R5607-11 1915 – Nasz werset roku – 1915

Zmień język 

::R5607 : strona 11::

1915 – Nasz werset roku – 1915

Jako tekst na ten rok wybraliśmy słowa Mistrza, jakie wypowiedział niedługo przed swoim ukrzyżowaniem do dwóch umiłowanych uczniów, którzy poprosili Go, by dał im siedzieć z sobą na Jego tronie: „Czy możecie pić kielich, który ja piję?” – Mat. 20:20-23.

Kto wie, co ten rok przyniesie! Kto wie, co, poza tym, że może nas dotknąć pewna szczególna próba, kielich cierpienia lub upokorzenia dla lojalnych naśladowców Baranka w 1915 roku! Jest jasne, że powinniśmy mieć ten werset szczególnie w naszych myślach: „Czy możecie pić kielich, który ja piję?” Odpowiedzmy tak, jak odpowiedzieli wówczas ci dwaj uczniowie: „Możemy”. To nie była pycha z ich strony, lecz jedynie wyrażenie ich zupełnej decyzji, że bez względu na okoliczności czy warunki nie chcą podążać żadną inną drogą niż drogą posłuszeństwa Panu i naśladowania Go.

Podejmijmy niezwłocznie taką decyzję. Myślmy o niej codziennie. Pamiętajmy też, że wszystkim tym, którzy taką niezwłoczną decyzję podjęli, Pan dał takie samo zapewnienie, jakie dał owym dwóm uczniom, to znaczy: „Kielich, który ja piję, pić będziecie”. Cieszymy się z zapewnienia, że będziemy pić kielich Pana, ponieważ wiemy, że tylko ci, którzy piją Jego kielich, będą dzielić z Nim zaszczyty przyszłości; ponieważ wiemy, że ci, którzy piją Jego kielich, są szczególnie umiłowani przez Ojca; ponieważ z upodobaniem czynimy wolę naszego Ojca i idziemy śladami naszego Pana, Jezusa.

Przygotowaliśmy małe kartki pocztowe, które ilustrują ten werset roku. Mieliśmy nadzieję, że ukażą się one akurat na okres świąteczny, ale nasza drukarnia miała opóźnienie. Z radością wyślemy jedną z tych pocztówek każdemu, kto regularnie uczęszcza do któregoś ze zborów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Biblii, zgodnie z zapotrzebowaniem otrzymanym od Sekretarza Klasy (zboru – przyp. tłum.), lub do kogokolwiek, kto prenumeruje THE WATCH TOWER (Strażnica – przyp. tłum.), a mieszka na terenie, gdzie nie ma żadnej klasy. Prosimy, przyjmijcie je jako małe pamiątki od Stowarzyszenia. Na pocztówce znajduje się owalny portret Mistrza – piękny, wytłaczany. Na obrzeżach ukazana jest winorośl z dużymi kiściami winogron, symbolizującymi owoce Ducha Świętego, rozwinięte przez Kościół, a pierwotnie przez Pana, który oświadcza: „Jam jest winna macica, a wyście latorośle”. W dolnej części pocztówki zamieszczona została znakomita reprodukcja Ostatniej Wieczerzy. Na pocztówce wypisane są

::R5607 : strona 12::

słowa naszego wersetu roku: „Czy możecie pić kielich, który ja piję?”.

Owalny portret naszego Pana jest wyjątkowy, niewątpliwie to jeden z najpiękniejszych. Jego historia jest interesująca. Jest to reprodukcja reliefu wklęsłego, wyciętego w szmaragdzie. Podobno został on podarowany przez rzymskiego namiestnika Judei cesarzowi Rzymu, a odnaleziono go wśród klejnotów cesarskich w czasach upadku Konstantynopola, będącego przez jakiś czas siedzibą rządu. Został przekazany papieżowi i teraz należy do skarbów Watykanu. Świetnie namalowana kopia tego reliefu w pozłacanej ramie dotarła do nas i właśnie ten portret i ta rama zostały odtworzone na pocztówce ku pocieszeniu i ożywieniu Was wszystkich. Jest naszym pragnieniem, aby każdy z prenumeratorów THE WATCH TOWER (Strażnica – przyp. tłum.) otrzymał taką kartkę. Stąd też powyższa sugestia, w jaki sposób najlepiej się o nią postarać.

Na odwrocie kartki wydrukowaliśmy „Nasze postanowienia poranne”. Całkiem sporo osób wyraziło swoje uznanie dla tych skromnych „Postanowień” i zapewniło nas, że przyniosły im one błogosławieństwo – większe zadowolenie serca, większe oddanie względem Boskiej woli, większą radość w Panu. Ufamy, że zamieszczenie tych słów na pocztówce skłoni wielu czytelników STRAŻNICY do uznania tych postanowień za swoje, dzięki czemu błogosławieństwo to stanie się ich udziałem. „Błogosławieństwo Pańskie ubogaca”.

====================

— 1 stycznia 1915 r. —