R0214-8 Żydzi

Zmień język 

::R0214 : strona 8::

ŻYDZI

Żydzi w Niemczech od dawna cieszyli się wyjątkowym uznaniem i wpływem a „w żadnym kraju nie mają tak wielu liczących się uczonych, poetów, sędziów, urzędników administracji i polityków”. Jednak stara zazdrość, która w średniowieczu ściągnęła na nich tak straszne prześladowania, zarówno w Niemczech, jak i w innych krajach, zdaje się nadal istnieć. Uczucia te zaczynają się przejawiać przez tworzenie się Ligi Antysemickej w Berlinie i innych miejscach. Powiada się, że ruch ten zrodził się z niektórych przemówień kapelana sądu dr. Stockera i że Cesarz wyraźnie zaapelował do swego kapelana, nakazując mu „aby zaprzestał swoich wystąpień”. Przewodniczący Towarzystwa Antyżydowskiego założonego w Dreźnie, „pragnie, aby Żydzi zostali pozbawieni swoich politycznych i społecznych praw oraz przywilejów, a rząd niemiecki powinien zakupić lub w inny sposób uzyskać na własność Palestynę, aby zmusić Żydów niemieckich do masowej emigracji do Ziemi Świętej”.–Glasgow Messenger.

====================

— Kwiecień 1881 r. —