na waszych przyszłych perspektywach, tak jak teraz wam się one ukazują. Ten plan okazał się nie tylko korzystny dla sprawy Prawdy, ale także pobłogosławiony dla tych, którzy mieli nadzieję kilka lat temu, i dlatego ponownie polecamy go wszystkim jako rzecz biblijną i dobrą. Ci, którzy pragną skorzystać z tego planu, mogą wypełnić oba te formularze. Jeden należy zachować dla odświeżenia swojej własnej pamięci, drugi wysłać pocztą do nas.]

— DO —
TOWARZYSTWA BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA”

Drodzy Przyjaciele: Z zainteresowaniem przeczytałem o otwierającej się pracy STUDIÓW i rozpowszechniania Traktatów w obcych krajach i tutaj, w domu. Nie muszę wam mówić, że jestem głęboko zainteresowany rozszerzeniem się Radosnej Nowiny mówiącej o długości i szerokości, wysokości i głębokości zbawczej miłości, wyrażonej dla nas w wielkim Boskim Planie Wieków.

Pragnę wykorzystać sam siebie – całą siłę, wszystkie talenty, głos, czas, pieniądze, wpływy, wszystko – aby przekazać innym tę wiedzę, która tak bardzo pobłogosławiła, dodała otuchy i pocieszyła moje serce, stawiając moje stopy mocno na Skale Wieków.

Rozważałem z uwagą, modląc się o pouczenie, jak wykorzystać różne moje talenty jeszcze bardziej dla chwały mojego Odkupiciela i dla służby Jego ludu – tych zaślepionych ludzką tradycją, którzy mimo wszystko są spragnieni „dobrego Słowa Bożego”, i tych, którzy są nadzy, nie mając szaty weselnej, przypisanej Chrystusowej sprawiedliwości, nieusprawiedliwionych, którzy w najlepszym razie stoją w plugawych łachmanach własnej sprawiedliwości. Zdecydowałem, że jeśli chodzi o mój „talent pieniężny”, będę postępował zgodnie z zasadą tak jasno określoną dla nas przez wielkiego Apostoła Pawła (1 Kor. 16:2), i zgodnie z moim wdzięcznym uznaniem dla Pańskich błogosławieństw, odłożę pierwszego dnia każdego tygodnia, to co zaoszczędziłem w poprzednim tygodniu. Fundusz ten pragnę przeznaczyć na kilka części pracy Pańskiej realizowanej przez nasze Stowarzyszenie Traktatowe. Oczywiście, nie mogę z góry założyć ani stwierdzić, co szczególnie może ofiarować mi dobroć Pańska co tydzień, a zatem zrozumiecie, że wskazana suma będzie jedynie moim przypuszczeniem lub nadzieją, opartą na obecnych perspektywach. Będę starał się wnieść więcej, niż tutaj deklaruję; a i to nie będzie moim sukcesem, albowiem Pan zna moje serce, a wy także poznacie moje wysiłki.

Moim jedynym celem, który określam z wyprzedzeniem, co mam nadzieję, że mogę zrobić w tej sprawie, jest umożliwienie osobom odpowiedzialnym za publikację i rozpowszechnianie Traktatów itd., sformowanie kosztorysu, opracowywanie planów, zawarcie umów itp. Mam przynajmniej chęć spróbować zrobić coś z tym zadaniem, które jest dla mnie wysoko cenionym przywilejem.

Osobiście sądzę, że w nadchodzącym roku, zapierając się siebie i niosąc krzyż, będę w stanie odłożyć w pierwszym dniu każdego tygodnia na pracę w Domu i Misjach Zagranicznych (aby pomóc w rozpowszechnianiu WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO w językach obcych, oraz w publikowaniu MIESIĘCZNIKA STUDENTÓW BIBLIJNYCH w różnych językach i nieodpłatnym dostarczaniu ich braciom. Tym którzy mają serce i możliwość ich szerokiego rozpowszechniania, oraz pokrywania wydatków braci wysłanych jako Wykładowcy, aby głosili Boski Plan Zbawienia, oraz pokryciu ogólnych wydatków, tak jak najlepiej mogą to uczynić urzędnicy Stowarzyszenia), kwotę …………………… tygodniowo.

Aby zachować zgodność z Prawem Pocztowym Stanów Zjednoczonych, całość lub dowolna część mojej darowizny może być ujęta jako cena subskrypcji dla STRAŻNICY wysyłanej dla Pańskich ubogich lub innych osób, tak jak urzędnicy Stowarzyszenia uznają to za stosowne.

Aby ta praca nie była powstrzymywana, postaram się wysyłać wam to, co pod koniec każdego kwartału odłożyłem na to dzieło. Ocenię, jaka będzie najdogodniejsza forma przekazu, przelew bankowy, szybki przekaz lub przesyłka pocztowa. Zostaną przesłane na adres do:

WATCH TOWER BIBLE & TRACT SOCIETY
BROOKLYN TABERNACLE, 13–17 HICKS ST., BROOKLYN, N.Y.

lub London Tabernacle, Lancaster Gate W., England; lub Flinders Building, Flinders St., Melbourne, Australia.

(Nazwisko)……………………………………………

(Poczta)………………….. (Stan)………….

—————

::R6024 : strona 398::

SUBSKRYPCJA STRAŻNICY
NA KORZYŚĆ „DOBRYCH NADZIEI”

Przyjaciele, którzy przyczyniają się do „Dobrej Nadziei” (opisanej na odwrocie tego formularza), pragną czasami wysłać STRAŻNICĘ do przyjaciół, którzy nie są jeszcze wystarczająco zainteresowani, aby zamówić subskrypcję dla siebie lub do głęboko zainteresowanych przyjaciół, którzy są zbyt biedni na prenumeratę i korzystają z naszej Pańskiej skromnej oferty. Tacy są proszeni o podanie nam takich adresów – koszty należy odjąć od swoich darowizn. Podajcie bardzo wyraźnie pełne imię, nazwisko i adres. Prosimy podać długość prenumeraty.

—————

PRZEDŁUŻENIE SUBSKRYPCJI STRAŻNICY

Większość naszych subskrypcji kończy się wraz z końcem roku, więc korzystamy z okazji, aby zauważyć, że z zadowoleniem usłyszymy od takich, że mają pragnienie kontynuowania prenumeraty STRAŻNICY. Pańscy ubodzy przyjaciele są proszeni o przesłanie swoich zamówień w maju. Kiedy nazwisko zostaje pominięte, a potem odnowione, powoduje to niepotrzebne kłopoty. Kiedy chcecie poznać datę wygaśnięcia waszej umowy, spójrzcie na kopertę waszej STRAŻNICY. Data jest zamieszczona w lewym dolnym rogu.

—————

PRZYWILEJ I SŁUŻBA

Jesteśmy przekonani, że lista zamówień STRAŻNICY nie zawiera nazwisk wielu osób głęboko zainteresowanych jej naukami. Lista jest na pewno za krótka, a my nie jesteśmy zadowoleni z tego, że brakuje czyjegoś nazwiska. Wierzymy, że wszyscy tacy zostaną pobudzeni i zachęceni na „wąskiej ścieżce”, aby w każdym miesiącu pojawiała się na ich stole, przypominając im na nowo o sprawach duchowych, które świat, ciało i Diabeł nieustannie wypierają z umysłu i serca.

Czasami wymagaliśmy, aby wszyscy, którzy pragnęli STRAŻNICĘ na kredyt lub bezpłatnie jako „Pańscy ubodzy”, składali osobiście zamówienie. Ale z uwagi na różne okoliczności, teraz prosimy każdego prenumeratora, aby zapytał tych, o których wie, że są zainteresowani Teraźniejszą Prawdą i postarał się o zgodę wszystkich takich osób na wysłanie im subskrypcji na kredyt lub bezpłatnie. Każdy, kto otrzyma ją na kredyt, może w dowolnym czasie poprosić o anulowanie długu, a my chętnie to uczynimy. Pragniemy, aby w miarę możliwości listy subskrypcji STRAŻNICY reprezentowały wszystkich głęboko zainteresowanych jej przesłaniem.

Naszym celem nie jest zdobycie „brudnego zysku”, lecz „ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania” – obecnie i w przyszłości (Efez. 4:12). Nie oferujemy żadnego zysku, ponieważ pragniemy współpracować tylko z tymi, którzy doceniają przywilej bycia naszymi współpracownikami w tej służbie.

—————

FOTODRAMA STWORZENIA*


*Jeśli przesyłka zawiera 50 lub więcej tomów, Kolporterzy i Sekretarze Zborów, składając zamówienia, mogą odliczyć połowę z powyższych cen za MANNY, BROSZURY i FOTODRAMĘ STWORZENIA.


Jest to skrótowa wersja Boskiego Planu Wieków – bogato ilustrowana – wiele informacji w niewielkim formacie. Dziewięćdziesiąt sześć krótkich, zwięzłych wykładów FOTODRAMY STWORZENIA może zostać dostarczone w następujących oprawach:

Luksusowa, złote brzegi, wytłoczenia, 400 ilustracji . . . . . . . . . . . . . $1; przesyłka opłacona
Płócienna, wypolerowane brzegi, wytłoczenia, 400 ilustracji . . . . $0,65; przesyłka opłacona
Oprawa papierowa, w trzech broszurach, za komplet . . . . . . . . . $0,25; przesyłka opłacona
Wydanie gazetowe w 4 częściach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $,05; przesyłka opłacona
W NIEMIECKIM, HISZPAŃSKIM, WŁOSKIM, GRECKIM, POLSKIM, ARMEŃSKIM:
Oprawa płócienna, za komplet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$0,65; przesyłka opłacona
Oprawa papierowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$0,25; przesyłka opłacona
Wydanie gazetowe w 3 częściach, 2 centów za komplet . . . . . . .$0,05; przesyłka opłacona
W języku szwedzkim: oprawa płócienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0,65; przesyłka opłacona
Wydanie gazetowe, 2 centów za komplet . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0,05; przesyłka opłacona

—————

WYBÓR KART Z ROCZNYM GODŁEM 1916–1917

Jak zwykle mamy do wyboru różne rodzaje. Kartki z rocznym godłem są drukowane w Europie, a więc są obarczone, od wybuchu wojny, dużym kosztem transportu i cła. Jednak możemy dostarczyć je na teren Stanów Zjednoczonych i Kanady po niższych niż europejskie ceny detaliczne, ponieważ zawierają tylko koszt druku, czyli około połowy ceny niż w Stanach Zjednoczonych. Poza tym opłacamy przesyłki pocztowe lub ekspresowe. Naszym celem jest zachęcenie, aby ozdabiać domy ludu Pańskiego, pobudzając wiarę i inspirując odwagę, gustownie przygotowanymi tekstami. Aby ułatwić wysyłkę kart z godłem, sortujemy je w paczkach, starannie zapakowanych, z następującymi stawkami:

Paczka o sygnaturze Ma – dwanaście kart, małe i średnie . . . . $0,5
Sygnatura Mb – czternaście średnich i małych kart . . . . . . . . . .$1,0
Sygnatura Mc – trzynaście dużych, średnich i małych kart . . . . $1,0
Sygnatura Md – cztery duże i średnie karty . . . . . . . . . . . . . . . .$1,0

Jeżeli przesyłka o wartości $5,0 zostanie wysłana na jeden adres, oszczędności w opakowaniu i przyśpieszonej przesyłce wyniosą 50 centów, wtedy zapłacicie $4,50. Zamawiajcie tylko według podanej sygnatury.

—————

CODZIENNA NIEBIAŃSKA MANNA*


*Jeśli przesyłka zawiera 50 lub więcej tomów, Kolporterzy i Sekretarze Zborów, składając zamówienia, mogą odliczyć połowę z powyższych cen za MANNY, BROSZURY i FOTODRAMĘ STWORZENIA.


Ci, którzy korzystają z tej książki zgodnie z naszymi radami, są z pewnością pobłogosławieni. Tysiące świadczą o otrzymanej w ten sposób pomocy. Jej codzienny tekst powinien być starannie przeczytany i skomentowany przez wszystkich, następnie należy przeczytać komentarz MANNY. Ta książka zawiera te same teksty i komentarze, co wszystkie poprzednie edycje. Co druga kartka jest niezapisana, służąc do wykorzystania jako notatnik lub wpis urodzinowy. Jej wartość wzrasta wraz z uzyskaniem dodatkowych wpisów od przyjaciół. Została wydrukowana na papierze urzędowym.

Po opłaceniu prenumeraty następujące stawki hurtowe będą udzielone wszystkim czytelnikom STRAŻNICY:

Fioletowa tkanina, ze złotymi tłoczeniami, z pozłacanymi brzegami; w języku angielskim i polskim . . . $0,60
Oprawa z ciemnoniebieskiego płótna, ze srebrnymi tłoczeniami; w języku niemieckim . . . . . . . . . . . . . $0,60
Oprawa ze sztucznej skóry, z niebieskimi brzegami; w języku szwedzkim i norweskim . . . . . . . . . . . . . $0,60
Oprawa ze sztucznej skóry, brzegi z prawdziwego złota; w języku szwedzkim i norweskim . . . . . . . . . .$1,10
Oprawa z prawdziwej skóry, złote brzegi; w języku angielskim i norweskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$2,00

Mamy nadzieję, że ta niewielka książka znajdzie swoje miejsce na każdym stole przy śniadaniu i tak jak naturalny pokarm pokrzepi również i duchowo.

RÓŻNE

Pieśni Brzasku z nutami (okładka – karatol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$0,50
Pieśni Brzasku z nutami (oprawa płócienna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$0,35
Pieśni Brzasku bez nut (oprawa miękka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$0,10
Wiersze Brzasku (okładka – karatol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0,50
Wiersze Brzasku (w oprawie skórzanej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0,75
Bible Talks in Simple Language (Rozmowy biblijne w przystępnym języku; oprawa karatol) . . . . $1,25
Memorizing Text-Cards (Teksty do zapamiętania; 100 szt., w paczce, oferta nr 1 i 2) . . . . . . . . . $0,30
Scriptural Post Cards (Biblijne kartki pocztowe; różne), za tuzin 15 centów; za 100 . . . . . . . . . . .$1,00
Wykresy (niebieskie wydruki, miękka tkanina):
Boski plan wieków, rozmiar: 5 sq ft (0,46m2+) – $1,85; 8 sq ft (0,74m2+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,50
Chronology of the Bible (Chronologia Biblijna, rozmiar, 7 1/2 sq ft {0,7m2+}) . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,00
Tabernacle of the Wilderness (Przybytek na pustyni, rozmiar, 7 1/2 sq ft {0,7m2+}) . . . . . . . . . . . . $2,00
Oprawy do Strażnicy: skoroszytowa (rok gwarancji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0,60
Szpilka z krzyżem w koronie (złota, z czerwoną emalią):
długość 5/8 cala (1,59 cm+):
nr 1 – wersja damska; nr 2 – męska, 1 sztuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,15
długość 1/2 cala (1,27 cm+):
nr 3 – wersja męska; nr 4 – damska, 1 sztuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,00
z tworzywa: długość 5/8 cala (1,59 cm+) za tuzin . . . $0,25; 1 egzemplarz . . . . . . . . $0,03
Koperty misyjne, za 100 sztuk . . . $0,30; za 1000 sztuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3,00
Zakładki ze Ślubem Panu: (papierowe), za 100 sztuk . . . $0,25; (jedwabne), 1 sztuka . . . . . . . $0,05
*Broszury:
(o piekle, spirytyzmie, ewolucji, Cienie Przybytku, Our Lord’s Return {Powrót naszego Pana}) . . . $0,10
*Broszury z pytaniami do każdego tomu Wykładów Pisma Świętego i Cieni Przybytku:
1 egzemplarz . . . 0,07 centów, za tuzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0,84
Report on Foreign Missions (Raport o misjach zagranicznych), 1 egzemplarz . . . . . . . . . . . . . . . . . $0,05
Strażnica (dwutygodnik), za rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,00
Boski plan wieków, format Strażnicy (wersja wydrukowana w formacie Strażnicy – przyp. tłum.) . . . $0,10
What Say the Scriptures about Hell (Co mówi Pismo Święte o piekle), format Strażnicy (wersja wydrukowana w formacie Strażnicy – przyp. tłum.) . . . $0,05
Judge Rutherford’s Defense of Pastor Russell (Obrona pastora Russella przez sędziego Rutherforda): 1 egzemplarz – 10 centów; za 100 . . . $8,00
The Bible Students Monthly (Miesięcznik Studentów Biblijnych), prenumerata roczna . . . . . . $0,12
Traktaty we wszystkich językach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .bezpłatne


+ dla lepszej orientacji Czytelnika podano wymiary w układzie metrycznym – przyp. tłum.


====================

— 15 grudnia 1916 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.