R1101-2 Ugoszczenie na spotkaniu

Zmień język 

::R1101 : strona 2::

Ugoszczenie na spotkaniu

Przez kilka ostatnich lat kilkoro przyjaciół z Allegheny próbowało ugościć wszystkich gości na tych spotkaniach rocznicowych, ale jako, że nasze zgromadzenia każdego roku się powiększają i prawdopodobnie będą dużo większe w tym roku, to nie będzie to już dłużej możliwe.

W tym roku zaproponowano by podzielić ten przywilej służenia ciału Pańskiemu, tak, aby większej ilości osób dać przywilej uczestnictwa w tym przywileju, poprzez dzielenie gości. Jednym ze znaków niewieściej świętości w pierwotnym kościele było: „jeśli świętym nogi umywała” (1 Tym. 5:10). Umywanie nóg, jako niezbędne w ówczesnym czasie, stało się synonimem służby i uprzejmej gościnności. Aby zilustrować tą samą zasadę służby i uniżenia, nasz Pan użył tego samego zwyczaju podczas nocy Ostatniej Wieczerzy: oraz gościnność dowolnego z domów wiary rzeczywiście jest wypełnieniem przykazania naszego Pana: „I wyście powinni jedni drugim nogi umywać”. Ale nikomu nie powinno być dozwolone przepracowanie się w tej błogosławionej służbie, ani pozbawienie siebie duchowej społeczności w zebraniach: w tym celu wszyscy zostali przekonani aby uczynili tylko bardzo proste przygotowania, tak, aby zarówno goście jak i goszczący mogli mieć swoją główną ucztę w duchowym pokarmie. Przybądźcie zatem, spodziewając się ciepłego przyjęcia do takich zwykłych rzeczy, jak mamy my sami.

Postarajcie się dotrzeć do Allegheny w sobotę po południu, lub wieczorem 13 kwietnia, oraz przybądźcie bezpośrednio do naszego biura, na ul. Robinson Street 151, gdzie ktoś zostanie by spotkać się z wami aż do godziny 21.

Ci, którzy przybędą w niedzielę rano, 14 kwietnia, powinni przyjść bezpośrednio na naszą salę zebrań, na ul. Federal Street 101, w Allegheny, gdzie zebrania będą o 10 i 14, symbol chrztu o 16:30, a wykłady rocznicowe o 19:30. Godziny spotkań w następnych dniach zostaną ustalone później.

* * *

Dla informacji naszych przyjaciół, zawiadamiamy, że porozumieliśmy się z tutejszymi właścicielami restauracji, tak, że wszyscy mogą mieć obiad i kolację blisko naszej sali, za 10 centów od osoby – nie więcej niż kosztowałaby was podróż samochodem: różnica zostaje pokryta przez niektórych z tutejszych przyjaciół. Przybądźcie więc na poranne spotkanie, w pełni przygotowani do spędzenia całego dnia w duchowej społeczności.

====================

— Marzec 1889 r. —