R5976-318 Konwencje Los Angeles – Seattle – Milwaukee

Zmień język 

::R5976 : strona 318::

KONWENCJE LOS ANGELES – SEATTLE – MILWAUKEE

Konwencja I.B.S.A. (International Bible Students Association, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Biblii – przyp. tłum.) w Los Angeles rozpoczęła się drugiego, a zakończyła dziesiątego września. Przewodniczący konwencji, brat Rutherford, oświadczył, że była to najlepsza i najbardziej uduchowiona konwencja, w jakiej kiedykolwiek uczestniczył, a wielu innych wyraziło podobną opinię. Pewna siostra zauważyła, że tematy i ogólna wymowa konwencji, była tak uduchowiona, że miała łzy w oczach na każdym wykładzie. Z pewnością, dobrze było tam być! Program był dokładnie realizowany, a ustalone wcześniej tematy miały korzystny wpływ, tak jak to miało miejsce w przypadku innych konwencji w tym roku.

Udział w konwencji wzięło tysiąc osób. W ostatnią niedzielę, w czasie specjalnej usługi dla publiczności, obszerna sala Temple Beautiful, była wypełniona do ostatniego miejsca. Około dwustu braci zasiadło na podium, a około sześciuset wzięło udział w dodatkowym spotkaniu, łącznie licząc trzy tysiące osiemset osób, a tysiąc osób się nie dostało. Wielu zauważyło szczególne zainteresowanie ze strony publiczności. Zgromadzenie wyglądało niezwykle inteligentnie, co najmniej połowę stanowili siwowłosi ludzie. Spodziewamy się dobrego wpływu tej publicznej usługi oraz mamy nadzieję, że ogólny rezultat konwencji będzie daleko idący, nie tylko dla zgromadzenia w Los Angeles, ale także w mniejszych okolicznych zborach, które były dobrze reprezentowane.

FOTODRAMA STWORZENIA była dwa razy pokazywana, każdorazowo przez cztery wieczory, wraz z końcową częścią, w sumie dziewięć razy. Uczestniczyło w nich bardzo dużo osób, wręczających wiele wizytówek z prośbą o dodatkowe informacje i literaturę.

Ciekawym wydarzeniem poza Programem Konwencyjnym było przemówienie brata Russella w Park Avenue Christian Church w Los Angeles. Przewodniczący tej Konwencji, brat Anderson, w ciągu kilku ostatnich miesięcy zetknął się z Teraźniejszą Prawdą i zaczął w niej ucztować. On także głosił ją Zborowi oraz sprawił, że wielu braci prowadziło Badania Bereańskie i wykładali. Zaproszenie dla brata Russella, aby zjadł kolacje w jego domu i następnie przemówił do Zboru, zostało przyjęte z uznaniem. Publiczność zapełniła budynek, a obecnych było około pięciuset osób. Zainteresowanie było wyśmienite. Najwyraźniej znacząca część Zgromadzenia była pod głębokim wrażeniem Boskiego planu wieków, podobnie jak goście z sąsiedztwa. Brat i Siostra Anderson wyglądają na bardzo mocno zaangażowanych w podążaniu za światłem, jakie Pan dał im przywilej ujrzeć. Dają dowody pełnego poświęcenia Panu oraz jasnego duchowego zrozumienia Planu.

Publiczne świadectwo Prawdzie zostało wydane w San Bernardino i było dobrze przyjęte. Około pięciuset bardzo inteligentnych ludzi zwróciło uwagę na temat „Świat w Ogniu”. Jak na wtorkowe popołudnie we wrześniu frekwencja była wspaniała. Złożono wiele próśb o literaturę.

Następnie zatrzymaliśmy się w San Francisco, spotykając około czterystu braci, mieszkających w tej okolicy, zgromadzonych w środę po południu. Nie odbyło się publiczne spotkanie, ale mieliśmy wspaniałą społeczność z braćmi. Co najmniej stu towarzyszyło nam do Oakland, dokąd udaliśmy się pociągiem na północ.

W Ashland, w stanie Oregon, około pięćdziesięciu przyjaciół oczekiwało na nasz pociąg i w czasie dwudziestominutowego postoju byliśmy bardzo serdecznie powitani, a część z nich towarzyszyła nam dalej.

Następnym przystankiem był Medford, w stanie Oregon, gdzie spędziliśmy około 10 minut, gorąco przywitani przez około dwadzieścia przyjaciół. Ponownie wymieniliśmy serdeczne pozdrowienia i śpiewaliśmy, gdy pociąg odjeżdżał, „Zostań z Bogiem, aż się zejdziem znów”.

Portland, w stanie Oregon, był naszym następnym przystankiem. Pomimo że około dwudziestu braci z Portland uczestniczyło w Konwencji w Seattle, byliśmy gorąco przywitani. Na stacji co najmniej pięćdziesięciu braci oczekiwało na nasze przybycie. Przez cały dzień, w obecności trzystu osób, mieliśmy wspaniałą społeczność. Wieczorne zebranie dla publiczności odbyło się w największej dostępnej sali. Sala posiada tysiąc trzysta miejsc. Aby zwiększyć liczbę uczestników, około dwustu braci usiadło na estradzie, a stu pięćdziesięciu stało. Trudno sobie wyobrazić bardziej życzliwą i sympatyczną publiczność. Wiele uwagi poświęcono i mamy nadzieję, że oczy wielu się otworzyły, a ich serca przybliżyły się do naszego Błogosławionego Pana.

KONWENCJA W SEATTLE

Ta konwencja była jedną z najbardziej udanych w tym roku. Obecnych było tysiąc sto osób. Większość, prawdopodobnie dwieście osób, pochodziła z Victorii i Vancouver w Kanadzie. Duch Pański objawiał się pomiędzy braćmi: miłość, radość, pokój, Duch Święty, odbijał się na ich twarzach. Pod każdym względem ta Konwencja była wielkim sukcesem. Nie możemy powiedzieć, że była ona lepsza niż Konwencja w Los Angeles, lub gdzie indziej, ale ciężko wyobrazić sobie lepszego, albo bardziej gorliwego i miłującego ducha społeczności. Konwencja trwała tylko cztery dni, ale była to duchowa uczta przepełniona dobrymi rzeczami.

Usługa dla publiczności odbyła się w Arenie, w niedzielne popołudnie. Cztery i pół tysiąca inteligentnie wyglądających ludzi, wypełniło ogromną widownię, słuchając „Świata w ogniu” i jaki będzie wielki wynik „Nowych Niebios i Nowej Ziemi”, w których sprawiedliwość zamieszka. Prawdopodobnie jedną czwartą lub więcej, widzów stanowiły siwowłose osoby, wielce zainteresowane, które prosiły o więcej literatury.

Uczta Miłości, w niedzielny wieczór, na zakończenie Konwencji, była bardzo miłą. Wszystkie serca zdawały się przepełnione miłością do Pana i oceną Jego prawdy oraz braterską miłością do wszystkich naśladowców Jezusa.

Za każdym razem, podczas czterech dni konwencyjnych, FOTODRAMA STWORZENIA była pokazywana każdego wieczoru w innym teatrze. Teatr posiada tysiąc sto miejsc, a i tak setki były odprawiane z kwitkiem. Drama zostanie powtórzona ze względu na wyraźne zainteresowanie. Nawiasem mówiąc, jeden z braci z Kanady, uczestnik konwencji, poinformował nas, że projekcja Dramy, w jego mieście, przyprowadziła około pięćdziesiąt, sześćdziesiąt osób do prawdy. Oni regularnie uczęszczają do zboru.

W poniedziałek, 18 września dotarliśmy do Spokane, w stanie Washington. Na dworcu powitało nas około sześćdziesięciu braci i sióstr. Zorganizowali jednodniową konwencję dla przyjaciół z pobliskiej okolicy. Zgromadziło się prawie trzysta osób w atmosferze wspaniałej Chrześcijańskiej społeczności. Wieczorne spotkanie było otwarte dla publiczności, a tematem brata Russella był „Świat w ogniu”. Obecnych było około tysiąc pięćset osób, a wielu się nie dostało. Poświęcono wiele szczególnej uwagi. Mamy powody, by mieć nadzieję, że Prawda wywarła właściwe wrażenie na niektóre serca i umysły.

W czwartek, 21 września, przybyliśmy do Duluth w stanie Minnesota. Ponownie zostaliśmy gorąco powitani i ponownie zorganizowano jednodniową konwencję, a Pan wylał na nas swoje błogosławieństwo, odświeżając nasze serca, gdy rozważaliśmy dobre rzeczy z Jego Słowa. Obecnych nie było zbyt wielu, mniej niż stu, ale okazywali wyraźnie swoją miłość. Pomimo zimnej i deszczowej pogody, około siedmiuset pięćdziesiąt osób było obecnych na wieczornym zebraniu dla publiczności, okazując wielkie zainteresowanie.

Nocą dojechaliśmy do St. Paul, zatrzymując się na przesiadkę. Przyjaciele z St. Paul i Minneapolis, słysząc o tym postoju, licznie się zgromadzili, aby przesłać pozdrowienia na konwencję w Milwaukee. Część z nich już odjechała, a inni się na nią wybierali. Miło spędziliśmy z nimi jedną godzinę, wielce odświeżającą i potrzebną.

KONWENCJA W MILWAUKEE

Konwencja w Milwaukee, gdy przybyliśmy, już się rozpoczęła. Od zgromadzonych dotarły do nas znakomite relacje o błogosławieństwach otrzymanych już od Pana. Drodzy przyjaciele, spędziliśmy tam dwa dni i bardzo nam się to podobało. Wszystkich uczestników było około dziewięciuset pięćdziesiąt osób, choć spodziewaliśmy się więcej, ale zainteresowanie zrekompensowało brak większej liczby. Wykłady uznano za doskonałe, zgodne z programem i bardzo budujące.

FOTODRAMA STWORZENIA pokazywana była przez osiem wieczorów. Średnia frekwencja była znakomita, w jednym pokazie uczestniczyło dwa tysiące osób. Otrzymano dwa tysiące dwieście wizytówek z prośbą o dalszą literaturę.

Punktem kulminacyjnym konwencji była Uczta Miłości i publiczna posługa. Około dziewięciuset osób uczestniczyło na zakończenie w przemówieniu brata Russella „Ja jestem światłością świata”

W publicznym zgromadzeniu wzięło udział cztery i pół tysiąca osób, w większości byli to inteligentni i starsi ludzie, wyjątkowo skupieni. Z pewnością przyniesie to pochwałę Mistrza i radość Jego ludu!

W drodze powrotnej przesiedliśmy się w Chicago. Tutaj spotkaliśmy prawie stu przyjaciół. Krótka przemowa podkreśliła potrzebę braterskiej miłości między ludem Pańskim.

Naszym następnym przystankiem był Brooklyn, do którego przybyliśmy zgodnie z rozkładem.

Gdziekolwiek się udaliśmy, ciekawym przeżyciem

:: R5976: strona 319 ::

było błogosławienie dzieci. Nie powinniśmy zapominać o tym, że nowa „Pasterska Praca” wywiera wpływ na serca naszych przyjaciół. Wiele sióstr cieszyło się, że bierze udział w tej pracy, wiedząc, jak można ją przeprowadzić. Oczekując na wielkie uderzenie Jordanu, wierzymy, że drogie siostry w całym kraju od razu pobudzone i nauczone doświadczeniem będą mogły właściwie pracować.

====================

— 15 października 1916 r. —