R5997-354 Informacje redakcyjne i aktualności

Zmień język

::R5997 : strona 354::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS STREET,
BROOKLYN, N. Y., U. S. A.

Przedstawicielstwa zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdej sprawie prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

Komitet Redakcyjny Strażnicy
Niniejsze czasopismo jest publikowane pod nadzorem Komitetu Redakcyjnego, z którego co najmniej trzy osoby przeczytały i zatwierdziły każdy artykuł pojawiający się na tych łamach. Nazwiska Komitetu Redakcyjnego to: W.E. VAN AMBURGH, J.F. RUTHERFORD, H.C. ROCKWELL, F.H. ROBISON, R.H. HIRSH.

—————

CENA ROCZNEJ PRENUMERATY – $1,00 (4s.) PŁATNE Z GÓRY.
PIENIĄDZE NALEŻY PRZESYŁAĆ PRZEKAZEM BŁYSKAWICZNYM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM.
Z ZAGRANICY TYLKO POPRZEZ ZAGRANICZNE PRZEKAZY PIENIĘŻNE.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Badacze Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku lub innej dolegliwości czy przeciwności losu nie będą w stanie zapłacić za to Czasopismo, otrzymają je bezpłatnie, jeśli co roku w maju prześlą kartkę pocztową z opisem swojej sytuacji i poproszą o kontynuację prenumeraty. Nie tylko pragniemy, ale wręcz nalegamy, aby wszyscy tacy stale znajdowali się na naszej liście i mieli dostęp do WYKŁADÓW itp.

—————

RÓWNIEŻ WYDANIA W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM, POLSKIM I DUŃSKO-NORWESKIM.
EGZEMPLARZE OKAZOWE BEZPŁATNE.

—————

NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W BROOKLYNIE, NOWY JORK.
NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W OTTAWIE, KANADA.

—————

ROZMAITOŚCI – WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO I SCENARIUSZE

Informujemy naszych czytelników, że WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO zostały przetłumaczone na wiele języków. Poniżej podajemy ich listę. Większość z nich może być wysłana z siedziby głównej z Brooklynu.

Tom I. W języku angielskim, niemieckim, szwedzkim, duńsko-norweskim, włoskim, francuskim, greckim, węgierskim, hiszpańskim, polskim, holenderskim, fińskim, arabskim, słowackim, rumuńskim, armeńskim, łotewskim, chińskim, japońskim i koreańskim. Posiadamy również tłumaczenie angielskie Braille’a i amerykańskie oraz New York Point (pismo stworzone dla osób niewidomych, wyparte przez alfabet Braille’a – przyp. tłum.).

Tom II. W języku angielskim, niemieckim, szwedzkim, fińskim i duńsko-norweskim.

Tom III. W języku angielskim, niemieckim, szwedzkim, fińskim i duńsko-norweskim.

Tom IV. W języku angielskim, niemieckim, szwedzkim, fińskim i duńsko-norweskim.

Tom V. W języku angielskim, niemieckim, szwedzkim, fińskim i duńsko-norweskim.

Tom VI. W języku angielskim, niemieckim, szwedzkim, fińskim, greckim.

SCENARIUSZ FOTO-DRAMY wysyłany jest w języku hiszpańskim, włoskim, greckim, polskim, armeńskim, niemieckim, fińskim, szwedzkim i angielskim, w jednej lub wielu rodzajach opraw. W celu zapoznania się z cenami i rodzajami opraw, prosimy zobaczyć Strażnicę z 1 października 1915 r.

—————

„ANGELICO”

Firma Angelophone prosi nas, abyśmy poinformowali, że są już gotowi do niezwłocznego zrealizowania wszystkich zamówień, zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze Strażnicy. PROSIMY KIEROWAĆ WSZYSTKIE LISTY i WPŁATY do ANGELICO, 182-184 Fulton St., Brooklyn, N.Y.

—————

NIEMIECKI NUMER PAMIĄTKOWY

Pamiątkowe wydanie Strażnicy zostało przygotowane w języku niemieckim i jeszcze jedno w języku polskim; dodatkowe egzemplarze po 5¢ każdy.

====================

— 1 grudnia 1916 r. —