Żydowskie perspektywy

Żydowskie perspektywy

(fragment)

Poniższy raport pochodzi z Konstantynopola i odnosi się do zatrudnienia Żydów jako urzędników rządowych:

„Nowy rząd turecki sporządza obecnie listy Żydów, którzy jako pierwsi mogliby być wzięci pod uwagę przy zatrudnianiu w służbie rządowej. Ponieważ potrzeba obecnie wielkiej liczby wykształconych i inteligentnych urzędników, żywi się nadzieję znalezienia wśród Żydów całego szeregu takich rozsądnych i dyskretnych pracowników, którzy odpowiadaliby wymaganiom nowej epoki. Jak bardzo rząd jest rozważny w sprawach narodowych i religijnych, pokazuje to, że ze względu na chrześcijańskich ministrów w gabinecie posiedzenia nie odbywają się ani w piątek, który jest świętem muzułmańskim, ani w niedzielę.”

NOWE NADZIEJE DLA SYJONISTÓW

Niepokoje w Turcji, które wywierają wpływ na perspektywy konstytucyjnych władz, na wolność religijną oraz równość praw wszystkich ras, otworzyły nowe perspektywy dla syjonizmu. Jak dotąd, odmawiano Żydom prawa do nabywania ziem na terenach tureckiego imperium. Tymczasem obecnie, jak donosi londyński korespondent New York Sun, pojawiają się wiadomości o tym, że Żydzi potajemnie, pomimo zakazu, nabywają ziemie w Palestynie. Mówi się, że Syndykat żydowski prowadzi negocjacje w sprawie nabycia ogromnej części prywatnych majątków ziemskich sułtana, które pojawiły się obecnie na rynku, a obejmują one ziemie na całej długości doliny Jordanu od Tyberiady aż po Morze Martwe. Jeśli kapitał żydowski otrzyma wolną rękę w Palestynie, by móc nabywać i posiadać to, co jest do sprzedania i żyć oraz pracować tam na uczciwych zasadach, to może on przy swojej dynamiczności dokonać bardzo interesujących rzeczy. – Exchange.

Straż 1/2009; Watch Tower R-4322a – 1909 r.