R6024-0 (385) 15 Grudnia 1916 r.

Zmień język

::R6024 : strona 385::

TOM XXXVII. 15 GRUDNIA 1916 R. NR 24
A. D. 1916 – A.M. 6045

—————

ZAWARTOŚĆ

1915 – Sprawozdanie roczne – 1916 . . . . . . . . . . . . . 387
Praca kolporterska . . . . . . . . . . . . . 387
Usługa pielgrzymska . . . . . . . . . . . . .388
Literatura bezpłatna . . . . . . . . . . . . 388
Praca pasterska . . . . . . . . . . . . . . .388
Praca Żniwa wciąż trwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390
Organizacja pracy . . . . . . . . . . . . . .390
Wiersz „Ecce Homo!” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Święte miasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Nowe Jeruzalem . . . . . . . . . . . . . . . 392
Chwalebna Świątynia . . . . . . . . . . . . .393
Błogosławieństwa rozlane na rodzaj ludzki . .394
„Syn dany jest nam” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
Prawdziwe światło świata . . . . . . . . . . 395
Antytypiczna armia Gedeona . . . . . . . . . 395
Różne tematy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396
Tekst godła na 1917 . . . . . . . . . . . . .396
Wasze „Dobre Nadzieje” na 1917 . . . . . . . 397
Przywilej i służba . . . . . . . . . . . . . 399
Indeks do Strażnicy 1916 . . . . . . . . . . . . . . . . . .400

::R6024 : strona 386::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS STREET,
BROOKLYN, N. Y., U. S. A.

Przedstawicielstwa zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdej sprawie prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

Niniejsze czasopismo jest publikowane pod nadzorem Komitetu Redakcyjnego, z którego co najmniej trzy osoby przeczytały i zatwierdziły każdy artykuł pojawiający się na tych łamach. Nazwiska Komitetu Redakcyjnego to: W.E. VAN AMBURGH, J.F. RUTHERFORD, H.C. ROCKWELL, F.H. ROBISON, R.H. HIRSH.

—————

CENA ROCZNEJ PRENUMERATY – $1,00 (4s.) PŁATNE Z GÓRY.
PIENIĄDZE NALEŻY PRZESYŁAĆ PRZEKAZEM BŁYSKAWICZNYM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM.
Z ZAGRANICY TYLKO POPRZEZ ZAGRANICZNE PRZEKAZY PIENIĘŻNE.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Badacze Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku lub innej dolegliwości czy przeciwności losu nie będą w stanie zapłacić za to Czasopismo, otrzymają je bezpłatnie, jeśli co roku w maju prześlą kartkę pocztową z opisem swojej sytuacji i poproszą o kontynuację prenumeraty. Nie tylko pragniemy, ale wręcz nalegamy, aby wszyscy tacy stale znajdowali się na naszej liście i mieli dostęp do WYKŁADÓW itp.

—————

RÓWNIEŻ WYDANIA W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
EGZEMPLARZE OKAZOWE BEZPŁATNE.

—————

NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W BROOKLYNIE, NOWY JORK.
NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W OTTAWIE, KANADA.

—————

CHRZEŚCIJAŃSKIE POZDROWIENIA BRATA RUSSELLA

Krótko przed swoją śmiercią Brat Russell przekazał instrukcje dotyczące opublikowania pięknej małej kartki przekazującej jego chrześcijańskie pozdrowienia i najlepsze życzenia dla Nowego Stworzenia, wraz z odnośnikami do pięciu ostatnich artykułów STRAŻNICY, które uważał za szczególnie aktualne i pomocne, ogłaszając również nad jego podpisem Tekst Godła na 1917 rok. Na drugiej stronie tej kartki znajduje się wybrana przez naszego Pastora wklęsłodrukowa reprodukcja słynnego obrazu „Chrystus ucisza burzę nad morzu”. Zgodnie z jego prośbą, kartki te są teraz dołączane do wszystkich zwykłych przesyłek wysyłanych z biura w celu potwierdzenia zamówień itp. W ten sposób, praktycznie wszyscy nasi zainteresowani czytelnicy otrzymają jedną kartkę. Każdy, kto jej nie otrzyma, może o nią poprosić.

Przewidując stałe zapotrzebowanie na ten obraz, zamówił on wydanie w formacie zwykłej pocztówki, z miejscem na wiadomość, którą można nabyć po 10 centów za tuzin, opłata z góry. Mamy również kilka takich samych obrazów w formacie pocztówkowym, wydrukowanych na sztywnym powlekanym papierze, z „Naszym postanowieniem porannym” na odwrocie. Można je nabyć po 6 centów za tuzin, opłata z góry.

—————

KONWENCJA W PITTSBURGHU

TOWARZYSTWO TRAKTATOWE I BIBLIJNE STRAŻNICA organizuje konwencję w Pittsburghu w stanie Pensylwania, która odbędzie się w sobotę i niedzielę, 6 i 7 stycznia 1917 roku. Kilkoro braci z Przybytku Brooklińskiego będzie obecnych na Konwencji. Sobotnie zebrania odbędą się w CARNEGIE HALL w Allegheny, a niedzielne w Lyceum Theatre w Pittsburghu.

Każdy, kto chce dokonać rezerwacji zakwaterowania, powinien skontaktować się z dr. W.E. Spill, 2509 Perrysville Ave., N.S., Pittsburgh, Pa.

—————

SPRAWDZANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA V.D.M.

Komisja Egzaminacyjna oczekuje na zakończenie prac przed końcem bieżącego miesiąca. Ale jeśli z jakiegoś powodu praca ta nieco się opóźni, radzimy, abyście wybrali kogoś, kto będzie reprezentował wasz zbór jako starsi lub diakoni, to może odbyć się na takich samych zasadach jak w Kongregacji Nowego Jorku – pod warunkiem pomyślnego sprawdzenia odpowiedzi na pytania.

—————

WSPOMNIENIE PASTORA RUSSELLA

Towarzystwo rozważa wydanie publikacji w formie książkowej, Wspomnienia Brata Russella, wraz z kilkoma jego kazaniami. Dalsze informacje zostaną ogłoszone w odpowiednim czasie.

[KONTYNUACJA NA STRONIE 396]

====================

::R6024 : strona 386::

MOJE POSTANOWIENIE PORANNE

Pragnę, aby pierwszą moją myślą było:

„Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa jego, które mi uczynił? Kielich obfitego zbawienia wezmę, a imienia Pańskiego wzywać będę [po łaskę ku pomocy]. Śluby moje oddam Panu […]” – Ps. 116:12-14.

Pamiętając o Boskim powołaniu, „[…] Zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze” (Ps. 50:5), postanawiam dziś dzięki wspomagającej łasce Pańskiej, jako święty Boży, wypełniać moje Śluby i nadal prowadzić dzieło ofiarowania ciała i jego korzyści tak, aby osiągnąć Niebiańskie dziedzictwo wraz z moim Odkupicielem.

Będę się starać o prostotę i szczerość wobec wszystkich.

Starać się będę, by podobać się i czcić nie siebie, ale Pana.

Będę uważać, żeby czcić Pana moimi wargami tak, by moje słowa mogły być balsamem i błogosławieństwem dla wszystkich.

Będę się starać być wiernym Panu, Prawdzie, braciom i wszystkim, z którymi mam do czynienia, nie tylko w wielkich, ale także w drobnych sprawach życia.

Powierzając siebie Boskiej opiece i Opatrzności kierującej wszystkimi moimi sprawami dla mego najwyższego dobra, będę się starać nie tylko o czystość serca, ale także odrzucać wszelki niepokój, wszelkie niezadowolenie i wszelkie zniechęcenie.

Nie będę szemrać ani narzekać na to, co Pańska Opatrzność raczy dozwolić, ponieważ

„Cokolwiek by się stało,
Wiara mocno może ufać Jemu”.

====================

::R6021 : strona 387::

1915 – SPRAWOZDANIE ROCZNE – 1916

[Wraz ze streszczeniem prac różnych oddziałów służby Towarzystwa.]

JESTEŚMY przekonani, że drodzy przyjaciele na całym świecie z niecierpliwością czekają na Sprawozdanie za 1916 r. Nasz rok fiskalny kończy się 31 października. Niektórym może wydawać się dość znaczące, że właśnie w tym dniu brat Russell zmarł, tym samym kończąc swoją ziemską posługę z końcem roku gospodarczego Towarzystwa. Jakiż mógłby być bardziej właściwy dla nas czas, żeby odwrócić się na chwilę i przyjrzeć Polu!

W ogniu i wrzawie bitwy nie można długo rozglądać się lub pytać co robią inni, lub kto ewentualnie upada. Każdy żołnierz jest w pogotowiu, aby wykonać polecenia wydane przez wielkiego Kapitana naszego Zbawienia; ale Pan kocha wszystkich prawdziwych żołnierzy, i czasami wzywa ich na bok na krótki odpoczynek i pokrzepienie, przygotowując ich do następnej, bardziej energicznej kampanii. Lud Pański będzie się wielce radował z postępów uczynionych podczas roku – od 1 listopada 1915 r. do 1 listopada 1916 r.

Nasze Przymierze z Panem wzywa do chodzenia wiarą. Dlatego nie powinniśmy oczekiwać, że w pełni zobaczymy rezultaty naszych wysiłków po tej stronie zasłony, lecz nasz Pan jest tak kochający i tak uprzejmy, że często odsuwa nieco zasłonę, abyśmy mogli ujrzeć w przelocie rezultaty po pewnych wysiłkach naszej miłości. Jakże te widoki radują nasze serca!

Rok 1916 był pod wieloma względami bardzo bogaty w wydarzenia. Nie musimy wspominać tu tych wydarzeń szczególnie połączonych z upadkiem „królestw tego świata”. Są one spisane przez historyków świata. Nasze zainteresowania skupiły się na ustanowieniu „Królestwa Bożego”, o które Kościół tak długo się modlił. Na początku roku byliśmy w mniej lub bardziej oczekującej postawie, nie wiedząc jakie nowe doświadczenia Pan może mieć w zanadrzu. Byliśmy pewni, że On zaopatrzy nas w wody Prawdy i poprowadzi nas do pewnych zwycięstw, jeśli tylko będziemy ściśle je śledzić. Było dużo szlifowania i zapinania Zbroi Bożej i przygotowywania się na wszystko, co może nadejść. Nikt nie pomyślał o chwiejności – nagroda wydawała się jaśniejsza, a cel bliższy. Ci, którzy skłoni byli nas krytykować, przepowiedzieli, że tak jak 1914 rok przeminął, a ich interpretacja naszego zrozumienia Pisma Świętego się nie ziściła, to praca wkrótce się skończy. Jak mało zdają sobie sprawy z mocy Ducha Bożego w sercach poświęconych! I jak daleko od rzeczywistości jest ich wiedza o naszych chwalebnych nadziejach i perspektywach! Biorąc pod uwagę warunki – stosunkowo niewielką armię całkowicie poświęconych i wielkie napięcie, pod jakim cały świat się męczy – wyniki wydają się być nieco mniejszym cudem. Lecz bardzo niewielu zniechęciło się lub wróciło do swoich dawnych zajęć.

Praca kolporterska

Każda dobrze wyposażona armia składa się z kilku oddziałów. Głównym oddziałem jest zawsze Piechota. To jest ciężkie ciało bojowe i główne oparcie każdego dowódcy. Możemy więc pomyśleć o Kolporterach. To żołnierze, którzy ciężko walczą na froncie. Choć każdego roku od panujących warunków wojennych zauważa się zmiany w liczbach, to jednak ci szlachetni żołnierze Krzyża „zacieśniają szeregi” i poruszają się stopniowo i pewnie. Nie wątpimy, że Pan bardzo wynagrodzi ten szlachetny zespół. Zaatakowali licznie redutę wroga i mieli moc ręki Pańskiej, by zburzyć twierdze zła i uprzedzenia oraz zasadzić dobre Nasienie Królestwa.

Z uwagi na fakt, że warunki finansowe były bardzo napięte w wielu miejscowościach, a trudności w pracy i lokalne zakłócenia występowały w innych, liczba osób, które były w stanie poświęcić większość swojego czasu na pracę była znacznie mniejsza niż w 1915 r. Jednakże ci, którzy pozostali, wykonali lepszą średnią pracy. W 1915 r. średnia sprzedaż przypadająca na jednego Kolportera wyniosła nieco ponad 406 STUDIÓW i 23 SCENARIUSZY. W 1916 r. średnia sprzedaż na jednego Kolportera była już nieco ponad 430 STUDIÓW i 166 SCENARIUSZY. Średnio 372 Kolporterów było w terenie przez cały rok.

Ogólny wzrost cen wszystkich towarów pod pewnymi względami bardzo mocno uderzył w tę gałąź pracy. Przez wiele miesięcy byliśmy bardzo ograniczeni, nie będąc w stanie zapewnić wystarczającej ilości płóciennych STUDIÓW do zrealizowania kolporterskich zamówień. Następnie zabrakło SCENARIUSZY DE LUX, a także zapasu tomów Karatol. Drukarze nie byli w stanie uzyskać dostawy materiałów niezbędnych do ich produkcji. Brak papieru bardzo powstrzymywał drukarnie. Wielu Kolporterów specjalizowało się w SCENARIUSZU na terytorium, które było już kilkakrotnie zwerbowane na potrzeby STUDIÓW.

Suma wydanych STUDIÓW w roku . . . . . . 265 495
Suma wydanych SCENARIUSZY . . . . . . . . .70 000
Suma wydanych Ulotek . . . . . . . . . . . . . . . .110 000
———
Razem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 495

Co więcej, ci wierni pracownicy starali się zachęcać do czytania STUDIÓW tam, gdzie znaleźli je już w domach. Wiele osób zostało w ten sposób rozbudzonych z powodu doniosłości obecnych warunków, a niektórzy do aktywnej współpracy.

::R6021 : strona 388::

Kto może powiedzieć, jaki może być plon, gdy Mistrz Żniwa pokaże cały wzrost? Niech Pan obficie błogosławi drogim Kolporterom!

USŁUGA PIELGRZYMSKa

Możemy pod pewnymi względami porównać skuteczność Pielgrzyma do wojskowej dywizji Kawalerii. Jest znacznie mniejsza niż lista Kolporterów i pokrywa więcej terytorium, a siła musi być przemieszczana dużo szybciej. Jego praca za ostatni rok bardzo dobrze wypada w porównaniu z każdym innym rokiem całej kampanii Żniwa. Zwróć uwagę na następujące liczby:

Liczba Pielgrzymów . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Przebyte mile . . . . . . . . . . . . . . . . . .552 498
Odwiedzone miasta . . . . . . . . . . . . . . . 6575
Odbyte zebrania publiczne . . . . . . . . . .1507
Odbyte zebrania półpubliczne . . . . . . . 3124
Odbyte zebrania domowe . . . . . . . . . . .9221
Całkowita frekwencja . . . . . . . . . . . .809 393

LITERATURA BEZPŁATNA

Możemy to nazwać Departamentem Grenadierów armii. Szuka kryjówek wroga i stara się pozostawić małe „bomby” w każdym możliwym miejscu. Wynik z 1916 r. nie był do końca taki sam jak w 1915 r. Ostrzegaliśmy przyjaciół, żeby byli bardziej ostrożnymi, aby każda „bomba” była odpowiednio umieszczona, aby ich nie marnować. Ilość dystrybuowanej w ten sposób bezpłatnej literatury jest prawie poza naszym zrozumieniem. Całkowita produkcja w tym roku wyniosła 22 158 000 MIESIĘCZNIKÓW STUDENTÓW BIBLIJNYCH. Aby je wydrukować potrzeba ponad 598 000 funtów papieru lub 16 ciężarówek. Kto może oszacować liczbę warowni błędu, które te „bomby” mogły obalić? Ale to tylko uboczna cecha tej pracy. Najważniejszą rzeczą było odruchowe działanie na nasze własne serca. Jak się radowaliśmy, gdy staraliśmy się nieść Orędzie Dobrej Nowiny innym i uwolnić ich od kajdan błędu, tak jak my sami zostaliśmy uwolnieni!

Przyjaciele ucieszą się, dowiadując, że mamy świetny materiał o Wolontariacie na 1917 r. przygotowany przez brata Russella. Na stronie 396 tej Strażnicy będzie można znaleźć pozycję specjalnie na ten temat. Pragniemy tutaj wyjaśnić: nie chodzi tu o ilość oddanych strzałów, ale jak wiele jest trafień. Zwróć uwagę na koszt tegorocznej produkcji w raporcie finansowym. Papier na przyszły rok będzie nas kosztował dwa razy więcej niż poprzednio. Innymi słowy, na szczęście w zeszłym roku byliśmy w stanie zakupić papier w cenie 3-3/4c za funt. W przyszłym roku będzie nas to kosztować ponad 8 centów. Oznacza to, że dolar nie pójdzie teraz tak daleko, jak do tej pory poszło pięćdziesiąt centów. Dlatego powinniśmy bardzo uważać, aby każdy strzał się liczył i żaden się nie zmarnował. Lepiej strzelać tylko pięcioma strzałami i wykonać trzy trafienia, niż oddać dwadzieścia strzałów dla tej samej liczby trafień. Hałas lub liczba się nie liczą. Tylko strzały są skuteczne. Dlatego oceniaj ostrożnie swoje potrzeby i pamiętaj, aby wykorzystać wszystko, co zamówisz. Z przyjemnością otrzymamy twoje zamówienia tak szybko, jak to tylko możliwe. Sprawa będzie gotowa 1 stycznia. „Świat w ogniu” jest wiodącym artykułem.

Praca dziennikarska

Została ona znacznie ograniczona ze względu na to, że skreśliliśmy z listy wiele dokumentów o małym nakładzie, a ponadto przez naszą politykę oszczędności, wymuszoną

::R6022 : strona 388::

warunkami wywołanymi przez wojnę. Teraz kiedy brat Russell przeszedł dalej, przedstawianie kazań będzie całkowicie zaprzestane. Błogosławieństwo Pańskie, jakie spoczęło na tej pracy, znacznie przewyższyło nasze najwyższe oczekiwania. Pamiętamy, kiedy pomyśleliśmy, że gdybyśmy mogli zabezpieczyć pięćdziesiąt gazet do opublikowania kazań, to byłoby to wspaniałe świadectwo. Około dwadzieścia lat temu brat Russell dostrzegł wielką sposobność dotarcia do ludzi za pomocą prasy publicznej. W tym czasie duża suma bliska połowy miliona dolarów wydawała się być w jego zasięgu. On planował użyć jej na rozpowszechnianie Prawdy poprzez czasopisma. Spodziewał się otrzymać pieniądze, lecz śmierć jednego człowieka zablokowała tę drogę. Było to przez chwilę wielkim rozczarowaniem, ale wiedział, że Pan wciąż stoi na czele pracy Żniwa. Później, z zadziwiająco małą sumą, Pan otworzył inną drogę i pewnego razu około 2000 gazet opublikowało kazania jednocześnie, a łącznie ponad 4000 gazet opublikowało cotygodniowe raporty. Prosiliśmy o przelotne deszcze, a Pan obdarzył nas ulewami dorównującymi powodziom. Cóż za dowód Jego potęgi i mocy otwierania drzwi, kiedy tylko może to się Jemu podobać i najlepiej służyć Jego sprawie!

Teraz ta część pracy już minęła. Czy ma On coś jeszcze w to miejsce? Tak nam się wydaje. Wierzymy, że jeszcze większe dzieło jest u naszych drzwi i że okaże się ono bogatszym błogosławieństwem dla samego Kościoła. Droga otwiera się dla tysięcy, aby mogli wejść do pracy „pokąd dzień jest” i spieszą się, bo „przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować”. Praca Kolportera, Pielgrzyma, Wolontariusza, FOTO-DRAMY i „błyskawic” Pana, które obserwowane są teraz z każdej strony, przygotowały głębię serc ludzkich. Każdy lojalny żołnierz, który jeszcze nie zaciągnął się do jakiegoś oddziału, poprosi o przywilej uczestniczenia w wielkiej zwycięskiej bitwie o obalenie Babilonu. Babilon już gromadzi swoje zastępy. Słyszymy dudnienie kompanii i dywizji jak się zgromadzają; i uważamy, że niedługo będzie miał armię w pełnej gotowości do walki. Dlatego my, podobnie jak dawny Dawid, chcemy, aby nasze proce były obciążone kamykami z Potoku Prawdy i miotać, nimi gdy Babilon przygotowuje się do bitwy. Niech każdy pamięta, że zanim będzie można zaciągnąć się pod przywództwo naszego chwalebnego i zwycięskiego Kapitana, dobrze jest złożyć przysięgę pełnej lojalności wobec Niego – dokonać całkowitego poświęcenia, wziąć krzyż i pójść za Nim, inaczej nie możemy spodziewać się dzielenia chwały Królestwa, które wkrótce zostanie ustanowione. Odwołujemy się do

pracy PASTERSKIEJ

Wydaje nam się, że jest to kolejny wielki ruch naprzód przeciwko oblężeniom Przeciwnika. Kampania otwiera się tak szybko, że trudno jest nadążyć mimo pośpiechu. Niemal słyszymy hałas kompanii gromadzących się w całym kraju. Ze wszystkich stron napływają listy z prośbą o informacje, a wiele jest już w centrum bitwy. Przeszkadza nam brak możliwości zabezpieczenia potrzebnej „amunicji”, by wyposażyć wszystkie kompanie. „Fabryki amunicji” – nasze drukarki – znacznie opóźniły się z realizacją naszych zamówień; ale teraz obiecujemy szybką dostawę i wkrótce mamy nadzieję zobaczyć bitwę toczoną na całym froncie.

Chcielibyśmy wam opowiedzieć o wielu interesujących i zachęcających zdarzeniach mających miejsce w tej służbie. Dajemy jeden: W jednym z większych miast siostry pożyczyły książkę dżentelmenowi. On ją przeczytał, bardzo się zainteresował, i powiedział, że chętnie zapłaci za tyle książek, ile Zbór mógłby pożyczyć. Kiedy one poinformowały, że może skorzystać z 700, natychmiast dał czek na potrzebną kwotę. List wysyłany teraz do zatrudnionych Pastorów zawiera inne interesujące i pomocne informacje dla tych drogich współpracowników.

DRAMA

FOTO-DRAMA i EUREKA DRAMA są nadal cennym sposobem dotarcia do wielu osób. Rejony wiejskie cieszą się z możliwości zobaczenia pięknych

::R6022 : strona 389::

zdjęć w slajdach, nawet jeśli nie widzą „filmów”. W rezultacie otrzymujemy wiele zapytań z okręgów wiejskich, które wykazują duże zainteresowanie. Jesteśmy w stanie dostarczyć FOTO-DRAMĘ do Zborów w następujących językach obcych: ormiańskim, duńsko-norweskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, hiszpańskim, polskim i szwedzkim.

Jest 21 DRAM aktywnie służących, które wystawiane są głównie w niedziele; bardzo niewiele funkcjonuje podczas tygodnia. Tych 21 jest obsługiwanych głównie przez Zbory większych miast, nawet tam, gdzie DRAMA była wcześniej wystawiana z sukcesem. Otrzymujemy pewne entuzjastyczne raporty. Jeden z nich, z Toronto w Kanadzie, informuje nas, że w hali z 1000 miejsc siedzących, wielokrotnie setki ludzi są odsyłane podczas pojedynczego pokazu. Owi uczestnicy okazują wyraźne zainteresowanie i pozostawiają wiele kart z zapytaniem. FOTO-DRAMA była również pokazana na kilku dużych amerykańskich okrętach wojennych, a wiele z nich jawnie okazało zainteresowanie. Pokazano ją również żołnierzom na granicy z Meksykiem i stamtąd również nadchodzą dobre raporty. Mamy jeszcze dwie DRAMY gotowe do użycia. Jeśli którykolwiek z dużych Zborów jest tak usposobiony, że mógłby poradzić sobie z FOTO-DRAMĄ na sezon, Towarzystwo z przyjemnością o tym usłyszy; a jeśli nie mają lokalnych operatorów, prawdopodobnie można poczynić ustalenia w celu dostarczenia ich w krótkim czasie. Nasze ostatnie informacje są takie, że DRAMA wydała świadectwo około 12 milionom osób. Wiele zborów zostało w ten sposób podwojonych, a uprzedzenia wobec Prawdy zostały rozwiane, czego być może nie można było w inny sposób osiągnąć.

Strażnica

Nie drukujemy tylu dodatkowych kopii przykładowych i dla dostarczenia wcześniejszych numerów jak poprzednio, ale drukujemy około 47 000 każdego wydania, z wyjątkiem Numeru Pamiątkowego, dla którego oczekujemy szerokiego obiegu. Zamówienia na dużą ich liczbę nadal nadchodzą od Zborów i przyjaciół. Nie znamy lepszego wydania do rozwiania uprzedzeń wobec Teraźniejszej Prawdy. Jest bardzo tania, 5 centów za 32 strony. Strażnica jest również wydawana w języku niemieckim, polskim, szwedzkim, duńsko-norweskim i francuskim, lecz Numer Pamiątkowy tylko w języku angielskim, niemieckim i polskim.

Od dawna uważamy, że lista Strażnicy jest najlepszym kryterium w odniesieniu do ogólnych zainteresowań prac Żniwa, ale wciąż istnieje dobry powód, by sądzić, że lista nie zawiera więcej niż połowy nazwisk, które powinna. Jesteśmy zależni od braci, aby informować innych o zaletach tej publikacji i zachęcać wszystkich do przesłania swoich subskrypcji. Ponownie przypominamy o naszej gotowości do anulowania długu za wszelkie otrzymywane na kredyt Strażnice tym, którzy poinformują nas o swojej niezdolności do zapłaty.

Musi być satysfakcjonujące dla wszystkich obserwowanie na łamach Strażnicy listów sympatyzujących i wyrażających dalszą lojalność wobec Towarzystwa i pracy Żniwa. Listy te obejmują każdą część kraju, a przychodzące listy z obcych krajów pokazują tego samego ducha sympatii i pewności – że Ten, który rozpoczął dobrą pracę, jest zarówno zdolny jak i chętny ją ukończyć.

PODSUMOWANIE PRACY

Usługa zagranicznego oddziału została w pewnym stopniu utrudniona, szczególnie w Niemczech i Francji. Praca w Anglii trwa bez większych zmian, a my mamy dobre sprawozdania od tamtejszych drogich braci. Mamy nadzieję opublikować niektóre bardzo interesujące listy wkrótce.

Ponieważ jest to raport z ostatniego roku, w którym nasz drogi brat Russell był związany z pracą, jesteśmy pewni, że wszyscy są tym zainteresowani.

Nasza poczta z ostatniego roku była bardzo zachęcająca:
Listy otrzymane . . . . . . . . . . .134 849
Listy i karty wysłane . . . . . . . 152 944

Zauważcie, że zeszłoroczny raport został zamknięty pożyczką, by zbilansować konto. Dlatego raport za właśnie zamknięty rok rozpoczął się bez bilansu:

PRZYCHODY

Wolne datki oraz darowizny na Fundusz Traktatowy………$149 726,21

ROZCHODY

Usługa Pielgrzymska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 967,71
Darmowa literatura, wykładowe biuro itp. . . . . . . . . . . . . .60 596,74
Dla niewidomych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .845
Dla różnych konwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1985,36
Praca Pastoralna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269,60
Dla zagranicznych pól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 850,23
Wypłacono na pożyczkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000
Pozostające pod ręką saldo, aby rozpocząć rok . . . . . . . . 2211,57
————————————————————————$149 726,21

Widząc ogromne możliwości, jakie otwierają się przed nami na nadchodzący rok, ufamy, że każdy starannie rozważy jaki udział on czy ona może mieć w pracy. Jak było to zwyczajem od wielu lat, aby Towarzystwo mogło nakreślić swoją pracę z możliwie największą precyzją – w układaniu planów i zawieraniu umów – dajemy przyjaciołom możliwość powiadomienia nas tak szybko, jak to tylko możliwe, jak wiele w ich ocenie będą mogli oddać się pracy na nadchodzący rok. Proszę pamiętać, że nie jest to w żadnym wypadku nagabywanie. Wiemy, że wszyscy chętnie dają z siebie wszystko, co w ich mocy; że wielu ma lokalne wydatki na Zbory i inne potrzeby; a jednak wszyscy pragną w możliwie jak największym stopniu pomóc w ogólnym dziele – tak jak Pan ich rozwinął.

Z przyjemnością pokazujemy bezpieczne saldo i informujemy, że wpływy z ostatniego miesiąca są zachęcające.

::R6023 : strona 389::

Kierujemy sobą odpowiednio – czyniąc przygotowania do mądrego i najbardziej rozsądnego używania naszego szafarstwa. Nie wątpimy w to, że Pan nadal interesuje się Sprawą, którą wszyscy tak bardzo kochamy, i że Jego intencją jest, by doprowadzić do ukończenia to, co jak wierzymy, On rozpoczął. Módlcie się za nas, tak jak my zawsze czynimy to za was.

Ostatecznie, jak zostało to wyrażone w tekście motta wyboru brata Russella na rok 1917: „Niech ci błogosławi Pan, a niechaj cię strzeże; Niech rozjaśni Pan oblicze Swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie; Niech obróci Pan twarz swoję ku tobie, a niechaj ci da pokój” (4 Moj. 6:24-26, pisownia oryg. BG).

SPRAWOZDANIE z LAT 1886-1891

Jesteśmy przekonani, że wszyscy będą bardzo zainteresowani cytatem z pierwszego opublikowanego sprawozdania – sięgającego od 1886 r. do 1891 r. – opublikowanego w Strażnicy w tym ostatnim roku. Dołączamy tę część, jak następuje:

„GŁOSZENIE EWANGELII KRÓLESTWA”

„Garstka robotników Żniwa i pieniądze, jakimi dysponujemy, wydają się znikome w przeciwieństwie do setek misjonarzy i milionów dolarów wydawanych przez Katolickie i Protestanckie społeczeństwa na wspieranie i publikowanie za granicą ich doktrynalnych błędów przekazywanych z pokolenia na pokolenie od Ciemnych Wieków, które mają tendencję do wypaczania i osłabiania nauk Pisma Świętego. Jednak taka jest gorliwość którą »Teraźniejsza Prawda« inspiruje, »Jakoby uganiał jeden z nich tysiąc, a dwaj goniliby dziesięć tysięcy […]« (5 Moj. 32:30). Chociaż mało i bez tytułu, i na ogół bez wielkiej świeckiej wiedzy – pod tym względem przypominający tych wysłanych przez naszego Pana z Poselstwem Królestwa podczas Pierwszego Adwentu – wierna grupa robotników Żniwa jest pracowicie zaangażowana (niektórzy poświęcają cały swój czas, a inni są w stanie poświęcić tylko część z tego) w poszukiwaniu klasy »pszenicy« – sierpem Prawdy, który rozdziela »pszenicę« od »kąkolu«.

„Niewielu zna tych Kolporterów jako prawdziwych przedstawicieli Pana lub uznaje godność, którą Pan widzi w

::R6023 : strona 390::

ich pokorze i poświęceniu. Misjonarze? Nie, powie świat i nominalny Kościół, nasi misjonarze udają się do obcych krajów. Tak, mówi Pan, to są Moi misjonarze, obciążeni wielką misją – »zgromadźcie Mi świętych Moich, którzy ze Mną uczynili przymierze przy ofierze«. Będą Moją własnością, mówi Pan, w dniu, w którym przyjdę, aby uzupełnić Moje klejnoty.

„Słudzy? Nie, powie świat i nominalny Kościół, tylko nasi, którzy noszą szaty duchowne i głoszą kazania z naszych ambon, są ministrami Boga. Tak, mówi Pan, Moi słudzy (ministrowie), nimi są, ponieważ służą Mi, udzielając Teraźniejszej Prawdy. Moim domownikom. Posłałem Poselstwo, które niosą. Ten, kto gardzi nimi, gardzi Mną, a ten, kto przyjmie pieczęć na czole, którą przez nich posyłam, pozna doktrynę, że jest ona ode mnie. »Moje owce znają Mój głos«.

„Podczas ostatnich sześciu lat nie sporządzano sprawozdań rocznych z pracy, ponieważ sprawozdania te nie były tak dobre, jak byśmy chcieli i mogłyby być przez kilka lat raczej zniechęcające zamiast zachęcające. Jednak miniony rok był tak sprzyjający, a odpowiedzi już otrzymane na sugestie z ostatniej WIEŻY były tak zachęcające, że postanowiliśmy odtąd co roku zgłaszać dobre lub złe. W związku z tym informujemy teraz o MISJONARSKIEJ PRACY WIEŻY w szerzeniu Ewangelii o Królestwie za minione sześć lat:

„TOWARZYSTWO TRAKTATOWE STRAŻNICA

„SPRAWOZDANIE SEKRETARZA

„OD 1 STYCZNIA 1886 R. DO 1 GRUDNIA 1891 R.

„WYDATKI:

„Płatne saldo, zadłużenie, z 1 Stycznia 1886 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $516,17
„Wydatki na publikowanie i rozpowszechnianie traktatów i próbnych kopii STRAŻNICY
i wysyłka STRAŻNICY do Pańskich biednych . . . . . . . . . . . . . . 8625,03 . . . $9141,20
„Z subskrypcji Traktatów Starej Teologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1113,63
„Z darowizn Funduszu Traktatowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8027,57 . . . $9141,20

„Należy więc zauważyć, że zaczęliśmy 1 grudnia 1891 r. z równomiernie zbilansowaną księgą główną. Ale skoro dane nie są tak dokładne, może warto zauważyć, że wydaliśmy znacznie więcej niż nasze wpływy, które wykazały zadłużenie; ale pięciu przyjaciół Sprawy subskrybowało saldo, co umożliwiło nam rozpocząć nowy rok fiskalny, który zaczyna się 1 grudnia, wolny od długu.

„Traktaty opublikowane i rozpowszechnione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 095”

====================

::R6023 : strona 390::

Praca żniwa wciąż trwa

„Zgromadźcie mi świętych moich, którzy uczynili ze mną przymierze przy ofierze” – Ps. 50:5

To był nasz Pan, który powiedział, że czas zbiorów nastąpi przy końcu Wieku; że będzie On wtedy obecny jako Mistrz Żniwa; że Jego współpracownicy na polu Żniwa będą Jego prawdziwie poświęconymi naśladowcami, działającymi jako Jego posłańcy. On powiedział ponadto, że w czasie Żniwa uczyni jednego „wiernym i roztropnym sługą nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze” – Mat. 24:45.

Skoro „ten Sługa” został już zgromadzony w Spichlerzu Pana, to czy powinniśmy oczekiwać natychmiastowego zakończenia się pracy Żniwa? Na pewno nie! Powinniśmy oczekiwać, że to dzieło będzie kontynuowane aż do czasu, dopóki wszyscy członkowie klasy Królestwa nie zostaną w pełni zgromadzeni do Pana! Praca Żniwa składa się z dwóch odrębnych części: (1) obwieszczanie Posłania Królestwa, które służy jako trąba wzywająca lud Boga do wyjścia z Babilonu i zbliżenia się do Pana; (2) dojrzewanie i udoskonalanie świętych w charakterach na podobieństwo Mistrza, i w końcu ich wejście do Niebiańskiego Domu.

„Ten Sługa” oznacza specjalnego posłańca skierowanego do Kościoła w tym czasie. „Pokarm o właściwej porze” oznacza Poselstwo Królestwa dla Kościoła, dane w czasie, w którym Pan zamierzył je dać. Fakt, że posłaniec został zabrany do Królestwa, nie może w żaden sposób wpłynąć na Poselstwo, które pozostaje z Kościołem jako pokarm, i jest rozdawane innym głodnym, dopóki wszyscy maluczcy Pańscy nie zostaną zgromadzeni w Królestwie.

Kto zatem będzie głosił to Poselstwo? Odpowiadamy, że każde prawdziwie poświęcone dziecko Boga, które docenia jego lub jej przywilej. Wszyscy, którzy są spłodzeni i namaszczeni Duchem Świętym, są upoważnieni do wykonania tej pracy (Iz. 61:1-3). Poselstwo Królestwa zostało wyłożone w taki sposób, że każdy, kto posiada Ducha Mistrza, może go użyć dla swego własnego błogosławieństwa i dla błogosławieństwa innych. Nasze pełne poświęcenie się Panu oznacza, że wszystkie nasze pieniądze, nasz czas, siła, wpływy, wszystko, jest poświęcone Jego sprawie. Oddajemy na służbę Panu wszystkie nasze naturalne zdolności, co staje się dla nas okazją do służby w każdym miejscu, w którym jesteśmy najlepiej przygotowani do służby.

Ochotnicy będą nadal kontynuować rozdawanie drogocennego „pokarmu na czasie”, który Pan przygotował przez Swojego wybranego Sługę, aby w ten sposób przebudzić tych z Jego ludu, którzy jeszcze pozostają w Babilonie.

Kolporterzy będą nadal kontynuować dostarczanie drogocennego Pokarmu głodującym, pokarmu zawartego w Sześciu Tomach SCRIPTURE STUDIES (Wykłady Pisma Świętego – przyp. tłum.). Najwyraźniej pokarm ten jest wystarczający, aby każdy mógł swoje powołanie i wybór uczynić pewnym.

Bracia Pielgrzymi będą nadal kontynuować swoje regularne wizyty w Zborach, aby pomagać, nauczać i pocieszać ich, a przy okazji służyć także publicznie.

Pracownicy Pasterze znajdą wiele do zrobienia w poszukiwaniu tych, którzy na jakimś publicznym spotkaniu usłyszeli Prawdę, i którzy mogą potrzebować dalszej pomocy w drodze wychodzenia z Babilonu przed jego upadkiem.

Starsi z różnych Zborów, którzy mają Ducha Pana, będą gorliwie współpracować z członkami swoich poszczególnych Zgromadzeń, pomagając im lepiej zrozumieć lekcje Bereańskie. Służąc w pokorze i miłości, chodząc ostrożnie, przyczynią się oni w znacznym stopniu do rozwoju u innych podobieństwa charakteru do Mistrza.

FOTO-DRAMA STWORZENIA będzie nadal kontynuować część Pracy, którą Pan zamierza przez nią wykonać.

Każde prawdziwie poświęcone dziecko Boga, będzie codziennie głosić to Poselstwo poprzez swoje zdolności i sposobności. Świat nie może ze zrozumieniem czytać Biblii, ale może czytać i rozumieć codzienne życie Chrześcijan, z którymi oni wchodzą w kontakt. „Czyny mówią głośniej niż słowa”. Ponieważ Pan kontynuuje dostarczanie pieniędzy, tak też Stowarzyszenie będzie nadal kontynuować używanie ich do obwieszczania Ewangelii, szukając i oczekując Boskiej mądrości oraz kierownictwa we właściwym ich wykorzystaniu.

ORGANIZACJA PRACY

Powszechnie uznaje się, że każda praca musi być wykonywana przyzwoicie i we właściwym porządku; że musi istnieć odpowiednia organizacja, aby właściwie wykonywać jakąkolwiek pracę. Jak zatem może być kontynuowane dzieło Żniwa, odkąd Brata Russella nie ma już wśród nas? Wielu przyjaciół z całego kraju zadaje to i wiele innych pytań, a my z przyjemnością odpowiadamy:

::R6024 : strona 390::

THE WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
(TOWARZYSTWO BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA” – przyp. tłum.)

zostało założone w 1884 roku jako środek do przedstawiania Poselstwa Królestwa w sposób uporządkowany i systematyczny. Korporacja jest kontrolowana i zarządzana przez Rady Dyrektorów i urzędników. Rada Dyrektorów składa się z siedmiu członków. Statut Korporacji stanowi, że Rada Dyrektorów będzie się sama przedłużać; oznacza to, że gdy pojawi się wakat w wyniku śmierci lub rezygnacji, żyjący członkowie są upoważnieni do obsadzenia takiego wakatu. Brat Russell był członkiem Rady Dyrektorów. Dwa

::R6024 : strona 391::

dni po jego śmierci Rada spotkała się i wybrała Brata A.N. Piersona na członka Rady, aby obsadzić wakat spowodowany przemianą Brata Russella. Siedmioma członkami obecnie ukonstytuowanej Rady są: A.I. Ritchie, W.E. Van Amburgh, H.C. Rockwell, J.I. Wright, I.F. Hoskins, A.N. Pierson i J.F. Rutheford.

Rada Dyrektorów zaraz potem powołała Komitet Wykonawczy złożony z trzech osób, i wybrała do tego Komitetu Braci: A.I. Ritchie, W.E. Van Amburgh i J.F. Rutheford. Ten Komitet Wykonawczy sprawuje ogólny nadzór nad całością działalności Towarzystwa, zarówno w Ameryce, jak i za granicą, i pozostaje pod kontrolą Rady Dyrektorów Towarzystwa.

Statut TOWARZYSTWA BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA” zapewnia, że urzędnicy będą corocznie wybierani przez tych, którzy wnieśli swój wkład w fundusze Stowarzyszenia, i że ci urzędnicy muszą być wybrani spośród członków Rady Dyrektorów. Brat Russell był Prezesem TOWARZYSTWA BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA” od momentu jego założenia, aż do swojej śmierci. Następne coroczne wybory przewidziane przez Statut, odbędą się w sobotę 6 stycznia 1917 roku w Pittsburghu, podczas których zostaną wybrani urzędnicy; mianowicie Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik.

TOWARZYSTWO BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA” jest najwspanialszą i najbardziej niezwykłą Korporacją na świecie. Jest to także najsilniejsza korporacja, chociaż nie finansowo, ale silna, ponieważ była i nadal jest używana przez Pana do wykonywania Jego dzieła. W tym niezwykłe jest to, że wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób są z nią związani, ochoczo ofiarują swoją służbę bez wynagrodzenia; a ci, którzy oddają cały swój czas, zabierają w zamian tylko niezbędne do życia rzeczy. Będzie to nadal kontynuowane w taki sam sposób jak w przeszłości, aby rozpowszechniać Ewangelię, tak długo, jak Pan będzie pokazywać, że jest to Jego wola.

strażnica

Ta publikacja jest medium, poprzez które Poselstwo Królestwa jest regularnie przekazywane do członków „Domowników”. „Ten Sługa” używał tego medium, aby rozdawać „pokarm na czasie”. Przez swoją ostatnią Wolę i Testament zapewnił kontynuację THE WATCH TOWER (Strażnica – przyp. tłum.) poprzez należycie ustanowiony Komitet Redakcyjny. Nazwiska członków tego Komitetu Redakcyjnego pojawiają się w górnej części strony tytułowej każdego wydania Strażnicy. Kompetencją tego Komitetu jest przedstawianie we właściwej formie i publikowanie dwa razy w miesiącu tego, co ma trafić do Kościoła. Strażnica nie jest organem Komitetu Redakcyjnego. Jest to oficjalny organ Kościoła. Jest to jedyna publikacja na świecie ogłaszająca obecność Króla i obwieszczająca bliskość Jego Królestwa. Dlatego, drodzy braterstwo, Strażnica jest waszym czasopismem. Jest to czasopismo każdego, kto jest w harmonii z Teraźniejszą Prawdą, a jej publikacja służy na korzyść wszystkich. Nadal będzie kontynuować publikowanie tylko tego, co jest w harmonii z tym, co „ten Sługa” dotychczas dawał „domownikom wiary”.

Czy zatem powinniśmy nadal kontynuować w naszych Zborach Badania Bereańskie Biblii, które zostały przygotowane przez Brata Russella? Czy nadal będziemy kontynuować mówienie na naszych zebraniach w Zborach o Bracie Russellu jako o Słudze Pańskim, który podaje „pokarm na czasie domownikom wiary”? Tak, w rzeczy samej! Dlaczego by nie? Jeśli Pan miał przyjemność w używaniu go przez wiele lat do podawania „pokarmu na czasie” Kościołowi, to nadal jest to „pokarm na czasie”, a lekcje Bereańskie są niezbędne do rozwoju tych, którzy chcą mieć dział w Królestwie. Gdybyśmy teraz zignorowali pokarm znajdujący się w Wykładach Pisma Świętego i innych publikacjach TOWARZYSTWA BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA”, oznaczałoby to, że odrzucamy lub pogardzamy tym, co Pan łaskawie przewidział dla naszej korzyści. Musimy uczynić rozróżnienie pomiędzy Bratem Russellem jako stworzeniem i jego oficjalnym urzędem jako „tego sługi” Mistrza, który rozdawał „pokarm na czas słuszny”. Odrzucenie tego Poselstwa oznaczałoby zlekceważenie Pana.

Bądźmy odważni i wierni, drodzy braterstwo. Pamiętajmy, że w jedności tkwi siła. Pan będzie kontynuował Swoje dzieło, aż do jego zakończenia. We właściwym czasie zgromadzi wszystkie swoje prawdziwe dzieci do Spichlerza. Czyż nie chcielibyśmy być tak zgromadzeni? Będzie to zależało od tego, czy będziemy lub nie będziemy mocno się trzymać tego, co mamy; czy pozostaniemy lojalni Panu i Jego Poselstwu Królestwa.

Pański „mądry i roztropny sługa” zakończył swoje dzieło i pozostawił nam swoje poselstwo. Jego ostatnie słowa skierowane do Kościoła, pozostawione w jego ostatniej Woli i Testamencie, pokazują, jak ważne jest dla każdego jednego, kto chce wejść do Królestwa, kontynuowanie lojalności, i wierne rozwijanie owoców i łask Ducha. On powiedział: „Usilnie proszę was wszystkich, abyście kontynuowali rozwój i wzrastali w łasce, w wiedzy, a przede wszystkim w Miłości, tym wielkim owocu Ducha, w jego różnorodnych rozmaitych formach. Napominam do łagodności, nie tylko wobec świata, ale względem siebie nawzajem; do cierpliwości wobec siebie nawzajem i wszystkich innych ludzi, do łagodności wobec wszystkich, do braterskiej uprzejmości, do pobożności, do czystości. Przypominam wam, że te wszystkie rzeczy są nam niezbędne – niezbędne, abyśmy mogli osiągnąć obiecane Królestwo; gdyż Apostoł zapewnił nas, że jeśli będziemy czynić te rzeczy, nigdy nie upadniemy, ale że »Tak bowiem hojnie wam dane będzie wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa«”.

====================

::R5995 : strona 351::

ECCE HOMO!

[Ku pamięci z miłości do pastora Russella i jego Służby]

„Ukochany i znienawidzony! Oczerniany i wielbiony! Odrzucony i pożądany! Zhańbiony i zaszczycony! Nie wahał się nigdy, brew jego nie drgnęła. Trzymał się kotwicy wiary, kładąc swoje życie, Gdzie go Bóg postawił. I cóż dołożycie O żołnierzu – bohaterze. W życiu lub w śmierci tkwiącym? Płakał z udręczonym, cieszył się z cieszącym. Podnosił upadłych, pocieszał smutnego, Litował się nad grzesznikiem, zachęcał świętego. Wzmacniał słabego, niemocnych zyskiwał, Udzielone mu Poselstwo – ludziom przekazywał I cierpliwie powtarzał.

„Lecz, kiedy uszy ich były zatkane i oczy zaślepione, A dusze ludzkie głupotą lub obawą strwożone, Kiedy umysły zaćmione były zwątpieniem lub tępotą, On tak przedstawiał Poselstwo z cierpliwością złotą, Że sprawił, iż »głupi nawet nie zbłądzili«, Gdy się Jego wesołą Nowiną karmili. Lubili go ci, którzy pod Krzyżem byli, Lecz nie poznali tego, kogo utracili Gdy kręcąc głowami, w pogardzie stali, A po zmarłym swoim szczerze płakali. W tym czasie koroną cierniową Proroka zhańbili. Niech cały Świat zobaczy to, co uczynili!

„Oto teraz człowiek? – czy czeka, aż świat serce Mu otworzy I w powinności swojej hołd Mu dzisiaj złoży? Stańmy teraz ze czcią spójrzmy na »Sługę onego«, I z odkrytą głową uczcijmy zmarłego! Oto człowiek odszedł od nas bez następcy swego I nikt z ludzi nie mógł zetrzeć Prawdy Poselstwa tego. Serce było w Nim dziecka, ale umysł Mistrza, Odwaga Cezara i dusza najczystsza. Był miłością ojca jak pasterz troskliwym, Ludzkie winy nosił z sercem miłościwym. Podniósł w górę sztandar – jako ptak do wzlotu, Żył – gotów do życia, lecz i umrzeć gotów!”

====================

::R6024 : strona 392::

Święte MIASTO

– 17 Grudnia – OBJ. 21:1-4,22-27

NOWE JERUZALEM – NOWY DUCHOWY RZĄD WIEKU TYSIĄCLECIA – WYRAŻENIA NOWE NIEBIOSA I ZIEMIA WSKAZUJĄ NA SYMBOLICZNE NOWE WARUNKI, JAKIE ZAPANUJĄ POD PANOWANIEM MESJASZA – NOWY DUCHOWY RZĄD MA BYĆ NIEWIDZIALNY – W INNEJ FIGURZE NAZWANY ŚWIĄTYNIĄ BOGA – ZIEMSCY PRZEDSTAWICIELE MESJAńskiEGO KRÓLESTWA – CI, KTÓRZY BĘDĄ STANOWIĆ NIEBIAŃSKĄ FAZĘ.

„[…] Oto przybytek Boży z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego […]” – Obj. 21:3

RAJ, Ogród Boży, był odpowiednią nazwą dla Edenu, gdzie mieszkali nasi pierwsi rodzice, gdy byli jeszcze w harmonii z Bogiem – przed ich nieposłuszeństwem. Ta sama nazwa jest w Biblii zastosowana do nowej ziemi, kiedy błogosławieństwa Restytucji doprowadzą ją podczas Tysiąclecia do doskonałości, jako mieszkania dla tych, którzy pod Boską łaską okażą się godni życia wiecznego.

To do tego Raju Apostoł Paweł był „pochwycony” w wizji, gdy dostrzegł różne zarysy Boskiego Planu, dla których nie był odpowiedni czas, aby były zrozumiane przez Kościół w ogólności – „[…] słowa, których człowiekowi nie godzi się mówić” (2 Kor. 12:4). Święty Apostoł Jan był podobnie pochwycony w wizji i pokazane mu zostały niektóre z cudów epoki Raju. Jednak były to tylko symbole, które wolno mu było relacjonować i które były stosunkowo źle pojmowane aż do teraz, gdy w Pańskim właściwym czasie, Duch Święty wprowadza Jego lud w Prawdę tego i innych tematów; bo „czas blisko jest”, a informacją dla Domowników Wiary jest „pokarm na czas słuszny”.

W innych miejscach ten przyszły Raj jest nazywany przez Apostołów „trzecim niebem” i „nowymi niebiosami i nową ziemią” (2 Kor. 12:2; 2 Piotra 3:13). Nie odnosi się on do nowych planet ani do niebios, które jak niektórzy przypuszczali, wznosiły się jedno nad drugim, lecz do trzeciego z trzech wielkich okresów, rozpoczynającego się stworzeniem człowieka i sięgającego po nieskończoną przyszłość. Pierwszy z tych okresów określony pierwszymi niebiosami i ziemią – stary porządek rzeczy – przeminął wraz z Potopem za dni Noego. Drugi okres, „niebiosa, które teraz są i ziemia”, obecny porządek rzeczy, są przewidziane przez Boga, że przeminął w wielkim symbolicznym ogniu ucisku – rewolucji itd. – który całkowicie zniszczy obecne duchowe moce i obecny układ społeczny – 2 Piotra 3:6,7; Gal. 1:4; Sof. 3:8,9.

Trzeci wielki okres ma być „światem bez końca”, pod Boskimi zarządzeniami. To będą trzecie niebiosa i trzecia ziemia lub nowe niebiosa i nowa ziemia, które będą się różnić od obecnego stanu rzeczy tym, że będą sprawiedliwe! podczas gdy obecny układ jest niedoskonały i niesprawiedliwy. „Nowe niebiosa” będą składały się z nowych duchowych rządzących mocy – Chrystusa jako Głowy i Kościoła Jego Ciała. Obecne niebiosa składają się z nominalnych systemów religijnych, które, chociaż twierdzą, że Chrystus jest ich Głową, to jednak w bardzo dużym stopniu kłaniają się Antychrystowi, „bogowi tego świata”, „książęciu świata tego”, „który teraz jest skuteczny w synach niedowiarstwa”, i który zniewala i oślepia cały świat, z wyjątkiem nielicznych, których oczy zrozumienia zostały otwarte, którzy są pod specjalnym błogosławieństwem i kierownictwem, którzy są wyuczeni od Boga – Maluczkim Stadkiem, „dziedzicami Królestwa” – Efez. 2:2; 2 Kor. 4:4.

„raj boży”

To do tych nowych niebios i nowego stanu ziemi, tego Boskiego Raju, wprowadza nas dzisiejsze Studium. Skoro „nowe niebiosa” nie oznaczają nowego miejsca dla Boskiego Tronu, to „nowa ziemia” nie oznacza innej planety. „Nowe niebiosa” są nowym stanem, duchową mocą i kontrolą Chrystusa i Jego uwielbionego Kościoła; dlatego „nowa ziemia” oznacza nowy porządek społeczny na tej planecie – „nowych niebios i nowej ziemi” – stanowiących świat, który ma nadejść – „[…] w których sprawiedliwość mieszka” (2 Piotra 3:10-13). Stwierdzeniem naszej lekcji jest to, że dawne niebiosa i dawna ziemia – które są teraz – przeminą i nie będzie ich więcej. Wszystkie obecne instytucje mają zginąć całkowicie w wielkim Czasie Ucisku, który bardzo szybko zakończy ten Wiek.

„A morza już więcej nie było”. Jak już zauważyliśmy, morze jest symbolem mas ludzkich w niespokojnym i niestabilnym, anarchistycznym stanie – tak jak ląd reprezentuje porządek społeczny, a góry reprezentują królestwa obecnych czasów. Ponieważ nie ma wzmianki, by materialna ziemia i materialne niebiosa były zniszczone, tak nie ma też wzmianki, aby materialne morze było wymazane. Symbol ten oznacza, że pod nowym układem, pod kontrolą nowych Niebios – duchowych mocy – odbudowany porządek społeczny będzie tak satysfakcjonujący, tak kompletny, tak dokładny, że nie będzie tam już więcej klasy morza – nie będzie więcej niespokojnych ludzi, niezadowolonych mas, anarchistów. Wszystko zostanie doprowadzone do prawa i porządku; a pod nową władzą prawo i porządek zabezpieczą sprawiedliwość każdemu stworzeniu, zacierając różnice bogactwa i władzy, jakie obecnie istnieją – Iz. 2:12-22.

nowe jeruzalem

W symbolice Pisma Świętego miasto reprezentuje rząd; jak, dla przykładu, symboliczny Babilon jest nazwany „[…] miasto [rząd] ono wielkie, które ma królestwo nad królami ziemi” (Obj. 17:18). Nowe Jeruzalem symbolizuje nowy duchowy Rząd Wieku Tysiąclecia. Nie jest on ziemskiego pochodzenia; nie jest ustanowiony przez człowieka; ale jak pokazano w dzisiejszym Studium, pochodzi on od Boga z Nieba. Oznacza to, że jest on duchowy w każdym sensie tego słowa – Boski, a nie ludzki. O takie Królestwo, taki Rząd, nasz Pan uczył Swoich uczniów modlić się, „Przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w Niebie, tak i na ziemi”.

Oświadczenie, że Miasto jest przystrojone jak oblubienica dla swojego męża, sugeruje jego piękno, wielkość i doskonałość, tak jak przyozdobienie oblubienicy przy takiej okazji jest szczególne i dopracowane w najwyższym stopniu. Dodatkowo oświadczenie przypomina nam, że w rządzie przyszłości sędziami świata mają być święci wybierani podczas Wieku Ewangelii i zakwalifikowani przez wierność w próbach i doświadczeniach (1 Kor. 6:2). W Piśmie Świętym są oni często nazwani „Oblubienicą, Małżonką Barankową” i Współdziedzicami Królestwa.

Nie mamy myśleć o tym Świętym Mieście jako o złożonym z literalnych kamieni, schodzących w dół przez powietrze. Przeciwnie, mamy pamiętać, że święci Wieku Ewangelii są „żywymi kamieniami”, jak wyjaśniają Apostołowie (1 Piotra 2:4-7; Efez. 2:19-22). To chwalebne Miasto nie będzie widoczne dla naturalnego oka. Ani Chrystus, ani święci w chwale nie mogą być widziani przez ludzi. Tylko ci, którzy są przemienieni z natury ludzkiej na duchową, zobaczą te rzeczy w pełni. Jednak cały świat szybko uświadomi sobie fakt, że nowy Rząd został ustanowiony – rząd sprawiedliwości i wszelkiej mocy – i że od tego czasu ktokolwiek czyni sprawiedliwość, będzie błogosławiony, a ktokolwiek czyni zło, będzie proporcjonalnie ukarany.

::R6024 : strona 393::

Cały Wiek Ewangelii poświęcony był przygotowaniu tego Nowego Jeruzalem. Jako całość zawiera wszystkich świętych, od naszego Pana Jezusa Chrystusa aż do ostatniego członka Kościoła. Dopiero gdy wszyscy członkowie Ciała Chrystusowego zostaną wybrani, uznani za wiernych, dopasowani i przygotowani na swoje miejsca, to Boże Miasto zstąpi na ziemię w mocy i wejdzie w posiadanie lub kontrolę nad ziemią. Przyjście Nowego Jeruzalem na ziemię jest symboliczną reprezentacją ustanowienia Boskiego Królestwa na ziemi; bo miasto jest dobrze znanym symbolem reprezentującym rząd, kontrolę. Tak więc Miasto Waszyngton reprezentuje rząd Stanów Zjednoczonych; Piotrogród (Petersburg – przyp. tłum.), rząd rosyjski; Paryż, rząd francuski; Rzym, włoski; Berlin, niemiecki; Londyn, brytyjski; itd.

Chwalebna świątynia

Trzeci werset dzisiejszego Studium łączy to Miasto z inną figurą symbolicznej Świątyni, którą Pan obecnie przygotowuje, i której święci będą stanowić „żywe kamienie” i „filary”. Jest zapowiedziane, że Przybytek Boży [Jego Mieszkanie] będzie z ludźmi w tym Mieście [Rządzie lub Królestwie]. To będzie Jego Świątynia; i świat ludzkości przybliży się do Boga, by otrzymać Boskie błogosławieństwa, tak jak Izrael podchodził do typicznego Przybytku i Świątyni w swoich typicznych praktykach religijnych. A zatem Bóg, reprezentowany przez Jego Kościół – Chrystusa, Głowę i Ciało – będzie mieszkał ze światem ludzkości podczas Wieku Tysiąclecia, a oni będą Jego ludem; to znaczy, że cała ludzkość będzie traktowana z punktu widzenia pojednania. Cena Przebłagania za grzechy całego świata będzie zapłacona i nadejdzie właściwy czas na manifestację Boskiej łaski, wszystkie narody będą traktowane jak lud Pański. Żaden z nich nie będzie traktowany jak cudzoziemiec, przychodzień czy obcy względem Boga i Jego obietnic.

Podczas gdy Tysiącletnie Królestwo będzie Królestwem drogiego Syna Bożego, to będzie również Królestwem Bożym; ponieważ drogi Syn Boży i Jego współdziedziczący Kościół, będą w absolutnej harmonii z Ojcem; a wszystko, co zostanie uczynione pod ich kontrolą, będzie w pełni i całkowicie reprezentować Boską wolę dotyczącą człowieka. Jednak będzie to Królestwo odrębne od reszty Wszechświata, jak wskazuje Apostoł Paweł (1 Kor. 15:25,28,24). „Bo On musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi Jego. A gdy mu wszystkie rzeczy poddane będą, tedyć też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystkie rzeczy […]. A potem będzie koniec, gdy odda Królestwo Bogu i Ojcu […]” – na koniec Tysiącletniego Rządu.

dzieło królestwa

Skoro Bóg jest Autorem wszystkich błogosławieństw Odkupienia i Restytucji, i skoro każdy dobry i każdy doskonały dar pochodzi od Niego, to zapis właściwie stwierdza, że „Otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich” – oczu ludzkości. Chociaż uczyni to Chrystus i Kościół, jednak to Niebiański Ojciec będzie rozpoznany jako Pierwsza Przyczyna, Źródło Błogosławieństw. Ocieranie łez sugeruje stopniowe dzieło, które jak widzimy, będzie procesem tego chwalebnego czasu. Na początku Mesjańskiego Rządu ludzkość nie będzie wolna od słabości, prób i trudności; lecz jeśli dostosuje się do prawa Królestwa, wszelkie przyczyny udręki stopniowo będą przemijać; a błogosławieństwa Restytucji będą stopniowo podnosić ich ze śmierci do doskonałego życia – Dz. Ap. 3:19-23.

W wersecie 4 (Obj. 21:4) dzieło całego Wieku Tysiąclecia jest podsumowane w kilku słowach. Cóż za chwalebny rozbłysk błogosławieństw jest w tych słowach! Cóż za wielkie wypełnienie deklaracji Św. Piotra dotyczącej Czasów Restytucji! Jednak deklaracja ta dotyczy raczej samego końca Wieku Tysiąclecia, a nie jakiejkolwiek poprzedniej części tego Wieku; ponieważ inne relacje pokazują nam wyraźnie, że w tym Wieku będzie niedoskonałość, napominanie i karanie, dopóki ludzkość będzie podnoszona, jak nasz Pan to wyjaśnił, że podnoszenie ludzkości przez całe Tysiąclecie będzie „na powstanie sądu” („zmartwychwstanie przez sąd”, R.V. – przyp. tłum.) – napominanie, dyscyplinowanie – Jana 5:28,29.

Nawet pod koniec tego Wieku, jak pokazaliśmy w innej ilustracji tamtego czasu, będzie dotkliwa próba, i testowanie, by wykazać, w jakim stopniu wymuszone posłuszeństwo względem Rządu Mesjańskiego właściwie wpłynęło na serca tych, którzy doświadczyli jego błogosławieństw, i czy umiłowali sprawiedliwość, a znienawidzili niesprawiedliwość (Obj. 20:7,8). W tej ostatecznej próbie każdy, kto okaże, że jego serce zawiera cokolwiek oprócz lojalności wobec Boga i zasad sprawiedliwości, będzie miał swój udział we Wtórej Śmierci.

Werset 5 (Obj. 21:5) obejmuje cały Wiek Tysiąclecia. Nasz Pan Jezus Chrystus, na Tronie ziemskiego panowania oświadcza, „Oto wszystko nowe czynię”. To wyrażenie nie odnosi się jedynie do skał, drzew itd., ale do wielkiego dzieła, które nasz Pan podjął; a mianowicie, odrodzenia ludzkości – tylu z rodu Adama, ilu zechce w trakcie przychylnych warunków wiedzy rozwinąć charaktery w pełnej zgodności z Boską wolą. Pod koniec Wieku Tysiąclecia będzie można ujrzeć to zakończone dzieło. Wszyscy niegodziwi – wszyscy, którzy nie usłuchają głosu tego Proroka, Nauczyciela, Króla – zostaną odcięci spośród ludzi we Wtórej Śmierci. Ale wszyscy chętni i posłuszni staną się nowymi, doprowadzonymi do całkowitej doskonałości zamierzonej w pierwotnym Boskim Planie.

olśniewające Niebiańskie miasto

Tutaj nasze Studium zwraca uwagę na Miasto, chwalebny Kościół, klasę Królestwa, tych, którzy podczas Wieku Tysiąclecia będą „[…] królami i kapłanami Bogu […] i królować będziemy na ziemi” przez „[…] tysiąc lat” (Obj. 1:6; Obj. 5:10; Obj. 20:4,6). Ta klasa Miasta, chwalebny Kościół, nie będzie potrzebować ani słońca, ani księżyca. Nic w tym stwierdzeniu nie wskazuje, że świat nie będzie zarówno potrzebował i miał światła słonecznego i księżyca podczas Wieku Tysiąclecia i później – Ps. 72:5.

Chociaż będzie to prawdą, że Kościół jako istoty duchowe nie będzie potrzebował literalnego światła słonecznego i światła księżyca, jednak nie jest to myślą wersetu 23 (Obj. 21:23). Zarówno słońce, jak i księżyc są tutaj symboliczne, jak w Obj. 12:1. Słońce oznacza światło tego Wieku Ewangelii. Księżyc oznacza światło Ewangelii typicznie odbite w Zakonie i Prorokach Wieku Żydowskiego. Chwalebny Kościół nie będzie potrzebował światła, którym w obecnym czasie tak bardzo się cieszy przez Słowo i Ducha. Zamiast tego będzie miał znacznie wspanialszą chwałę. Do tego odnosi się Św. Paweł, gdy mówi: „[…] teraz [z całym światłem, przywilejami i możliwościami, którymi się cieszymy, w odniesieniu do reprezentacji Boga przez Prawo i Proroków oraz przez instrukcje i prowadzenie Ducha w obecnym Wieku] widzimy przez zwierciadło […] ale na on czas twarzą w twarz; teraz poznaję po części, ale na on czas poznam, jakom i poznany jest” – 1 Kor. 13:12.

Kościół, ta Świątynia Boża, będzie tak wypełniony całą obfitością Bożą, gdy będzie przemieniony na podobieństwo swego chwalebnego Pana (1 Jana 3:2), że niczego nie będzie można dodać do jego błogosławieństw wiedzy i Boskiej łaski. Będzie on tak napełniony chwałą Bożą, że to od niego, tak jak od jego Pana i Głowy będzie wypływać światło chwały Bożej, które będzie uzdrawiać i błogosławić świat podczas Wieku Tysiąclecia. Będzie to Słońce Sprawiedliwości, o którym nasz Pan wspomniał u Mateusza (Mat. 13:43): „Tedy sprawiedliwi

::R6024 : strona 394::

lśnić się będą jako Słońce w Królestwie Ojca swego. […]” – nasz Pan Jezus, Głowa Kościoła, oczywiście jest tu uwzględniony. Prorok wymienia to samo Słońce Sprawiedliwości, mówiąc: „[…] wznijdzie [pisownia oryg. BG] słońce sprawiedliwości, a zdrowie na skrzydłach jego […]” (Mal. 4:2). Nie możemy jednak stracić z oczu faktu, że Chrystus jest Głową Kościoła, tak jak Ojciec jest Głową Jezusa Chrystusa (1 Kor. 11:3). Stąd Pan Bóg Wszechmogący i Baranek zawsze będą wewnętrzną Świątynią w tej wspaniałej Świątyni, którą Bóg zapewnił dla błogosławienia świata w Czasach Restytucji – Obj. 21:22.

Błogosławieństwa rozlane na rodzaj ludzki

Kiedy to Słońce Sprawiedliwości zajaśnieje, jego błogosławieństwa uzdrawiania, odświeżenia i życia – umysłowego, moralnego i fizycznego – przypadną całej ludzkości; a narody będą chodziły w świetle jego. Stare manuskrypty nie zawierają słów: „które są zbawione” (w. 24, KJV – Obj. 21:24). W rzeczy samej, ponieważ narody NIE są ZBAWIONE, potrzebują tego specjalnego światła podczas Wieku Tysiąclecia, w celu ich oświecenia, ich zbawienia, ich Restytucji. Również słowa: „i cześć” nie występują w starych manuskryptach. „A królowie ziemscy chwałę swoję do niego przyniosą”.

Wyrażeń „narody” i „królowie” nie należy rozumieć jako oznaczających, że podczas Wieku Tysiąclecia świat ludzkości będzie podzielony na narodowości i królestwa jak obecnie. Słowo „narody” oznacza tutaj ludzi i ma na celu pokazać, że wszyscy ludzie, a nie jedynie Izraelici, zostaną tak uprzywilejowani w trakcie Królestwa Bożego. Słowo „królowie” przedstawia tych książąt lub najważniejszych, którzy podczas Wieku Tysiąclecia będą przedstawicielami Niebiańskiego, duchowego, niewidzialnego Królestwa Chrystusa.

Książętami tymi jak już zauważyliśmy, będą Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy wierni Prorocy z poprzednich Wieków, którzy kochali Boga, zanim Powołanie do Królestwa i do klasy Oblubienicy się rozpoczęło. Zatem oni nie mogą być klasą Oblubienicy; ale z powodu ich wierności będą oni książętami, których Pan ustanowi na całej ziemi. Najpierw jednak On uczyni ich doskonałymi ludzkimi istotami i przygotuje ich do ich urzędu, jako nagrodę za ich wierność Bogu w mrocznych czasach, w których żyli – ich manifestacja miłości do sprawiedliwości i ich ufność w Jedynego Wszechmogącego – Ps. 45:16; Żyd. 11:39,40; Łuk. 13:28.

Przyniesienie ich chwały do Miasta, Królestwa, oznacza ich uznanie dla tego Niebiańskiego Królestwa, ich oddanie pochwalnego hołdu, dziękczynienia, uwielbienia i posłuszeństwa wobec niego jako Boskiego Przedstawicielstwa. To oddawanie chwały Królestwu będzie kontynuowane poprzez cały Wiek Tysiąclecia; ponieważ książęta ogłoszą ludziom na całej ziemi, że nie w swoim własnym imieniu czy mocy rządzą, czynią sąd i ustanawiają sprawiedliwość, lecz w imieniu chwalebnego Chrystusa, Głowy i Ciała, którego są przedstawicielami. Rezultat będzie taki, że wszyscy ludzie przypiszą cześć, chwałę, majestat i sławę Pomazańcowi Pańskiemu, poprzez którego Odkupienie i Restytucja jest dokonywana – Obj. 21:26.

Następnie, biorąc pod uwagę fakt, że ta księga symboli, chociaż odnosi się do przyszłości, jest adresowana do poświęconego Kościoła Bożego obecnego czasu – Wybranych – i ze względu na ten fakt przesłanie to będzie mniej lub bardziej zrozumiane przez tych, którzy będą starać się uczynić swoje powołanie i wybór pewnym do udziału w tym chwalebnym Nowym Jeruzalem, w. 27 (Obj. 21:27) dodatkowo oznajmia, że „I nie wnijdzie do niego nic nieczystego i czyniącego obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są napisani w Księgach żywota Barankowych”.

Musimy zrozumieć, że Barankowa Księga Żywota zawiera tylko tych, którzy osiągną pozycję współdziedzictwa z Chrystusem, tych, których imiona zapisane są w Niebie podczas tego Wieku Ewangelii, i którzy są wierni swojemu Przymierzu (Ps. 50:5). Cóż za zachętę do wierności mamy tutaj! Cóż za ostrzeżenie przed najmniejszym sympatyzowaniem z czymkolwiek nieczystym, nieprawdziwym, czy jakkolwiek przeciwnym z Boskim standardem świętości! Jeśli doceniamy chwalebne Boskie postanowienie dla Kościoła i dla świata, te obietnice będą miały swój wpływ na nas; i pod tym wpływem będziemy starać się utrzymać nasze szaty niesplamione od świata, by być bez plamy, zagniecenia czy czegokolwiek takiego, abyśmy mogli mieszkać w miłości naszego Pana, a we właściwym czasie być „[…] uczestnikami dziedzictwa świętych […]” – Kol. 1:12-14; Żyd. 4:14-16.

====================

::R6024 : strona 394::

„SYN DANY JEST NAM”

— 24 GRUDNIA. — IZAJASZ 9:2-7. —

OBRAZ MESJASZA I JEGO TYSIĄCLETNIEGO KRÓLESTWA – CIEMNOŚĆ WCIĄŻ ZNACZNIE OKRYWA ŚWIAT – ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA ŚWIECĄCA OD CHRYSTUSA I JEGO NAŚLADOWCÓW – WSCHODZĄCE SŁOŃCE SPRAWIEDLIWOŚCI ROZPRASZA CIEMNOŚĆ – OCZYSZCZONY ŚWIAT Z WSZELKIEJ OPOZYCJI DO BOSKIEGO RZĄDU – MESJASZ JAKO PRZEDSTAWICIEL PRZEZ KTÓREGO OCZYSZCZENIE ZIEMI I OŚWIECENIE BĘDZIE ZREALIZOWANE.

„Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam; i będzie panowanie na ramieniu jego, a nazwią imię jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju” – Iz. 9:6

ZGADZAMY się z tłumaczeniem Starego Testamentu dokonanym przez Leesera, że pierwszy werset tego rozdziału, z którego pochodzi dzisiejszy Wykład, powinien być ostatnim wersetem poprzedniego rozdziału – a drugi werset naszej lekcji rozpoczyna nowy temat. W ten sposób nasze dzisiejsze Badanie będzie właściwie rozpoczęte.

W wersecie 2 (Iz. 9:2), według Hebrajskiego idiomu, to stwierdzenie odnosi się do przyszłości i brzmi tak, jakby odnosiło się do przeszłości – podobnie jak w wersecie 6 (Iz. 9:6) czytamy: „Albowiem dziecię narodziło się nam”, chociaż Jezus nie urodził się w tym czasie, ani nawet kilka wieków później. Obiecane wielkie Światło jeszcze nie świeci ludziom. Ludzkość nadal przebywa w krainie Cienia Śmierci. Ten cień demoralizuje grzeszny i umierający rodzaj Adamowy i wywiera wpływ na wszystkie sprawy ludzkiego życia na całym świecie. Później Apostoł tak to wyjaśnia: „[…] stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd” (Rzym. 8:22).

Wciąż żyjemy w czasie, gdy „ciemności okryją ziemię [cywilizowane społeczeństwo], a zaćmienie narody [pogan]”. To prawda, że na świecie jest trochę światła. Prawdą jest również, że to światło pochodzi od naszego drogiego Odkupiciela, Jego słów i Jego dzieł. Ono wciąż świeci od wszystkich, którzy naprawdę do Niego należą, oraz od wszystkich, których serca są oświecone Jego obietnicami i Jego Duchem. Ale to nie jest światło, które rozproszy całą ciemność ziemi i spowoduje, że cała ludzkość doceni chwałę Boga. To jest jedynie „[…] światłość, która jest w tobie […]” – w wierzących. To jest światło wiary, światło nadziei, światło miłości rozpalone w sercach Małego Stadka, które świeci jak zapalona świeca na świecie i które zachęca do jasnego świecenia.

Światło naszego Pana świeciło w małym zakątku świata zwanym Palestyną, a z Jego lampy wielu naśladowców

:: R6024: strona 395 ::

zapaliło swoje lampy. Do tych poleceń Mistrza należy: „Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli i chwalili ojca waszego, który jest w niebiesiech”; „Nie stawiajcie swego światła pod korzec, ale na świecznik, aby świeciło wszystkim w domu”. Ale dodaje: „Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie na światłość, aby nie były zganione uczynki jego”. „[…]” (Mat. 5:15,16; Jana 3:20; 2 Kor. 4:4).

PRAWDZIWE ŚWIATŁO ŚWIATA

To, że Prawdziwe Światło teraz nie świeci, a promienie uzdrawiającego Słońca Sprawiedliwości jeszcze nie wzeszły, jest w pełni potwierdzone przez całkowitą ciemność pogan i trochę mniejszą ciemność Chrześcijaństwa. W takim stopniu, w jakim prawdziwi naśladowcy Chrystusa dbają o swoje lampy, w takim samym stopniu pewna ilość światła rozlewa się po całym świecie. Jednak wszystko to jest jedynie poświatą światła pośród ciemności i w obecnym czasie i w obecnych warunkach światłem zbyt nikłym do rozproszenia nocy i zaprowadzenia chwalebnego Dnia, na który całe stworzenie z wytęsknieniem czeka. Ten wspaniały Dzień nie może nadejść, zanim Pan najpierw nie wybierze członków Swojego Ciała. Oni razem z Nim ustanowią Słońce Sprawiedliwości (Mal. 4:2; Mat. 13:43).

Już niedługo Kościół Chrystusowy zostanie uzupełniony, a wkrótce zaświeci Słońce Sprawiedliwości. Wkrótce jego promienie oświetlą najdalsze zakątki ziemi a wtedy ostatecznie każdy potomek Adama, uczestnik jego przekleństwa, gdy dostanie się pod wpływ tego wielkiego Światła, w Wieku Tysiąclecia, w Dniu Chwały i poznania Pana – Złotego Wieku z proroctwa, dozna wielkiego błogosławieństwa Mesjasza.

Proroctwo z 2 wersetu (Iz. 9:2) naszego Wykładu wykracza poza życie tamtych czasów i zapewnia nas, że Światło będzie świecić tym, którzy są w cieniu śmierci – tym, którzy są w Hadesie, w ciemności. Każdy członek rodziny Adamowej musi być oświecony, ponieważ Chrystus za wszystkich umarł. Z tego powodu, że wszystkie dzieci Adama zostały potępione przed swoim narodzeniem, dlatego Chrystus umarł za wszystkich. Podobnie jak doznali przekleństwa, które spadło na Ojca Adama, tak z pewnością będą błogosławieni przez okupowe dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa (Rzym. 5:17,18).

POMNOŻENIE PRZEZ WSKRZESZENIE

Wiersz 3 (Iz. 9:3). „Rozmnożyłeś ten naród, powiększyłeś ich radość, weselić się będą ze żniwa w zgodzie przed Tobą, jak ludzie, którzy dzielą łupy”. Ten werset w przekładzie Revised Version (Wersja Poprawiona – to angielskie tłumaczenie Biblii z 1885 – przyp. tłum.) jest dobrze przetłumaczony. W ten sposób obraz świata jest tutaj przedstawiony, podczas Wieku Tysiąclecia. Wyzwolony z przekleństwa Adamowego, radujący się jako ci, którzy dzielą łupy, które do nich nie należały, ale stały się ich własnością. Tak właśnie będzie. Błogosławieństwa Tysiąclecia zostaną rozdane jako Boska nagroda. Klątwa zostanie już usunięta, a Słońce Sprawiedliwości zaświeci dla wszystkich w Jego uzdrawiających promieniach, przynosząc wszystkim restytucję. Nikt wtedy nie utraci błogosławieństw, chyba że dobrowolnie ich nie przyjmie pomimo łaski Bożej.

To samo dotyczy teraz tych, którzy doznają Boskiego miłosierdzia. To jest dar. Oni są zapewnieni, że otrzymali przebaczenie, ale tu nie ma żadnej ich zasługi. Różnica polega na tym, że teraz tylko nieliczni mogą ujrzeć, aby zrozumieć, a uszy mają, aby mogli usłyszeć i serce, aby docenić Boże miłosierdzie. Zostało to nam przedstawione w Dobrej Nowinie, która może być zrozumiana tylko przez słuchanie wiarą. Wkrótce, po wybraniu klasy Kościoła wzrok i wiedza w znacznej mierze zastąpią wiarę. Świat wtedy uświadomi sobie łaskę Bożą w Chrystusie Jezusie, przebaczającą im grzechy i zapewniającą życie wieczne, jeśli ją zaakceptuje. Wtedy będą się radować z dzielenia wielkiego łupu, wielkiego daru Bożego (Rzym. 6:23).

Werset 4 (Iz. 9:4) opisuje przyczynę tej radości. To dlatego, że wielki ciemiężca, Szatan nie będzie miał już więcej kontroli Jego jarzmo grzechu, smutku, bólu i śmierci, jego kij i laska ucisku oraz niewoli zostaną złamane raz na zawsze, jak wyjaśnia to Pan (Obj. 20:1-3). Zwycięstwo nad Przeciwnikiem nie będzie ślamazarne i stopniowe, ono nie będzie zdobyte przez misje ani żadne ludzkie starania, ale Sam Pan wesprze Swoją mocą, „jak w dniu Madianitów”.

ANTYTYPICZNA ARMIA GEDEONA

Dzień Madianitów był dniem, w którym Gedeon i jego mała grupa Izraelitów spotkali się z obozem Madianitów (Sędz. 7:15-22). Nagle, w czasie rozbijania dzbanów i trąbienia w baranie rogi, Pan zmiażdżył potężnych wrogów swego ludu i cudownie ich wybawił. Gedeon na pewno przedstawia naszego Pana Jezusa, a jego mały oddział przedstawia Małe Stadko, Chrystusa – świętych, Wybranych. Dopiero po próbie i przesianiu małej grupki Gedeona, Pan udzielił im wielkiego wyzwolenia. Podobnie będzie pod koniec tego Wieku. Gdy tylko antytypicznej Armii Gedeona, Królewskiemu Kapłaństwu, pod dowództwem swego Pana Jezusa Chrystusa będzie udzielone Posłannictwo, aby mogli zapalić swoje niewielkie światełka, to wtedy Pan zapewni wielkie zwycięstwo prawdzie i sprawiedliwości w Czasie Ucisku, które pojawi się w związku z wiązaniem Szatana i uwolnieniem wszystkich uciskanych.

W wersecie 5 (Iz. 9:5) czytamy o wielkim zakończeniu grzechu. Leeser tak to tłumaczy: „Albowiem wszelka broń walczących w bitwie wojennej i szaty zbroczone we krwi zostaną spalone, staną się paliwem dla ognia”. Ta symboliczna wypowiedz, może oznaczać, że wszelka broń Szatana, wszystkie narzędzia grzechu i śmierci, wszystko, co dotyczyło tego wielkiego konfliktu między sprawiedliwością a niesprawiedliwością, która przez wieki panowała na świecie, zostanie całkowicie zniszczony. Ten obraz ukazuje nam świat, który został oczyszczony z wszelkich dowodów sprzeciwu wobec Boskiego Rządu Prawa i Sprawiedliwości. To także zgadza się ze słowami zapisanymi w Obj. 5:13.

W JAKI SPOSÓB BĘDZIE TO SPEŁNIONE?

Werset 6 (Iz. 9:6) wyjaśnia nam proces, w którym powyższe proroctwo o błogosławieniu i uwolnieniu od ciemiężcy zostanie wypełnione. Pan zwróci uwagę wszystkich tych, którzy mają uszy, aby usłyszeć, że to błogosławieństwo i oświecenie nie będzie możliwe, dopóki najpierw nie przyjdzie Mesjasz. Wyjaśnia także, że Mesjasz narodzi się podobnie jak człowiek, jednak będzie Synem Boga Żywego.

Jak piękne, jak proste jest to świadectwo, gdy patrzymy na nie z punktu widzenia wiary! Jak to możliwe, żeby mędrcy tego świata podobnie jak Wyżsi Krytycy potknęli się o tak proste stwierdzenie, że to całe proroctwo dotyczyło Izraelitów z czasów Izajasza, i że tym obiecanym Królem był Ezechiasz! Błogosławione są nasze oczy, że widzą, a nasze uszy, że słyszą prawdziwy sens tego proroctwa, a tym samym pozwalają nam rozpoznać w nim Mesjasza, Posłańca Bożego, Immanuela – „Bóg z nami” – aby był wielkim Wybawicielem i aby dokonał dla nas wszystkich cudownych rzeczy, które Bóg obiecał przez wszystkich świętych Proroków od początku świata, potwierdzając Swoją Obietnicę daną Abrahamowi: „W twoim nasieniu

::R6024 strona 396::

będą błogosławione wszystkie narody ziemi” (Dz. Ap. 3:19-21; 1 Moj. 12:3; Gal. 3:8,16,29).

Kontynuując, proroctwo to przedstawia Dziecko dorastające do wieku męskiego, gdy panowanie było na ramieniu Jego – a odpowiedzialność, która na Niego spoczęła była jak płaszcz Niebieskiego Władcy, Jahwe. Proroctwo przepowiada ziemskie próby i cierpienia naszego Odkupiciela, Głowy i Kościoła, Jego Ciała, przez cały Wiek Ewangelii. Ono pomija imiona Belzebuba, Księcia diabłów, Człowieka Boleści itd. i wskazuje nam na kompletnego i uwielbionego Mesjasza podczas Jego Drugiego Adwentu, widzianego z punktu widzenia Jehowy i z punktu widzenia świata, który ostatecznie Go rozpozna, kiedy każde kolano się skłoni i każdy język Go wyzna, ku chwale Ojca.

„ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE”

Imię oznacza lub reprezentuje, charakter, usposobienie, cechę lub władzę. Zatem wszystkie te tytuły nadane naszemu Panu w wersecie 6 reprezentują Jego majestat, godność, moc i chwałę. Nasz Pan jest już rozpoznany przez Jego prawdziwych naśladowców, którzy znają Go jako najwspanialszego Doradcę. Żadna inna rada, żadna inna nauka nie jest podobna do Niego. Świat na ogół jeszcze tego nie rozpoznał, ale przed końcem Tysiąclecia będzie to powszechnie poznane. Jeśli wtedy ludzkość uzna Go za cudownego, mądrego Pocieszyciela, Przewodnika i Nauczyciela, a jednak niektórzy z nich uparcie i świadomie zignorują i odrzucą Jego nauki, i będą uparcie i świadomie grzeszyć, to tacy będą musieli umrzeć Wtórą Śmiercią.

Nasz Pan Jezus jest już rozpoznany przez Swoich prawdziwych naśladowców jako Potężny Pan, Potężny Bóg, ale nie jako Ojciec (1 Kor. 8:6). On jest Przedstawicielem Ojca, Jego Wyrazicielem, Rzecznikiem, umiłowanym Synem, którego Ojciec wyposażył w chwałę, cześć i nieśmiertelność i dał Mu wszelką moc w Niebie i na ziemi, niezbędną do wykonania wielkiego dzieła. Ono zostało Mu powierzone, aby dowiódł Swojej miłości i wierności aż do śmierci na Krzyżu.

Nasz Pan Jezus będzie Wiecznym Ojcem rodzaju ludzkiego podobnie jak Adam, ich ojciec, który nie dał im życia, a nasz Pan odkupił Adama i całe jego potomstwo i w ten sposób stał się Autorem wiecznego życia dla wszystkich, którzy będą Mu posłuszni. Obejmie to całą ludzką rodzinę, która osiągnie życie wieczne, z wyjątkiem klasy Kościoła obecnego Wieku Ewangelii, wybranych ze świata i spłodzonych przez Ojca Niebieskiego do nowej, duchowej natury (1 Piotra 1:3). Oni są spłodzeni z Ducha i oddzieleni oraz różnią się od świata i są nazwani w Piśmie Świętym Nowymi Stworzeniami. Z jednej strony mówi się o nich jako o braciach Chrystusa, a z drugiej strony jako o Jego Oblubienicy i Współdziedzicach, ale nigdy jako o Jego dzieciach. Jednak dla świata będzie On Wiecznym Ojcem lub Życiodawcą, przez którego mogą otrzymać życie wieczne – życie na wieczność – jeśli będą posłuszni zarządzeniom Jahwe.

Inny tytuł naszego Pana to Książę Pokoju. To wtedy rozpocznie się Jego Królestwo, gdy zostanie wywołany wielki Czas Ucisku, jakiego wcześniej nie było, ale ten ucisk nie będzie przez Niego spowodowany. Będzie to słuszny rezultat przekleństwa grzechu i samolubstwa, podsycany przez wielkiego gnębiciela Szatana. Książę Pokoju pokona wszystkich wrogów, wszelki grzech, wszelką niesprawiedliwość i wszelkie niepodporządkowanie się Boskiej woli. On ani nie zawiedzie, ani nie będzie zniechęcony. Nic nie stanie Mu na przeszkodzie, aby zrealizować tą wielką misję powierzoną Mu przez Ojca. Jego umiłowanie pokoju nie przeszkodzi Mu w rozbiciu narodów na kawałki jak gliniane garnki, aby sprawiedliwość została ustanowiona na mocnym i pewnym fundamencie (Ps. 2:9; Obj. 2:26,27).

„NA STOLICY DAWIDA”

Wiersz 7 (Iz. 9:7). Słowo Dawid oznacza umiłowany, a królestwo powierzone królowi Dawidowi było Królestwem Bożym w typicznym znaczeniu, które nigdy nie miało przeminąć (1 Kron. 29:23; 2 Sam. 7:16). Ono było utrzymywane przez Pana aż do czasów Sedekiasza, wtedy powiedziano nam, że korona i berło autorytetu oraz władza zostaną usunięte, aby być obalone, aż przyjdzie Ten, który ma do nich PRAWO (Ezech. 21:27).

Nasz Pan cielesny potomek Króla Dawida miał prawo odziedziczyć Królestwo Dawida, które nigdy nie miało się skończyć, ale zamiast ustanowić Swoje Królestwo podczas Pierwszego Adwentu, powiedział: „Królestwo moje nie jest z tego świata” – nie z tego Wieku, nie z tej Dyspensacji – i wtedy rozpoczął wybór Małego Stadka, które w przyszłym świecie – Wieku Tysiąclecia będzie Jego współdziedzicem i towarzyszem w Tysiącletnim Królestwie. To dzieło wybierania Kościoła – królów, władców, kapłanów – nadal trwa. Słowo Boże zapewnia nas, że ostatecznie i chwalebnie będzie ukoronowane przez naszego Boga.

Kiedy Chrystus i uwielbiony Kościół będzie panował nad ziemią, ich Władza będzie nadal wysławiała Królestwo Boże, które rozpoczęło się od Króla Dawida i Cielesnego Izraela. Ten większy Dawid, ten większy Umiłowany Ojca, pełen łaski i prawdy, ustanowi sprawiedliwość na ziemi wraz z sądem – karą za złe postępowanie i nagrodą za czynienie dobra. „Uczyni to zawistna miłość Pana Zastępów”.

====================

::R6024 : strona 396::

INTERESUJĄCE TEMATY

[KONTYNUACJA Z DRUGIEJ STRONY]

LITERATURA DO PRACY OCHOTNICZEJ W 1917

Towarzystwo będzie miało ją gotową do wysyłki około 1 stycznia. Została przygotowana przez Brata Russella i jest specjalnie dostosowana do czasów, w których żyjemy. Główny artykuł to: „The World on Fire” (Świat w ogniu – przyp. tłum.). Przy zamówieniu prosimy podać: B.S.M. Tom 9, nr 1.

Zbory są proszone o składanie zamówień tak szybko, jak to możliwe, aby Towarzystwo mogło oszacować ilość do wydrukowania. W zamówieniu nie figuruje więcej niż jeden egzemplarz dla każdego anglojęzycznego domu. Tam, gdzie nie ma Eklezji, będą odbierane indywidualne zamówienia. Numery dla Ochotników są dostarczane bezpłatnie, pobierane są tylko opłaty za przesyłkę.

—————

PIEŚNI BRZASKU – WYDANIE OPRAWIONE

Obecnie posiadamy MILLENNIAL DAWN HYMNAL (Pieśni Brzasku Tysiąclecia – przyp. tłum.) (z nutami) oprawione w czarny karatol (imitacja skóry – przyp. tłum.), z wytłoczonym orientalnym liściem, zaokrąglone, czerwone brzegi: cena 50 centów; wolne od opłaty pocztowej. Jesteśmy również dobrze zaopatrzeni w zwykłe śpiewniki, w oprawie płóciennej, których cena nie została podwyższona; 35 centów wolne od opłat pocztowych. Wersja kieszonkowa, miękkie wydanie, bez nut, 10 centów za egzemplarz.

—————

TEKST GODŁA NA 1917

Jako tekst naszego Rocznego Godła, Brat Russell wybrał te słowa: „Niech ci błogosławi Pan, a niechaj cię strzeże; Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie; Niech obróci Pan twarz swoję ku tobie, a niechaj ci da pokój.” (4 Moj. 6:24-26). Cena z opłatą pocztową; 60 centów za tuzin; 10 centów za jeden.

—————

OGŁASZANIE ZEBRAŃ PUBLICZNYCH

Ze względu na bardzo wysoką cenę papieru BIBLE STUDENTS MONTHLY (Miesięcznik Studentów Biblii – przyp. tłum.) nie będzie dalej zamieszczał ogłoszeń o publicznych wykładach Pielgrzymów i innych osób. Sugerujemy, aby do tego celu użyć ulotek i ogłoszeń w prasie. Będziemy zadowoleni, jeśli będziecie, jak zwykle, dostarczać nam fragmenty tych przemówień.

—————

WZNOWIENIE PRENUMERAT STRAŻNICY

Przyjaciele są już teraz tak przyzwyczajeni do patrzenia na opakowania (koperty) z WATCH TOWER, że aby potwierdzić otrzymanie odnowienia prenumeraty, nie będziemy już wysyłać formularza zamówienia jak dotychczas. Gdy na odnowienie prenumerat zostanie wysłany dolar, data na kopercie zostanie przedłużona o kolejny rok.

—————

WIERSZE BRZASKU

Wielu przyjaciół nie zdaje sobie sprawy, że od pierwszego wydania „Poems of Dawn” (Wiersze Brzasku – przyp. tłum.) wydano drugie, zawierające dwa indeksy – alfabetyczny i tematyczny – oraz dwadzieścia jeden dodatkowych wierszy – w oprawie karatol 50 centów za egzemplarz; w oprawie skórzanej 75 centów, przesyłka opłacona.

—————

BIBLIA LEESERA

Wydawcy doradzają nam, żeby nie umieszczać więcej drogich pozycji na naszej liście. Możemy jednak zamówić większą 7×10 cali (17,8×24,5 cm – przyp. tłum.), w cenie $2,25; oprawa płócienna, przesyłka opłacona.

—————

::R6024 : strona 397::

WASZE „DOBRE NADZIEJE” NA 1917 ROK

[Zaproponowany tutaj plan określa „DOBRE NADZIEJE”, ponieważ nic rzeczywiście nie jest obiecane – tylko wasze wyrażone hojne nadzieje, oparte na waszych przyszłych perspektywach, tak jak teraz wam się one ukazują. Ten plan okazał się nie tylko korzystny dla sprawy Prawdy, ale także pobłogosławiony dla tych, którzy mieli nadzieję kilka lat temu, i dlatego ponownie polecamy go wszystkim jako rzecz biblijną i dobrą. Ci, którzy pragną skorzystać z tego planu, mogą wypełnić oba te formularze. Jeden należy zachować dla odświeżenia swojej własnej pamięci, drugi wysłać pocztą do nas.]

— DO —
TOWARZYSTWA BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA”

Drodzy Przyjaciele: Z zainteresowaniem przeczytałem o otwierającej się pracy STUDIÓW i rozpowszechniania Traktatów w obcych krajach i tutaj, w domu. Nie muszę wam mówić, że jestem głęboko zainteresowany rozszerzeniem się Radosnej Nowiny mówiącej o długości i szerokości, wysokości i głębokości zbawczej miłości, wyrażonej dla nas w wielkim Boskim Planie Wieków.

Pragnę wykorzystać sam siebie – całą siłę, wszystkie talenty, głos, czas, pieniądze, wpływy, wszystko – aby przekazać innym tę wiedzę, która tak bardzo pobłogosławiła, dodała otuchy i pocieszyła moje serce, stawiając moje stopy mocno na Skale Wieków.

Rozważałem z uwagą, modląc się o pouczenie, jak wykorzystać różne moje talenty jeszcze bardziej dla chwały mojego Odkupiciela i dla służby Jego ludu – tych zaślepionych ludzką tradycją, którzy mimo wszystko są spragnieni „dobrego Słowa Bożego”, i tych, którzy są nadzy, nie mając szaty weselnej, przypisanej Chrystusowej sprawiedliwości, nieusprawiedliwionych, którzy w najlepszym razie stoją w plugawych łachmanach własnej sprawiedliwości. Zdecydowałem, że jeśli chodzi o mój „talent pieniężny”, będę postępował zgodnie z zasadą tak jasno określoną dla nas przez wielkiego Apostoła Pawła (1 Kor. 16:2), i zgodnie z moim wdzięcznym uznaniem dla Pańskich błogosławieństw, odłożę pierwszego dnia każdego tygodnia, to co zaoszczędziłem w poprzednim tygodniu. Fundusz ten pragnę przeznaczyć na kilka części pracy Pańskiej realizowanej przez nasze Stowarzyszenie Traktatowe. Oczywiście, nie mogę z góry założyć ani stwierdzić, co szczególnie może ofiarować mi dobroć Pańska co tydzień, a zatem zrozumiecie, że wskazana suma będzie jedynie moim przypuszczeniem lub nadzieją, opartą na obecnych perspektywach. Będę starał się wnieść więcej, niż tutaj deklaruję; a i to nie będzie moim sukcesem, albowiem Pan zna moje serce, a wy także poznacie moje wysiłki.

Moim jedynym celem, który określam z wyprzedzeniem, co mam nadzieję, że mogę zrobić w tej sprawie, jest umożliwienie osobom odpowiedzialnym za publikację i rozpowszechnianie Traktatów itd., sformowanie kosztorysu, opracowywanie planów, zawarcie umów itp. Mam przynajmniej chęć spróbować zrobić coś z tym zadaniem, które jest dla mnie wysoko cenionym przywilejem.

Osobiście sądzę, że w nadchodzącym roku, zapierając się siebie i niosąc krzyż, będę w stanie odłożyć w pierwszym dniu każdego tygodnia na pracę w Domu i Misjach Zagranicznych (aby pomóc w rozpowszechnianiu WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO w językach obcych, oraz w publikowaniu MIESIĘCZNIKA STUDENTÓW BIBLIJNYCH w różnych językach i nieodpłatnym dostarczaniu ich braciom. Tym którzy mają serce i możliwość ich szerokiego rozpowszechniania, oraz pokrywania wydatków braci wysłanych jako Wykładowcy, aby głosili Boski Plan Zbawienia, oraz pokryciu ogólnych wydatków, tak jak najlepiej mogą to uczynić urzędnicy Stowarzyszenia), kwotę …………………… tygodniowo.

Aby zachować zgodność z Prawem Pocztowym Stanów Zjednoczonych, całość lub dowolna część mojej darowizny może być ujęta jako cena subskrypcji dla STRAŻNICY wysyłanej dla Pańskich ubogich lub innych osób, tak jak urzędnicy Stowarzyszenia uznają to za stosowne.

Aby ta praca nie była powstrzymywana, postaram się wysyłać wam to, co pod koniec każdego kwartału odłożyłem na to dzieło. Ocenię, jaka będzie najdogodniejsza forma przekazu, przelew bankowy, szybki przekaz lub przesyłka pocztowa. Zostaną przesłane na adres do:

WATCH TOWER BIBLE & TRACT SOCIETY
BROOKLYN TABERNACLE, 13–17 HICKS ST., BROOKLYN, N.Y.

lub London Tabernacle, Lancaster Gate W., England; lub Flinders Building, Flinders St., Melbourne, Australia.

(Nazwisko)……………………………………………

(Poczta)………………….. (Stan)………….

—————

::R6024 : strona 398::

SUBSKRYPCJA STRAŻNICY
NA KORZYŚĆ „DOBRYCH NADZIEI”

Przyjaciele, którzy przyczyniają się do „Dobrej Nadziei” (opisanej na odwrocie tego formularza), pragną czasami wysłać STRAŻNICĘ do przyjaciół, którzy nie są jeszcze wystarczająco zainteresowani, aby zamówić subskrypcję dla siebie lub do głęboko zainteresowanych przyjaciół, którzy są zbyt biedni na prenumeratę i korzystają z naszej Pańskiej skromnej oferty. Tacy są proszeni o podanie nam takich adresów – koszty należy odjąć od swoich darowizn. Podajcie bardzo wyraźnie pełne imię, nazwisko i adres. Prosimy podać długość prenumeraty.

—————

PRZEDŁUŻENIE SUBSKRYPCJI STRAŻNICY

Większość naszych subskrypcji kończy się wraz z końcem roku, więc korzystamy z okazji, aby zauważyć, że z zadowoleniem usłyszymy od takich, że mają pragnienie kontynuowania prenumeraty STRAŻNICY. Pańscy ubodzy przyjaciele są proszeni o przesłanie swoich zamówień w maju. Kiedy nazwisko zostaje pominięte, a potem odnowione, powoduje to niepotrzebne kłopoty. Kiedy chcecie poznać datę wygaśnięcia waszej umowy, spójrzcie na kopertę waszej STRAŻNICY. Data jest zamieszczona w lewym dolnym rogu.

—————

PRZYWILEJ I SŁUŻBA

Jesteśmy przekonani, że lista zamówień STRAŻNICY nie zawiera nazwisk wielu osób głęboko zainteresowanych jej naukami. Lista jest na pewno za krótka, a my nie jesteśmy zadowoleni z tego, że brakuje czyjegoś nazwiska. Wierzymy, że wszyscy tacy zostaną pobudzeni i zachęceni na „wąskiej ścieżce”, aby w każdym miesiącu pojawiała się na ich stole, przypominając im na nowo o sprawach duchowych, które świat, ciało i Diabeł nieustannie wypierają z umysłu i serca.

Czasami wymagaliśmy, aby wszyscy, którzy pragnęli STRAŻNICĘ na kredyt lub bezpłatnie jako „Pańscy ubodzy”, składali osobiście zamówienie. Ale z uwagi na różne okoliczności, teraz prosimy każdego prenumeratora, aby zapytał tych, o których wie, że są zainteresowani Teraźniejszą Prawdą i postarał się o zgodę wszystkich takich osób na wysłanie im subskrypcji na kredyt lub bezpłatnie. Każdy, kto otrzyma ją na kredyt, może w dowolnym czasie poprosić o anulowanie długu, a my chętnie to uczynimy. Pragniemy, aby w miarę możliwości listy subskrypcji STRAŻNICY reprezentowały wszystkich głęboko zainteresowanych jej przesłaniem.

Naszym celem nie jest zdobycie „brudnego zysku”, lecz „ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania” – obecnie i w przyszłości (Efez. 4:12). Nie oferujemy żadnego zysku, ponieważ pragniemy współpracować tylko z tymi, którzy doceniają przywilej bycia naszymi współpracownikami w tej służbie.

—————

FOTODRAMA STWORZENIA*


*Jeśli przesyłka zawiera 50 lub więcej tomów, Kolporterzy i Sekretarze Zborów, składając zamówienia, mogą odliczyć połowę z powyższych cen za MANNY, BROSZURY i FOTODRAMĘ STWORZENIA.


Jest to skrótowa wersja Boskiego Planu Wieków – bogato ilustrowana – wiele informacji w niewielkim formacie. Dziewięćdziesiąt sześć krótkich, zwięzłych wykładów FOTODRAMY STWORZENIA może zostać dostarczone w następujących oprawach:

Luksusowa, złote brzegi, wytłoczenia, 400 ilustracji . . . . . . . . . . . . . $1; przesyłka opłacona
Płócienna, wypolerowane brzegi, wytłoczenia, 400 ilustracji . . . . $0,65; przesyłka opłacona
Oprawa papierowa, w trzech broszurach, za komplet . . . . . . . . . $0,25; przesyłka opłacona
Wydanie gazetowe w 4 częściach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $,05; przesyłka opłacona
W NIEMIECKIM, HISZPAŃSKIM, WŁOSKIM, GRECKIM, POLSKIM, ARMEŃSKIM:
Oprawa płócienna, za komplet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$0,65; przesyłka opłacona
Oprawa papierowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$0,25; przesyłka opłacona
Wydanie gazetowe w 3 częściach, 2 centów za komplet . . . . . . .$0,05; przesyłka opłacona
W języku szwedzkim: oprawa płócienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0,65; przesyłka opłacona
Wydanie gazetowe, 2 centów za komplet . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0,05; przesyłka opłacona

—————

WYBÓR KART Z ROCZNYM GODŁEM 1916–1917

Jak zwykle mamy do wyboru różne rodzaje. Kartki z rocznym godłem są drukowane w Europie, a więc są obarczone, od wybuchu wojny, dużym kosztem transportu i cła. Jednak możemy dostarczyć je na teren Stanów Zjednoczonych i Kanady po niższych niż europejskie ceny detaliczne, ponieważ zawierają tylko koszt druku, czyli około połowy ceny niż w Stanach Zjednoczonych. Poza tym opłacamy przesyłki pocztowe lub ekspresowe. Naszym celem jest zachęcenie, aby ozdabiać domy ludu Pańskiego, pobudzając wiarę i inspirując odwagę, gustownie przygotowanymi tekstami. Aby ułatwić wysyłkę kart z godłem, sortujemy je w paczkach, starannie zapakowanych, z następującymi stawkami:

Paczka o sygnaturze Ma – dwanaście kart, małe i średnie . . . . $0,5
Sygnatura Mb – czternaście średnich i małych kart . . . . . . . . . .$1,0
Sygnatura Mc – trzynaście dużych, średnich i małych kart . . . . $1,0
Sygnatura Md – cztery duże i średnie karty . . . . . . . . . . . . . . . .$1,0

Jeżeli przesyłka o wartości $5,0 zostanie wysłana na jeden adres, oszczędności w opakowaniu i przyśpieszonej przesyłce wyniosą 50 centów, wtedy zapłacicie $4,50. Zamawiajcie tylko według podanej sygnatury.

—————

CODZIENNA NIEBIAŃSKA MANNA*


*Jeśli przesyłka zawiera 50 lub więcej tomów, Kolporterzy i Sekretarze Zborów, składając zamówienia, mogą odliczyć połowę z powyższych cen za MANNY, BROSZURY i FOTODRAMĘ STWORZENIA.


Ci, którzy korzystają z tej książki zgodnie z naszymi radami, są z pewnością pobłogosławieni. Tysiące świadczą o otrzymanej w ten sposób pomocy. Jej codzienny tekst powinien być starannie przeczytany i skomentowany przez wszystkich, następnie należy przeczytać komentarz MANNY. Ta książka zawiera te same teksty i komentarze, co wszystkie poprzednie edycje. Co druga kartka jest niezapisana, służąc do wykorzystania jako notatnik lub wpis urodzinowy. Jej wartość wzrasta wraz z uzyskaniem dodatkowych wpisów od przyjaciół. Została wydrukowana na papierze urzędowym.

Po opłaceniu prenumeraty następujące stawki hurtowe będą udzielone wszystkim czytelnikom STRAŻNICY:

Fioletowa tkanina, ze złotymi tłoczeniami, z pozłacanymi brzegami; w języku angielskim i polskim . . . $0,60
Oprawa z ciemnoniebieskiego płótna, ze srebrnymi tłoczeniami; w języku niemieckim . . . . . . . . . . . . . $0,60
Oprawa ze sztucznej skóry, z niebieskimi brzegami; w języku szwedzkim i norweskim . . . . . . . . . . . . . $0,60
Oprawa ze sztucznej skóry, brzegi z prawdziwego złota; w języku szwedzkim i norweskim . . . . . . . . . .$1,10
Oprawa z prawdziwej skóry, złote brzegi; w języku angielskim i norweskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$2,00

Mamy nadzieję, że ta niewielka książka znajdzie swoje miejsce na każdym stole przy śniadaniu i tak jak naturalny pokarm pokrzepi również i duchowo.

RÓŻNE

Pieśni Brzasku z nutami (okładka – karatol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$0,50
Pieśni Brzasku z nutami (oprawa płócienna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$0,35
Pieśni Brzasku bez nut (oprawa miękka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$0,10
Wiersze Brzasku (okładka – karatol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0,50
Wiersze Brzasku (w oprawie skórzanej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0,75
Bible Talks in Simple Language (Rozmowy biblijne w przystępnym języku; oprawa karatol) . . . . $1,25
Memorizing Text-Cards (Teksty do zapamiętania; 100 szt., w paczce, oferta nr 1 i 2) . . . . . . . . . $0,30
Scriptural Post Cards (Biblijne kartki pocztowe; różne), za tuzin 15 centów; za 100 . . . . . . . . . . .$1,00
Wykresy (niebieskie wydruki, miękka tkanina):
Boski plan wieków, rozmiar: 5 sq ft (0,46m2+) – $1,85; 8 sq ft (0,74m2+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,50
Chronology of the Bible (Chronologia Biblijna, rozmiar, 7 1/2 sq ft {0,7m2+}) . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,00
Tabernacle of the Wilderness (Przybytek na pustyni, rozmiar, 7 1/2 sq ft {0,7m2+}) . . . . . . . . . . . . $2,00
Oprawy do Strażnicy: skoroszytowa (rok gwarancji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0,60
Szpilka z krzyżem w koronie (złota, z czerwoną emalią):
długość 5/8 cala (1,59 cm+):
nr 1 – wersja damska; nr 2 – męska, 1 sztuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,15
długość 1/2 cala (1,27 cm+):
nr 3 – wersja męska; nr 4 – damska, 1 sztuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,00
z tworzywa: długość 5/8 cala (1,59 cm+) za tuzin . . . $0,25; 1 egzemplarz . . . . . . . . $0,03
Koperty misyjne, za 100 sztuk . . . $0,30; za 1000 sztuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3,00
Zakładki ze Ślubem Panu: (papierowe), za 100 sztuk . . . $0,25; (jedwabne), 1 sztuka . . . . . . . $0,05
*Broszury:
(o piekle, spirytyzmie, ewolucji, Cienie Przybytku, Our Lord’s Return {Powrót naszego Pana}) . . . $0,10
*Broszury z pytaniami do każdego tomu Wykładów Pisma Świętego i Cieni Przybytku:
1 egzemplarz . . . 0,07 centów, za tuzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0,84
Report on Foreign Missions (Raport o misjach zagranicznych), 1 egzemplarz . . . . . . . . . . . . . . . . . $0,05
Strażnica (dwutygodnik), za rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,00
Boski plan wieków, format Strażnicy (wersja wydrukowana w formacie Strażnicy – przyp. tłum.) . . . $0,10
What Say the Scriptures about Hell (Co mówi Pismo Święte o piekle), format Strażnicy (wersja wydrukowana w formacie Strażnicy – przyp. tłum.) . . . $0,05
Judge Rutherford’s Defense of Pastor Russell (Obrona pastora Russella przez sędziego Rutherforda): 1 egzemplarz – 10 centów; za 100 . . . $8,00
The Bible Students Monthly (Miesięcznik Studentów Biblijnych), prenumerata roczna . . . . . . $0,12
Traktaty we wszystkich językach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .bezpłatne


+ dla lepszej orientacji Czytelnika podano wymiary w układzie metrycznym – przyp. tłum.


====================

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.