R5868-66 Informacje redakcyjne

Zmień język

::R5868 : strona 66::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
CHARLES T. RUSSELL, PRESIDENT
“BROOKLYN TABERNACLE,” 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N. Y., U. S. A.

Przedstawicielstwa zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdej sprawie prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

CENA ROCZNEJ PRENUMERATY – $1,00 (4s.) PŁATNE Z GÓRY.
PIENIĄDZE NALEŻY PRZESYŁAĆ PRZEKAZEM BŁYSKAWICZNYM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM.
Z ZAGRANICY TYLKO POPRZEZ ZAGRANICZNE PRZEKAZY PIENIĘŻNE.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Badacze Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku, jakiejś choroby lub z powodu innych przeciwności losu, nie są zdolni zapłacić za to Czasopismo, niech, co roku w maju wyślą Pocztówkę, opiszą swoją sytuację i poproszą o kontynuację prenumeraty, a będą otrzymywać ją bezpłatnie. Nie tylko chcemy, ale również pragniemy, aby wszyscy tacy byli stale na naszej liście i mogli korzystać z WYKŁADÓW itp.

—————

RÓWNIEŻ WYDANIA W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
EGZEMPLARZE OKAZOWE BEZPŁATNE.

—————

NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W BROOKLYNIE, NOWY JORK.
NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W OTTAWIE, KANADA.

—————

ZMIANY W URZĘDACH POCZTOWYCH – ODNOWIENIE PRENUMERATY NA TO SAMO NAZWISKO

Każdego roku setki urzędów pocztowych jest zamykanych na rzecz otwarcia nowych. Wszelkie zmiany powinny być natychmiast zgłaszane. Siostry odnawiające prenumeratę Strażnicy powinny podać te same inicjały, co wcześniej lub wspomnieć o zmianie, a tym samym oszczędzić nam i samym sobie wielu kłopotów.

—————

GOSZCZENIE PIELGRZYMÓW

Wszyscy przyjaciele Prawdy właściwie uważają za zaszczyt i przywilej gościć Braci Pielgrzymów podczas ich krótkich wizyt. Należy jednak również wziąć pod uwagę interesy Prawdy i wygodę tych Pielgrzymów. Starsi, lub pod ich kierownictwem Sekretarz Zboru, powinni dopilnować, aby Pielgrzymi gościli w domach, w których nie będą stanowić ciężaru i gdzie będzie im wygodnie. Ci, którzy stale podróżują i głoszą kazania, są mniej lub więcej wyczerpani psychicznie i potrzebują wygody, odpowiedniego wypoczynku i pewnego stopnia prywatności na rozmyślanie. Dlatego też wszyscy, którzy mają na uwadze dobro prowadzonej pracy, powinni z radością współpracować, aby Pielgrzymi mogli gościć w domu, w którym są odpowiednie warunki.

Z pewnością cały Zbór byłby zhańbiony, gdyby przedstawiciel Towarzystwa został potraktowany w inny sposób. Jesteśmy przekonani, że tylko niedbałość ze strony niektórych sprawiła, że ta sugestia stała się konieczna.

====================

— 1 marca 1916 r. —