Zion’s Watch Tower – Przedruki (Reprinty)

Strażnica Syjonu, czyli Zion’s Watch Tower (a później po prostu Watch Tower – Strażnica), wydawana od 1879 roku, stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi. … więcej >>

Liczne publikacje wydane przez Towarzystwo Biblii i Broszur „Strażnica” w latach 1879-1916 zostały wydane jako przedruki (popularnie zwane także reprintami).

  • Pełna lista 5233 artykułów w języku angielskim wraz z odpowiadającymi im polskimi tłumaczeniami jest podzielona na roczniki.
  • Każdy z artykułów został uporządkowany kolejnym numerem przedruku. Jako pierwszy podany jest numer przedruku (np. R0009), kolejną cyfrą jest numer strony na której znajduje się dany artykuł (np. R0009-3, czyli strona nr 3). Zaznaczamy, że numeracja przedruków nie jest kolejna – jeden po drugim – zachowaliśmy jednak zgodność numerów, do których dodaliśmy oryginalny porządek na stronach Strażnicy.
  • Udostępniamy artykuły w języku polskim i angielskim.
  • W celu łatwiejszego odszukania tytułu przy tabeli dodaliśmy pomocniczy filtr. Do odnalezienia fragmentu tekstu wykorzystaj główną wyszukiwarkę.
  • W zestawieniu przedstawiliśmy także postęp weryfikacji tłumaczeń. Praca ta jest nieustannie rozwijana.
  • Przy opracowywaniu polskich wersji artykułów korzystaliśmy częściowo z tłumaczeń zamieszczonych na stronie www.dabhar.org/wt/_reprints.htm (serdecznie dziękujemy za udostępnienie).

Uwaga! Teksty zawarte w Strażnicach ukazywały się na przestrzeni niemal czterdziestu lat. W tym czasie niektóre myśli pastora Russella na temat interpretacji poszczególnych kwestii biblijnych ewoluowały. Z tego powodu część poglądów w artykułach, które ukazały się później, może nieznacznie różnić się od tych zawartych we wcześniejszych publikacjach. Myśli późniejsze są bardziej dojrzałe i wynikają z obserwacji rozwoju wydarzeń, stąd należy je uważać za rozstrzygające.

W innym miejscu udostępniliśmy tabelę umożliwiającą zapoznanie się z oryginalnym porządkiem artykułów w kolejnych numerach Strażnicy. więcej >>