Rozmaitości – Populacja Jerozolimy

Rozmaitości – Populacja Jerozolimy

„Żydowska populacja Jerozolimy stale wzrasta i liczy obecnie 18 tysięcy osób. Jest to największa liczba żyjących w świętym mieście w jednym czasie od jego zniszczenia przez Tytusa w 70 roku po Chr. W Jerozolimie założono pierwszy szpital dla niewidomych w Palestynie, w ziemi, która prawdopodobnie ma obecnie proporcjonalnie największą liczbę niewidomych osób na świecie (i miała przez wieki). Jest on połączony z Syryjskim przytułkiem dla sierot i zarządzany przez niemieckiego misjonarza – Schnellera”.

Watch Tower R-841d – 1886 r.