Inne Publikacje

Pastor Charles Russell nadzorował wielką pracę wydawniczą prowadzoną przez Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica. W wielu przypadkach nie był autorem różnych publikacji, jednak uczestniczył w pracach redakcyjnych oraz akceptował ich wydanie. Z tego powodu wydaje się rozsądnym, aby zapoznać się także i z tym działem pracy pastora Russella. Pozwala on dostrzec wielkość jego pracy.

Poniżej udostępniamy spis różnych publikacji – książek, broszur, traktatów, śpiewników, czasopism itp. – których autorem był pastor Russell lub jego najbliżsi współpracownicy. Dzieła zostały uporządkowane chronologicznie. Niestety, na obecną chwilę nie mamy dostępu do wszystkich tych archiwalnych materiałów. Jeśli tylko będzie taka możliwość, natychmiast udostępnimy je czytelnikom.1876 rok

 • Czasopisma:
  • The Herald of the Morning (pol. Zwiastun Poranka) – wydawane wspólnie z adwentystycznym kaznodzieją Nelsonem Barbourem.

 1877 rok

 

 • Broszury:
 • Traktaty:
  • Three Worlds Tract (pol. Trzy Światy) – 32 strony. Skrócona wersja książki Three Worlds, and the Harvest of This World (patrz książka powyżej).

 

 • Czasopisma:
  • The Herald of the Morning (pol. Zwiastun Poranka) – wydawane wspólnie z adwentystycznym kaznodzieją Nelsonem Barbourem.

 1878 rok

 • Czasopisma:
  • The Herald of the Morning (pol. Zwiastun Poranka) – wydawane wspólnie z adwentystycznym kaznodzieją Nelsonem Barbourem.

 1879 rok

 

 1880 rok

 • Książki:
  • The Day Dawn; or Gospel in Type and Prophecy (pol. Brzask dnia; lub Ewangelia w typach i proroctwach) – napisana przez Johna Patona na zlecenie Russella, oraz przez niego sfinansowana i autoryzowana. Zastąpiła wydaną w 1877 roku książkę Trzy światy i żniwo tego świata.

 

 1881 rok

 • Broszury:
 • Traktaty:
  • Bible Student Tract – siedem traktatów o tematyce biblijnej:
   • Bible Student Tract No. 1, Why Will There Be a Second Advent? (pol. Dlaczego będzie Drugi Adwent?) – 32 strony.
   • Tytuł niepewny – 32 strony.
   • Tytuł niepewny – 32 strony.
   • Bible Student Tract No. 4, Why Evil Was Permitted? (pol. Dlaczego zostało dozwolone zło?) – 32 strony.
   • Bible Student Tract No. 5, The Narrow Way to Life (pol. Wąska ścieżka do życia) – 32 strony.
   • Bible Student Tract No. 6, A Call to „The Marriage Supper of the Lamb” (pol. Wezwanie na „Wesele Barankowe”) – 32 strony.
   • Bible Student Tract No. 7, Work of Atonement – Tabernacle Types (pol. Dzieło pokuty – Typy Przybytku) – 32 strony.

 

 1882 rok

 • Broszury:
 • Traktaty:
  • Bible Student Tract – dwa traktaty o tematyce biblijnej z kolejną numeracją serii:
   • Bible Student Tract No. 8, The Minister’s Daughter (pol. Córka pastora) – 32 strony.
   • Bible Student Tract No. 9, Good News For All (pol. Dobra wiadomość dla wszystkich) – 32 strony.

 

 1883 rok

 • Biblie:
  • Tischendorf’s New Testament (pol. Nowy Testament Tischendorfa) – tłumaczenie Nowego Testamentu dokonane przez Constantine Tischendorfa na język angielski. Wydanie liczyło 800 stron. Prawa do jego wydania i rozpowszechniania nabyła korporacja Zion`s Watch Tower Tract Society.

 

 1884 rok

 1885 rok

 • Książki:
  • Uncle Daniel’s Bible Class (pol. Biblijna klasa wujka Daniela) – w 1890 roku wydano ją pod tytułem: The Wonderful Story of Wisdom, Love and Grace Divine (pol. Przepiękna historia Boskiej mądrości, miłości i łaski). Została napisana przez Johna i Mortona Edgarów, a jej wydanie autoryzowane przez Charlesa Russella.

 

 1886 rok

 1887 rok

 • Broszury:
  • Hints to Millennial Dawn Canvassers (pol. Podpowiedzi dla akwizytorów Brzasku Tysiąclecia) – liczyła 4. strony. Zawierała instrukcje dla kolporterów czasopisma Zion’s Watch Tower.
 • Traktaty:
  • Arp Slips.

 

 1888 rok

 1889 rok

 

 1890 rok

 

 

 1891 rok

 

 1892 rok

 

 1893 rok

 

 1894 rok

 

 1895 rok

 

 1896 rok

 • Biblie:
  • Rotherham’s New Testament (pol. Nowy Testament Rotherhama) – 12. poprawiona edycja tłumaczenia Nowego Testamentu na język angielski dokonanego przez Josepha Bryanta Rotherhama. Prawa do jego rozpowszechniania nabyła od British Biblia korporacja Watch Tower Bible & Tract Society (na stronie tytułowej pojawiła się jej nazwa). Nie wydawano jej, ale tylko rozpowszechniano.
 • Książki:

 

 

 1897 rok

 

 1898 rok

 

 1899 rok

 

 1900 rok

 • Książki:
  • Zion’s Glad Songs for All Christian Gatherings (pol. Radosne pieśni Syjonu na spotkania wszystkich chrześcijan) – była to kolekcja 82 religijnych pieśni, z których większość była autorstwa jednej osoby. Zostały one zebrane przez M.L. McPhaila, i wydane przez Russella. Śpiewnik liczył 80 stron.

 

 

 1901 rok

 

 • Raporty konwencyjne:
  • Convention Report – Raport z Międzynarodowej Konwencji Badaczy Biblii z 1901 roku, 20 stron.

 

 1902 rok

 

 

 • Raporty konwencyjne:
  • Convention Report – Raport z Międzynarodowej Konwencji Badaczy Biblii z 1902 roku, 20 stron.

 

 1903 rok

 

 • Raporty konwencyjne:
  • Convention Report – Raport z Międzynarodowej Konwencji Badaczy Biblii z 1903 roku, 20 stron.

 

 1904 rok

 

 

 1905 rok

 • Książki:
  • Daily Heavenly Manna (pol. Codzienna Niebiańska Manna).
  • Thy Word Is Truth (pol. Słowo Twoje jest Prawdą), której autorem był M.R. Bond. Została ona wydana przez korporację Zion`s Watch Tower Tract Society pod nadzorem pastora Russella.
  • Features of the Plan of God (pol. Szczegóły plan Boga), której autorem był J.A. Bohnet. Została ona wydana przez korporację Zion`s Watch Tower Tract Society pod nadzorem pastora Russella.
  • Hymns of the Millennial Dawn (pol. Pieśni Brzasku Tysiąclecia) – śpiewnik. Zawierał on teksty 337 religijnych pieśni.

 

 •  
 • Raporty konwencyjne:
  • Convention Report – Kingston, Jamaica – Raport z Międzynarodowej Konwencji Badaczy Biblii w Kingston, Jamajka, z 1905 roku, 20 stron.
  • Convention Report – Niagra Falls, New York – Raport z Międzynarodowej Konwencji Badaczy Biblii w Niagra Falls, New York, z 1904 roku, 34 strony.  
  • Souvenir Notes from The Watch Tower Bible and Tract Society Convention – pamiątkowe uwagi z konwencji w 1905 roku, 34 strony.

 

 1906 rok

 

 

 1907 rok

 • Biblie:
  • Bible Student’s Edition – edycja Biblii w wersji King James Version. Została wydana w dwóch wersjach: (1) 1152 strony z pomocami do studiów beriańskich Watch Tower i (2) 1280 stron z pomocami do studiów beriańskich Watch Tower i konkordancją. Czasami była nazywana The Berean Bible (pol. Beriańską Biblią).
 • Książki:
  • Zion’s Glad Songs No. 2 (pol. Radosne Pieśni Syjonu) – śpiewnik autorstwa M.L. McPhail. Liczył 68 stron.
  • Man’s Salvation From a Lawyer’s Viewpoint (pol. Zbawienie człowieka z punktu widzenia prawnika) – publikacja Josepha Franklina Rutherforda, wydana przez korporację Zion`s Watch Tower Tract Society pod nadzorem pastora Russella.

 

 

 

 1908 rok

 

 

 

 1909 rok

 • Książki:
  • Berean Bible Teacher’s Manual (pol. Podręcznik Studentów Biblii Beriańskiej) – publikacja C.J. Woodwortha, wydana przez korporację Zion`s Watch Tower Tract Society pod nadzorem pastora Russella.
  • Outlines – sześć broszur zebranych w jednej książce, 496 stron.
  • What Say the Scriptures About Spiritism? (pol. Co Pismo Święte mówi o spirytyzmie?) – 128 stron.

 

 

 

 1910 rok

 

 

 1911 rok

 

 

 1912 rok

 • Książki:
  • Poems of Dawn (pol. Wiersze Brzasku) – tom poezji, 286 stron.
  • Great Pyramid Passages Volume I (pol. Stosunki Wielkiej Piramidy, vol I) – autorem byli John i Morton Edgar. Została ona wydana pod nadzorem pastora Russella.
  • The Great Pyramid and the Bible (pol. Wielka Piramida i Biblia) – autorem był Morton Edgar. Została ona wydana pod nadzorem pastora Russella.
  • The Pyramid Portrayal of Creation (pol. Piramida opisem Stworzenia) – autorem był Morton Edgar. Została ona wydana pod nadzorem pastora Russella.

 

 

 

 1913 rok

 

 

 • Raporty konwencyjne:
  • Souvenir Notes of the Bible Students’ Conventions – pamiątkowe notatki z konwencji w 1913 roku, 392 strony.

 

 1914 rok

 • Filmy i prezentacje:
  • The Photo-Drama of Creation (pol. Fotodrama Stworzenia) – trwająca 480 minut filmowa opowieść przedstawiająca stworzenie świata i dzieje ludzkości od upadku Adama aż do Chrystusowe Królestwo. Do filmu przygotowano wysokiej jakości nagrania muzyczne na 96 płytach patefonowych. W trakcie prezentacji technicy synchronizowali obraz z dźwiękiem. Film składał się z czterech części.
  • Eureka-Drama (pol. Dramat Eureka) – skrócona wersja Fotodramy Stworzenia, która przedstawiała historię stworzenia i dzieje ludzkości bez wersji filmowej, ale z wykorzystaniem zestawu około 500 kolorowych szklanych przezroczy (ręcznie malowanych). Prezentacja miała trzy wersje i była przedstawiana wraz z nagranymi wykładami biblijnymi i muzyką.

 

 

 

 • Raporty konwencyjne:
  • Souvenir Notes of the Bible Students’ Conventions – pamiątkowe notatki z konwencji w 1914 roku, 266 stron.

 

 1915 rok

 

 

 • Raporty konwencyjne:
  • Souvenir Notes of the Bible Students’ Conventions – pamiątkowe notatki z konwencji w 1915 roku, 180 stron.
  • Convention Report – Supplement Report – uzupełniający raport z konwencji w 1915 roku, 224 strony.

 

 1916 rok

 

 

 

 • Raporty konwencyjne:
  • Souvenir Notes of the Bible Students’ Convention, Washington – pamiątkowe notatki z konwencji w Waszyngtonie w 1916 roku, 68 stron.
  • Souvenir Notes of the Bible Students’ Conventions – pamiątkowe notatki z konwencji w 1916 roku, 332 strony.

 

 1917 rok