Zbiór Pytań i Odpowiedzi

Książka ta zawiera setki pytań, na które odpowiadał wyłącznie pastor Russell, przedrukowanych z dwunastu roczników Sprawozdań konwencyjnych oraz kilku roczników Strażnicy. Jeżeli za rokiem pojawia się litera „Z”, oznacza to, że pytanie pochodzi z Strażnicy, w przeciwnym razie – ze Sprawozdań konwencyjnych. Dla ujednolicenia obu wersji językowych stworzono unikatową numerację pytań składającą się z litery Q (Question), trzech cyfr odpowiadających numerowi strony w wersji papierowej oraz numeru oddzielonego myślnikiem, odpowiadającego kolejności pytania na danej stronie. Dla przykładu Q008-2 oznacza ósmą stronę i drugie w kolejności pytanie na tej stronie. W zestawieniu przedstawiliśmy także postęp weryfikacji tłumaczeń. Praca ta jest nieustannie rozwijana. W celu łatwiejszego odszukania tytułu przy tabeli dodaliśmy pomocniczy filtr. Do odnalezienia fragmentu tekstu wykorzystaj główną wyszukiwarkę. Książkę Pytań i Odpowiedzi można również pobrać pod linkiem…

Książka Pytań

Numer Pytania Temat PL Temat ANG Rok
Q005-1 AARON – Pozafigura, gdy błogosławił. AARON – Re Antitype When Blessing. 1911
Q005-2 AARONOWE KAPŁAŃSTWO – Czy powinno być stosowane pozafiguralnie? AARONIC PRIESTHOOD – Should Be Applied Antitypically. 1911-Z
Q005-3 WYPADKI – W Tysiącleciu. ACCIDENTS – In Millennium. 1912-Z
Q006-1 ADAM – Drzewo żywota i drzewo wiadomości. ADAM – The Tree of Life, the Tree of Knowledge. 1907
Q006-2 ADAM – Dlaczego dana mu jest druga próba? ADAM – Why Given Second Trial? 1909
Q007-1 PRZYSPOSOBIENIE – Do kogo odnosi się duch przysposobienia? ADOPTION – To Whom Does Spirit of Adoption Apply? 1912
Q007-2 OGŁASZANIE – Jaką nazwę przybrać? ADVERTISING – What Name to Use? 1909
Q008-1 OGŁASZANIE – Postawa starszych i diakonów. ADVERTISING – Attitude of Elders and Deacons. 1910
Q008-2 OGŁASZANIE – Właściwe i niewłaściwe. ADVERTISING – Proper and Improper. 1915
Q009-1 NAMIĘTNOŚCI – Krzyżowanie cielesnych namiętności. AFFECTIONS – Crucifying the Affections of the Flesh. 1907

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.